Top 18+ Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bạn đang tìm hiểu về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Câu 1. Công cuộc Đổi mới ở nước ta được thực hiện đầu tiên trong lĩnh vực :

A. Chính trị

B. Công nghiệp

C. Nông nghiệp

D. Dịch vụ

Câu 2. Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế của nước ta sau năm 1975 là:

A. Nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP

B. Tỉ lệ tăng trưởng GDP rất thấp, chỉ đạt 0,2%/năm

C. Lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số

D. Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm, cung nhỏ hơn cầu

Câu 3. Đây là thời kì nước ta có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong giai đoạn 1975 – 2005.

A. 1975 – 1980

B. 1988 – 1989

C. 1999 – 2000

D. 2003 – 2005

Câu 4. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt diễn ra vào giữa thập niên 90 đánh dấu xu thế hội nhập của nước ta:

A. Gia nhập WTO và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

B. Gia nhập ASEAN và kí thương ước với Hoa Kì

C. Gia nhập ASEAN và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

D. Gia nhập APEC và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

Câu 5. Việt Nam là thành viên của những tổ chức

A. ASEAN, APEC, ASEM, WB

B. ASEAN, EU, ASEM, WB

C. ASEAN, APEC, ASEM, NAFTA

D. ASEAN, EU, ASEM, WB

Câu 6. Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do

A. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

B. Việt Nam gia nhập WTO năm 2007

C. Mĩ bỏ cấm vận hàng hóa của Việt Nam

D. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN

Câu 7. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện

A. Xây dựng cơ chế thị trường năng động

B. Nâng cao đời sống của nhân dân

C. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

D. Xóa bỏ cơ chế bao cấp

Câu 8. Nước ta có những vùng kinh tế trọng điểm nào?

A. phía Bắc, phía Nam và miền Trung

B. phía Bắc, Bắc Trung Bộ và phía Nam

C. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ

Câu 9. Ở nước ta có thời kì lạm phát kéo dài vào những năm

A. Trước những năm 1975

B. Trong những năm 1975 – 1986

C. Những năm 1986 – 2007

D. Sau những năm 2007

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay?

A. cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH.

B. khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng đang có xu hướng giảm.

C. tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất trong cơ cấu GDP.

D. tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng giảm.

đáp án Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 B
Câu 2 C Câu 7 C
Câu 3 B Câu 8 A
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 D

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
cách Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
hướng dẫn Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 Có Đáp Án Phần 1 miễn phí

Scores: 4.6 (83 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn