Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài 500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 Trắc nghiệm Lịch sử 11

Bạn đang tìm hiểu về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài hữu ích với bạn.

1. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài 500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 Trắc nghiệm Lịch sử 11

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11, 12 tham khảo 500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 được Download.vn đăng tải sau đây.

Tài liệu bao gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án kèm theo. Với 500 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm để làm bài thi đạt kết quả cao. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11

Câu 1: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp.

B. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: B

Câu 2: Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tiểu tư sản.

D. Tư sản dân tộc.

Đáp án: B

Câu 3: Cuộc Chiến tranh Nga – Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.

B. Từ năm 1903 đến năm 1904.

C. Từ năm 1903 đến năm 1905.

D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án: A

Câu 4: Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

A. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.

B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.

C. Đế quốc cho vay nặng lãi.

D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.

Đáp án: A

Câu 5: Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

A. Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.

B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.

C. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.

D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.

Đáp án: D

Câu 6: Trần Dân Tiên viết: “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

C. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926).

D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924).

Đáp án: D

Câu 7: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp) với phe Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a).

Đáp án: C

Câu 8: Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

A. Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

B. Sự xâm lược các thuộc địa của các nước đế quốc.

C. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 9: Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Đáp án: D

Câu 10: Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

A. Nội chiến để thống nhất đất nước.

B. Con đường từ dưới lên.

C. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.

D. Con đường từ trên xuống.

Đáp án: D

Câu 11: Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Giáo dục.

D. Quân sự.

Đáp án: C

Câu 12: Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.

B. Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ.

C. Cách mạng tư sản Pháp.

D. Cách mạng tư sản Anh.

Đáp án: C

Câu 13: Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.

B. Phát triển sau nên áp dụng được những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.

C. Có thị trường rộng lớn.

D. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

Đáp án: B

Câu 14: Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

C. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến.

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến.

Đáp án: B

Câu 15: Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

A. Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.

B. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.

C. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.

D. Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ.

Đáp án: B

Câu 16: Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Quân sự.

D. Tất cả các lĩnh vực.

Đáp án: D

Câu 17: Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ?

A. Chia để trị.

B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

C. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

D. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.

Đáp án: D

Câu 18: Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1857

B. Năm 1858

C. Năm 1859

D. Năm 1860

Đáp án: A

Câu 19: Thực dân Anh đã dựa vào thời cơ nào để xâm lược Trung Quốc?

A. Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.

B. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.

C. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.

D. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.

Đáp án: D

Câu 20: Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai?

A. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.

B. Vua Quang Tự.

C. Tôn Trung Sơn.

D. Từ Hi Thái Hậu.

Đáp án: A

Câu 21: Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

A. Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

B. Của Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản

C. Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa

D. Tất cả đều sai

Đáp án: C

Câu 22: Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian:

A. Ngày 28 tháng 6 năm 1914.

B. Ngày 28 tháng 7 năm 1914.

C. Ngày 28 tháng 8 năm 1914.

D. Ngày 28 tháng 9 năm 1914.

Đáp án: D

Câu 23. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C. Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.

D. Đảng Dân chủ và Đảng Tự do

Đáp án. B

Câu 24. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Tiểu tư sản

D. Địa chủ phong kiến

Đáp án. D

Câu 25. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A. Inđônêxia

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Việt Nam.

Đáp án. A

Câu 26. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A. Ti-lắc

B. Gan-đi

C. A-sô-ka

D. Cả a, b, c.

Đáp án. B

Câu 27. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A. Nguyễn Lộ Trạch

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Nguyễn Quyền

D. Cả a, b, c.

Đáp án. B

Câu 28. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền

B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định

D. Cả a, b, c.

Đáp án C.

Câu 29. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Nguyễn Tri Phương

B. Nguyễn Văn Tường

C. Tôn Thất Thuyết

D. Cả a, b, c.

Đáp án. C

Câu 30. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án. C

Câu 31. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp

B. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án. B

Câu 32. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tư sản

D. Tư sản dân tộc

Đáp án. B

Câu 33. Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.

B. Từ năm 1903 đến năm 1904.

C. Từ năm 1903 đến năm 1905.

D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án. A

………………..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
cách Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
hướng dẫn Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài miễn phí

Scores: 4.3 (145 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Đặc Trưng Cho Độ Bền Của Vật Liệu Là: Đặc trưng cho độ bền của vật liệu là:

Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?

A. Rivie

B. Gácniê

C. Pôn Đume

D. Bôlaéc

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển

B. Xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp

C. Thương nghiệp phát triển

D. Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân

D. Công nhân và nông dân

Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ

B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng tàu

D. Các xí nghiệp chế biến

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A. Đòi quyền lợi kinh tế

B. Đòi quyền lợi giai cấp

C. Đòi quyền lợi dân tộc

D. Đòi quyền tự do, dân chủ

Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia để trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt Nam

D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối

Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?

A. Công nghiệp nặng

B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ

D. Luyện kim và cơ khí

Câu 8. Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc

B. Tầng lớp tiểu tư sản

C. Giai cấp công nhân

D. Giai cấp nông dân

Câu 9. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ

A. Tầng lớp tư sản

B. Giai cấp nông dân

C. Tầng lớp tiểu tư sản

D. Tầng lớp địa chủ nhỏ.

Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A. Nền kinh tế phát triển rõ rệt

B. Công nghiệp phát triển

C. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc

D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh

Câu 11. Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?

A. Phương thức sản xuất phong kiến

B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp

C. Phương thức sản xuất thực dân

D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

B. Phương thức bóc lột phong kiến

C. Phương thức bóc lột thực dân

D. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa

Câu 13. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là

A. Địa chủ nhỏ và công nhân

B. Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản

C. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Câu 14. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tư bản Pháp tập trung vào ngành công nghiệp nào?

A. Điện tử, viễn thông

B. Luyện kim

C. Cơ khí chế tạo

D. Khai thác mỏ

Câu 15. Cầu Long Biên thuộc:

A. Hải Phòng

B. Hà Nội

C. Huế

D. Sài Gòn

Câu 16. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung nhiều nhất ở ngành nào?

A. Đóng tàu

B. Sản xuất xi măng

C. Xay xát gạo

D. Khai thác mỏ

Câu 17. Trong giai cấp địa chủ phong kiến, một bộ phận ít nhiều có tinh thần chống Pháp là:

A. địa chủ vừa

B. địa chủ vừa và nhỏ

C. địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép

D. địa chủ nhỏ bị đế quốc chèn ép

Câu 18. Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam khốn khổ bởi nạn thuế khóa, địa tô, phu phen, tạp dịch,…?

A. Tầng lớp tiểu tư sản

B. Tầng lớp tư sản dân tộc

C. Giai cấp công nhân

D. Giai cấp nông dân

Câu 19. Những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất, buôn bán hàng thủ công, nhà báo, nhà giáo, học sinh, sinh viên,… thuộc:

A. giai cấp địa chủ phong kiến

B. giai cấp công nhân

C. giai cấp tư sản

D. tầng lớp tiểu tư sản

Câu 20. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới trong xã hội, đó là:

A. công nhân, tiểu tư sản, địa chủ nhỏ

B. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản

D. công nhân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản

Câu 21. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?

A. Tư sản dân tộc

B. Công nhân

C. Nông dân

D. Tiểu tư sản

Câu 22. Vì sao phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát?

A. Vì họ đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyết

B. Vì họ đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tế

C. Vì họ chưa quan tâm đến việc đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ

D. Vì sự đàn áp dã man của thực dân Pháp

Câu 23. Lực lượng xã hội nào đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị

D. Sĩ phu yêu nước

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?

A. Các nước ở khu vực Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Câu 25. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở Việt Nam vào năm nào? Do ai thực hiện?

A.1897, do Pô Đu-me thực hiện

B.1896, do An-be Xa-rô thực hiện

C.1896, do Đác-giang li-ơ thực hiện

D.1897, do Va ren thực hiện

Câu 26. Pháp đã dựa vào giai cấp nào để cai trị nước ta?

A.Nông dân

B.Đại địa chủ phong kiến

C.Tư sản

D.Công nhân

Câu 27. Dưới ách cai trị của Pháp giai cấp Tư sản dân tộc có thái độ như thế nào?

A.Kiên định quyết tâm chống Pháp

B.Có tinh thần đấu tranh triệt để cho phong trào giải phóng dân tộc.

C.Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp

D.Theo Pháp, không có tinh thần chống Pháp.

Câu 28. Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải nhằm mục đích gì?

A.Phục vụ cho quân sự, vận chuyển hàng hóa

B.Phục vụ cho quân sự

C.Phục vụ cho nhu cầu đi lại, di chuyển của mọi người

D.Phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam

Câu 29. Trong xã hội Việt Nam tồn tại mấy mâu thuẫn?

A.Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp

B.Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

C.Mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân, công nhân với tư sản

D.Mâu thuẫn dân tộc giữa dân tộc Việt Nam và Pháp. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội giữa địa chủ với nông dân, công nhân với tư sản.

Câu 30. Thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản như thế nào?

A.Có ý thức dân tộc, có tinh thần chống Pháp

B.Dễ thỏa hiệp, không kiên định chống Pháp.

C.Theo Pháp,không có tinh thần chống Pháp.

D.Không theo Pháp, nhưng cũng không chống Pháp.

Câu 31. Sau cuộc khai thác xã hội Việt Nam xuất hiện giai cấp tầng lớp nào?

A.Công nhân, nông dân, Tư sản

B.Công nhân, Tư sản, Tiểu tư sản

C.Địa chủ, công nhân, Tư sản

D.Địa chủ, công nhân, Tiểu tư sản

Câu 32. Tuyến đường sắt đầu tiên được Pháp xây dựng là tuyến đường nào?

A.Tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho

B.Tuyến đường sắt Sài Gòn – Vĩnh Long

C.Tuyến đường sắt Mỹ Tho – Vĩnh Long

D.Tuyến đường sắt Sài Gòn – Hà Nội

Câu 33. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp Việt Nam trở thành nước như thế nào?

A.Vẫn duy trì chế độ phong kiến

B.Việt Nam trở thành nước Tư bản nhưng vẫn duy trì chế độ phong kiến lạc hậu.

C.Việt Nam trở thành một nước Tư Bản

D.Việt Nam từ nước phong kiến chuyển sang nước nửa thuộc nửa phong kiến

Câu 34. Tính đến năm 1914, số lượng công nhân ở nước ta có khoảng

A. 3 vạn người.

B. 4 vạn người.

C. 5 vạn người.

D. 6 vạn người.

Câu 35. Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như

A. bãi công có tổ chức

B. đấu tranh tự phát, đòi các quyền lợi về kinh tế và tham gia vào một số cuộc bạo động vũ trang chống Pháp

C. lập ra chính đảng để lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

D. liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế quốc.

Câu 36. Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là :

A. bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, đời sống vô cùng khó khăn.

B. đại đa số nông dân vẫn có ruộng đất để cày cấy nhưng do mất mùa liên tiếp nên cuộc sống khó khăn.

C. nông dân có ruộng, lại có nghề phụ nên đời sống tương đối no đủ.

D. nông dân được hưởng cuộc sống tự do, không bị đế quốc và phong kiến áp bức.

Câu 37. Vì sao thực dân Pháp không chú trọng đầu tư khai thác công nghiệp nặng?

A. Pháp không đủ điều kiện khoa học kĩ thuật

B. pháp đã đầu tư hết vốn vào các ngành khác

C. Đây là ngành có vốn đầu tư lớn và khó thu lại lợi nhuận

D. Nước ta thiếu những quặng kim loại để phục vụ phát triển công nghiệp nặng

Câu 38. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần một Pháp chú trọng vào lĩnh vực nào?

A. GTVT

B.cong nghiep nang

C.thuong nghiep

D.nong nghiep

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 20 D
Câu 2 B Câu 21 C
Câu 3 C Câu 22 B
Câu 4 A Câu 23 C
Câu 5 A Câu 24 B
Câu 6 A Câu 25 A
Câu 7 C Câu 26 B
Câu 8 D Câu 27 C
Câu 9 B Câu 28 A
Câu 10 C Câu 29 D
Câu 11 D Câu 30 A
Câu 12 B Câu 31 B
Câu 13 B Câu 32 A
Câu 14 D Câu 33 D
Câu 15 B Câu 34 C
Câu 16 D Câu 35 B
Câu 17 C Câu 36 A
Câu 18 D Câu 37 C
Câu 19 D Câu 38 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài

Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
cách Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
hướng dẫn Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài
Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài miễn phí

Scores: 4.5 (164 votes)

Có thể bạn quan tâm  Vì Sao Chúng Ta Phải Yêu Thương Con Người GDCD 6 Bài 2: Yêu thương con người Giáo dục công dân lớp 6 trang 9 sách Cánh diều

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn