Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án 400 câu trắc nghiệm môn hoá lớp 10 Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án 400 câu trắc nghiệm môn hoá lớp 10 Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10

Ngày thi đang ngày một đến gần hơn. Hãy chăm chỉ nâng cao kiến thức cùng bộ tài liệu “400 câu trắc nghiệm Hóa học lớp 10 học kì II ” cùng Download.vn nhé. Đây là tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải nhanh trắc nghiệm các bài tập Hóa học lớp 10. Ngoài ra, đây sẽ là tài liệu hữu ích để các bạn chuẩn bị bước vào kì thi HK II sắp tới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

400 câu trắc nghiệm môn hoá lớp 10

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.

Câu 1. Số oxi hoá của các nguyên tố Clo, lưu huỳnh, Cacbon trong các hợp chất sau: HCl, HClO3, SO2, SO3, CO2 lần lượt là:

A. +1, +5, +4, +6, +4. B.-1, +5, +4, +6, +4. C. +1, +2, +3, +4, +5. D. +1, +3, +4, +5, +6.

Câu 2. Liên kết hoá học trong phân tử Cl2 được hình thành:

A. Sự xen phủ trục của 2 orbital S.

B. Sự xen phủ tbên của 2 orbital p chứa e – độc thân.

C. sự cho – nhận electron giữa 2 nguyên tử Clo.

D. Nhờ sự xen phủ trục của 2 orbital p electron độc thân.

Câu 3. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. Cl2. B.Ca. C. O3. D. F2.

Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:

Câu 4. Liên kết hóa học trong phân tử KCl là:

A. Liên kết hiđro. B. Liên kết ion.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực. D. Liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 5. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:

A. Tính oxi hoá mạnh. B. Tính nhường electron.

C. Cả tính oxi hoá, tính khử. D. Tính khử.

Câu 6. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 ® N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò.

A. Chất khử. B. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.

C. Chất oxi hoá D. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.

Câu 7. Nguyên tố M có 7 electron hoá trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là:

A. 1s22s22p63s23p63d104s24p5. B.1s22s22p63s23p63d54s5.

C. 1s22s22p63s23p64s24p5. D.1s22s22p63s23p64s24p2.

Câu 8. đốt nóng hỗn hợp chứa KClO3 và MnO2 theo tỉ lệ 4: 1 về khối lượng trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đưa tàn đón còn hồng vào miệng ống nghiệm thì.

A. Không hiện tượng. B. Tàn đóm bùng cháy. C. Tàn đóm tắt ngay. D. Có tiếng nổ lách tách.

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử:

A. Tính kim loại và tính phi kim giảm. B. Tính kim loại và tính phi kim tăng.

C. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. D. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.

Câu 10. Cho phản ứng hóa học sau: H2O2 + 2KI I2 + 2KOH.

Câu nào diễn tả đúng nhất tính chất của các chất?

A. H2O2là chất khử. B. KI là chất OXH.

C. H2O2 là chất OXH. D.H2O2 vừa là chất OXH vừa là chất khử.

Câu 11. Tổng hệ số trong phản ứng: FeCl2+ Cl2 ® FeCl3 là:

A. 7. B.8. C. 5 . D. 6.

Câu 12. Thành phần nước Giaven gồm:

A. NaCl, NaClO,Cl2,, H2O. B.NaCl, H2O. C. NaCl, NaClO3, H2O. D. NaCl, NaClO, H2O.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Hóa 10 Học Kì 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.3 (183 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn