Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 Bộ đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2023 – 2023 4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn GDCD (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 hữu ích với bạn.

1. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 Bộ đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2021 – 2022 4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn GDCD (Có đáp án)

Đề thi học kì 1 Công dân 11 năm 2021 – 2022 gồm 4 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Thông qua bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD quý thầy cô và các em học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi HK1 Công dân 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Ma trận đề thi GDCD 11 học kì 1

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng

Trắc nghiệm khách quan

Tự luận

Trắc nghiệm khách quan

Tự luận

Trắc nghiệm khách quan

Tự luận

1/ Một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản (Bài 1,2,3, 4, 5), gồm 9 tiết

2/ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực kinh tế (Bài 6, 7), gồm 4 tiết

– Nêu được nội dung cơ bản của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

– Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

– Hiếu được khái niệm Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

– Hiểu được tính tất yếu khách quan của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở nước ta hiện nay.

– Biết liên hệ với bản thân và vận dụng vào thực tiễn.

– Phân biệt được các thành phần kinh tế ở địa phương.

Số câu trắc nghiệm: 6, số điểm: 3đ; số câu tự luận: 1, số điểm: 3 điểm

3 câu

1.5điểm

2 câu

1 điểm

1 câu

0.5 điểm

Số câu: 1

Số điểm: 3đ

7 câu

6 điểm

3/ Một số lí luận về Chủ nghĩa xã hội (Bài 8, 9, 10), gồm 7 tiết.

– Hiểu được những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

– Biết được những đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống ở nước ta hiện nay.

Số câu trắc nghiệm: 0, số điểm: 0

Số câu tự luận: 1, số điểm: 4 điểm

1 câu

4 điểm

1 câu

4 điểm

Đề thi GDCD 11 học kì 1 năm 2021

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ)

Lựa chọn phương án đúng nhất:

Câu 1/ Sự xuất hiện của khái niệm công nghiệp hóa gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất

A. thủ công

B. cơ khí

C. tự động hóa

D. tiên tiến

Câu 2/ Nội dung nào của CNH, HĐH ở nước ta muốn thực hiện được phải thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế ?

A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

B. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

C. Củng cố địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN

D. Phát triển giáo dục và đào tạo

Câu 3/ Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế nhà nước

A. Doanh nghiệp nhà nước

B. Các quỹ dự trữ, các quỹ bảo hiểm quốc gia

C. Các cơ sở kinh tế do nhà nước cấp phép thành lập

D. Quỹ bảo hiểm nhà nước

Câu 4/ Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp xản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế tư bản nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 5/ Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân:

A. Đóng góp về vốn nền kinh tế.

B. Định hướng phát triển cho các thành phần kinh tế khác.

C. Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế.

D. Là một trong những động lực của nền kinh tế.

Câu 6/ Xã hội sau muốn tiến bộ hơn xã hội trước, thì điều trước hết và chủ yếu là:

A. Xã hội văn minh hơn

B. Tạo năng suất lao động xã hội sau cao hơn xã hội trước

C. Văn hoá tiên tiến hơn

D. Khoa học-công nghệ phát triển cao hơn

II/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1/ Trình bày những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Theo em, những đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta? (4 điểm).

Câu 2/ Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước? Liên hệ bản thân em? (3 điểm).

Đáp án đề thi GDCD 11 học kì 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ)

Lựa chọn phương án đúng nhất:

Câu 1/ B

Câu 2/ B

Câu 3/ C

Câu 4/ B

Câu 5/ D

Câu 6/ B

II/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1/ Những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta:

– Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

– Do nhân dân lao động làm chủ

– Có nền kinh tế phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

– Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

– Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Những đặc trưng được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta là: đặc trưng 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Câu 2/ Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước:

– Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn, toàn diện của CNH, HĐH đất nước.

– Trong sản xuất, kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và thế giới.

– Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học- công nghệ hiện đại vào sản xuất.

– Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn nhân lực có kĩ thuật cho sự nghiệp CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.

*/ Liên hệ với bản thân:

+ Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn, toàn diện của CNH, HĐH đất nước.

+ Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nhân cách

+ Tìm tòi, tiếp cận với khoa học – công nghệ.

+ Lựa chon ngành nghề phù hợp với bản thân.

+ Thực hiện tốt và tuyên truyền các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước…

……………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết đề thi kì 1 Công dân 11

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1

Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
cách Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
hướng dẫn Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1
Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 Có Đáp Án Hk1 miễn phí

Scores: 4.1 (71 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn