Top 18+ Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Câu 1. Chọn phát biểu đúng:

A. Điểm chết là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển động

B. Điểm chết trên là điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất.

C. Điểm chết dưới là điểm chết mà tại đó pit-tông ở gần tâm trục khuỷu nhất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hành trình pit-tông là? Chọn phát biểu sai:

A. Là quãng đường mà pit-tông đi được từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới.

B. Là quãng đường mà pit-tông đi được từ điểm chết dưới lên điểm chết trên

C. Là quãng đường mà pit-tông đi được trong một chu trình.

D. Là quãng đường mà pit-tông đi được trong một kì

Câu 3. Quan hệ giữa hành trình pit-tông và bán kính quay của trục khuỷu là:

A. $S=R$

B. $S=dfrac1R$

C. $S=2R$

D. $S=dfracR2$

Câu 4. Quan hệ giữa thể tích toàn phần, thể tích công tác và thể tích buồng cháy là:

A. $V_ct=V_tp-V_bc$

B. $V_tp=V_ct-V_bc$

C. $V_tp=V_bc-V_ct$

D. $V_ct=V_tp.V_bc$

Câu 5. Chu trình làm việc của động cơ gồm các quá trình:

A. Nạp, nén, cháy, thải

B. Nạp, nén, dãn nở, thải

C. Nạp, nén, thải

D. Nạp, nén, cháy – dãn nở, thải

Câu 6. Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp mở ở kì nào?

A. Kì 1

B. Kì 2

C. Kì 3

D. Kì 4

Câu 7. Ở động cơ xăng 4 kì, xupap thải mở ở kì nào?

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Kì cháy – dãn nở

D. Kì thải

Câu 8. Động cơ xăng 2 kì có:

A. Cửa nạp

B. Cửa thải

C. Cửa quét

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Chi tiết nào sau đây không thuộc cấu tạo động cơ điêzen 4 kì?

A. Bugi

B. Pit-tông

C. Trục khuỷu

D. Vòi phun

Câu 10. Pit-tông được trục khuỷu dẫn động ở kì nào? Chọn đáp án sai:

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Kì cháy – dãn nở

D. Kì thải

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 D
Câu 4 A Câu 9 A
Câu 5 D Câu 10 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.9 (144 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông Hình Thành Sớm Nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn