Top 18+ Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2023 Thái Nguyên

Bạn đang tìm hiểu về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Thái Nguyên năm học 2022- 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Thái Nguyên.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Thái Nguyên 2022-2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm tuyển sinh lớp 10 Công lập Thái Nguyên

Nguồn: Thông tin chính thức từ các trường THPT đã đăng tải. 

TRƯỜNG Điểm chuẩn
Bắc Sơn 17,5
Bình Yên 19,25
Chu Văn An 36,5
Dương Tự Minh 15
Đại Từ 20,5
Đào Duy Từ 15,25
Định Hóa 17,75
Đồng Hỷ 22,75
Gang Thép 29,5
Hoàng Quốc Việt 11,25
Khánh Hòa 18
Điềm Thụy 20,25
Lê Hồng Phong 22,75
Lương Ngọc Quyến 36,25
Lương Phú 20,75
Lưu Nhân Chú 15.75
Ngô Quyền 23,5
Nguyễn Huệ

19,5

19,25 (ĐTB ≥ 6,25)

Phổ Yên 23,0
Phú Bình 22
Sông Công 24,25
Phú Lương 21,25
Trại Cau 19
Trần Phú 10,25
Võ Nhai 9
Yên Ninh 10
Trần Quốc Tuấn 16,5
Lý Nam Đế 15,5

Điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 Chuyên Thái Nguyên 2022

STT Lớp chuyên Điểm trúng tuyển
1 Chuyên Toán 50,00
2 Chuyên Văn 53,75
3 Chuyên Tiếng Anh 52,60
4 Chuyên Vật lí 49,50
5 Chuyên Hóa học 52,25
6 Chuyên Sinh học 53,00
7 Chuyên Tin học 44,00
8 Chuyên Tiếng Nga 50,55
9 Chuyên Tiếng Pháp 54,15
10 Chuyên Tiếng Trung 53,60
11 Chuyên Lịch sử 45,00
12 Chuyên Địa lí 46,25

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 Thái Nguyên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên Công lập

TRƯỜNG Điểm chuẩn
Bắc Sơn 16.9
Bình Yên đang cập nhật
Chu Văn An đang cập nhật
Dương Tự Minh đang cập nhật
Đại Từ 16.2
Đào Duy Từ đang cập nhật
Định Hóa 15,5
Đồng Hỷ 30,3
Gang Thép 25,4
Hoàng Quốc Việt 8,5
Khánh Hòa 20,8
Điềm Thụy 17,9
Lê Hồng Phong 22,6
Lương Ngọc Quyến 34,8
Lương Phú 17,1
Lưu Nhân Chú đang cập nhật
Ngô Quyền 19,7
Nguyễn Huệ 16,8
Phổ Yên 18,7
Phú Bình 19,1
Sông Công đang cập nhật
Phú Lương 17,5
Trại Cau đang cập nhật
Trần Phú đang cập nhật
Võ Nhai 8,0
Yên Ninh đang cập nhật
Trần Quốc Tuấn 14,5
Lý Nam Đế 15,6

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thái Nguyên 2021

STT MÔN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
1 Ngữ Văn

50.95

2 Toán 47.10
3 Tiếng Anh 55.45
4 Vật Lí 47.60
5

Hóa Học

52.55
6 Sinh Học 50.40
7 Tin Học 51.65
8 Lịch Sử 41.20
9 Địa Lí 44.05
10 Tiếng Nga 53.70
11 Tiếng Pháp 56.90
12 Tiếng Trung 57.20
Tổng cộng

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Thái Nguyên

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thái Nguyên 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn trúng tuyển
Ngữ Văn 52,90
Toán 53,90
Tiếng Anh 52,35
Vật lí 49,75
Hóa học 53,80
Sinh học 53,55
Tin học 48,35
Lịch sử 39,20
Địa lí 46,00
Tiếng Nga 42,89
Tiếng Pháp 47,59
Tiếng Trung 51,60

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn

TRƯỜNG Điểm chuẩn
Bắc Sơn 13,90
Bình Yên 17,30
Chu Văn An 30,00
Dương Tự Minh
Đại Từ 17,20
Đào Duy Từ
Định Hóa 15,00
Đồng Hỷ 19,50
Gang Thép 26,70
Hoàng Quốc Việt
Khánh Hòa 12,20
Điềm Thụy 15,70
Lê Hồng Phong 24,20
Lương Ngọc Quyến 32,90
Lương Phú 18,80
Lưu Nhân Chú
Ngô Quyền 16,80
Nguyễn Huệ 15,60
Phổ Yên 20,20
Phú Bình 15,00
Sông Công 20,90
Phú Lương 15,20
Trại Cau 18,00
Trần Phú 6,50
Võ Nhai
Yên Ninh
Trần Quốc Tuấn 7,90
Lý Nam Đế 10,40

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên

➜ Chỉ tiêu vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Điểm chuẩn vào 10 Thái Nguyên 2019

TRƯỜNG Điểm chuẩn
Bắc Sơn 10,90
Bình Yên 12,80
Chu Văn An 24,50
Dương Tự Minh
Đại Từ 5,90
Đào Duy Từ
Định Hóa 13,00
Đồng Hỷ 11,80
Gang Thép 20,50
Hoàng Quốc Việt
Khánh Hòa 12,80
Điềm Thụy 12,40
Lê Hồng Phong 13,00
Lương Ngọc Quyến 31,00
Lương Phú 13,60
Lưu Nhân Chú 4,60
Ngô Quyền 10,9
Nguyễn Huệ 10,3
Phổ Yên 16,7
Phú Bình 13,5
Sông Công
Phú Lương 12,5
Trại Cau
Trần Phú
Võ Nhai
Yên Ninh
Thái Nguyên
Trần Quốc Tuấn
Lý Nam Đế 5,25

Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Thái Nguyên 2019

Lớp chuyên Điểm chuẩn trúng tuyển
Ngữ Văn 53,90
Toán 50,40
Tiếng Anh 50,05
Vật lí 51,35
Hóa học 50,05
Sinh học 53,15
Tin học 47,65
Lịch sử 43,60
Địa lí 44,45
Tiếng Nga 43,90
Tiếng Pháp 46,85
Tiếng Trung 46,70

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên 2018

TRƯỜNG NV1
Bắc Sơn 25,5
Bình Yên 27,0
Chu Văn An 51,0
Dương Tự Minh 18,0
Đại Từ 31,0
Đào Duy Từ 24,5
Định Hóa 25,0
Đồng Hỷ 28,0
Gang Thép 40,5
Hoàng Quốc Việt 18,0
Khánh Hòa 26,0
Điềm Thụy 25,0
Lê Hồng Phong 35,5
Lương Ngọc Quyến 49,5
Lương Phú 28,0
Lưu Nhân Chú 20,0
Ngô Quyền 28,5
Nguyễn Huệ 24,5
Phổ Yên 30,0
Phú Bình 25,0
Sông Công 32,0
Phú Lương 29,0
Trại Cau 25,0
Trần Phú 16,0
Võ Nhai 16,5
Yên Ninh 14,0
Thái Nguyên 28,0
Trần Quốc Tuấn 24,0
Lý Nam Đế 20,0

Điểm chuẩn trường chuyên Thái Nguyên năm 2018

STT Môn chuyên Điểm xét tuyển
1 Ngữ văn 57,80
2 Toán 53,55
3 Tiếng Anh 59,65
4 Vật lí 47,85
5 Hóa học 51,75
6 Sinh học 56,40
7 Tin học 50,90
8 Lịch sử 42,85
9 Địa lí 46,80
10 Tiếng Nga 48,40
11 Tiếng Pháp 56,95
12 Tiếng Trung 57,70

Xem điểm chuẩn lớp 10 Thái Nguyên 2017/2018

TRƯỜNG NV1 NV2 GHI CHÚ
Bắc Sơn 26
Bình Yên 20,5
Chu Văn An 42.5
Dương Tự Minh 15,5
Đại Từ 25
Đào Duy Từ 18
Định Hóa 22
Đồng Hỷ 25
Gang Thép 31
Hoàng Quốc Việt 16
Khánh Hòa 24,5
Điềm Thuy 24,5
Lê Hồng Phong 28
Lương Ngọc Quyến 43
Lương Phú 24,5
Lưu Nhân Chú 18
Ngô Quyền 27
Nguyễn Huệ 20,5
Phổ Yên 28
Phú Bình 22,5
Sông Công 25,5
Trại Cau 24,5
Trần Phú 14,5
Võ Nhai 17
Yên Ninh 15
Thái Nguyên 28
Trần Quốc Tuấn 20,5
Lý Nam Đế 16

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Thái Nguyên qua các năm!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333
Lượt xem: 23332333

2. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ VNExpress

VNExpress
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

3. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

4. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

5. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

6. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

7. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

8. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ soha.vn

soha.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

9. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

10. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

11. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

12. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

13. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ vov.vn

vov.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

14. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ afamily.vn

afamily.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

15. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

16. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

17. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ coccoc.com

coccoc.com
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

18. Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên từ facebook.com

facebook.com
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

Câu hỏi về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên

Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
cách Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
hướng dẫn Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên
Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Thái Nguyên miễn phí

Scores: 4.1 (55 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn