Top 18+ Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt

Câu 1. Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ?

A. FeO

B. Fe $O _4$

C. $Fe _2 O _3$

D. $Fe ( OH )_2$

Câu 2. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

A. A Dùng CO khử $Fe _2 O _3$ ờ $500^circ C$

B. C. Nhiệt phân $Fe left( NO _3right)_2$

C. D. Đốt cháy FeS trong oxi

D. B Nhiệt phân $Fe ( OH )_2$ trong không khí

Câu 3. Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là:

A. FeO

B. $Fe _2 O _3$

C. Fe $_3$ O $_4$

D. A hoặc B

Câu 4. Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. $FeBr _2$

B. $FeSO _4$

C. $Fe left( NO _3right)_2$

D. $Fe left( NO _3right)_3$

Câu 5. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)2 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam

Câu 6. Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Câu 7. Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí gồm CO2, NO. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là

A. 9,6

B. 11,2

C. 14,4

D. 16

Câu 8. Đốt 5,6 gam Fe trong V lít khí Cl2  (đktc), thu được hỗn hợp X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,5 gam kết tủa. giá trị của V là:

A. 3,36

B. 2,24

C. 2,80

D. 1,68

Câu 9. Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 ở đktc, phần dung dịch chứa 120g một muối sắt duy nhất. Công thức oxit sắt và khối lượng m là:

A. Fe $_3 O _4 ; m =23,2( g )$

B. $FeO , m =32( g )$

C. $FeO ; m =7,2( g )$

D. $Fe _3 O _4 ; m =46,4( g )$

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Giá trị V là.

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Câu 11. Hòa tan hoàn toàn x mol CuFeS2 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) sinh ra y mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Biểu thức liên hệ giữa x và y là

A. y = 17x

B. x = 15y

C. x = 17y

D. y = 15x

Câu 12. Cho hỗn hợp gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, V lit khí NO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) và còn dư 1,6g kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch A và giá trị của V là:

A. 10,6g và 2,24 lít

B. 14,58g và 3,36 lít

C. 16.80g và 4,48 lít

D. 13,7g và 3,36 lít

Câu 13. Hòa tan hết 4 gam hỗn hợp A gồm Fe và 1 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V làHòa tan hết 4 gam hỗn hợp A gồm Fe và 1 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

A. 0,896

B. 0,726

C. 0,747

D. 1,120

Câu 14. Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dung dịch X, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm hai kim loại có khối lượng 0,8m gam. Giả sử NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 20 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 60 gam

Câu 15. ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+?

A. $Cu ^2+$

B. $Ag ^+$

C. $Al ^3+$

D. $Zn ^2+$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 D
Câu 2 A Câu 10 A
Câu 3 C Câu 11 A
Câu 4 C Câu 12 D
Câu 5 D Câu 13 C
Câu 6 A Câu 14 C
Câu 7 D Câu 15 B
Câu 8 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555
Lượt xem: 65556555

2. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

3. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

4. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

5. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

6. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

7. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

8. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

9. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

10. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

11. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

12. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

13. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

14. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

15. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

16. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

17. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

18. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.8 (189 votes)

Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án Bài tập trắc nghiệm về sắt và hợp chất của sắt Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án Bài tập trắc nghiệm về sắt và hợp chất của sắt Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học kì 2 cũng như thi THPT Quốc Gia năm 2019, Download.vn xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm về sắt và hợp chất của sắt.

Bài tập trắc nghiệm về sắt và hợp chất của sắt gồm 99 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học có đáp án về sắt và hợp chất của sắt. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, học tốt môn Hóa lớp 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập trắc nghiệm về sắt và hợp chất của sắt

Câu 1: Đem đun nóng một lượng quặng hematit chứa Fe2O3, có lẫn tạp chất trơ và cho luồng khí CO đi qua, thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho hấp thụ hỗn hợp khí này vào bình đựng lượng dư dung dịch xút thì thấy khối lượng bình tăng thêm 52,8 gam. Nếu hòa tan hết hỗn hợp chất rắn trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thì thu được 387,2 gam một muối nitrat. Hàm lượng Fe2O3 theo khối lượng trong loại quặng hematit này là

A. 60%

B. 40%

C. 20%

D. 80%

Câu 2: Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn gồm Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là

A. 0,21

B. 0,15

C. 0,24

D. Đáp án khác

Câu 3: Hòa tan 0,784 gam bột sắt trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 100 ml dung dịch A. Nồng độ mol của các chất tan trong dung dịch A là

A. Fe(NO3)20,12M; Fe(NO3)30,02M

B. Fe(NO3)3 0,10M

C. Fe(NO3)20,14M

D. Fe(NO3)20,14M; AgNO3 0,02M

Câu 4: Hòa tan hết m gam hỗn hợp A gồm Al và một oxit sắt bằng dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí gồm 0,05 mol NO và 0,03 mol N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, thu được 37,95 gam hỗn hợp muối khan. Nếu hòa tan lượng muối này trong dung dịch xút dư thì thu được 6,42 gam kết tủa màu nâu đỏ. Trị số của m và công thức phân tử của oxit sắt là

A. 9,72 g; Fe3O4.

B. 7,29 g; Fe3O4.

C. 9,72 g; Fe2O3.

D. 7,29 g; FeO.

Câu 5v Cho khí CO đi qua ống sứ chứa a gam hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3 và MgO đun nóng. Sau một thời gian, trong ống sứ còn lại b gam hỗn hợp chất rắn B. Cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào trong dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được x gam kết tủa. Biểu thức của a theo b, x là

A. a = b – 16x/197

B. a = b + 0,09x

C. a = b – 0,09x

D. a = b + 16x/197

Câu 6: Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe và y mol Ag bằng dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 và H2SO4, có 0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 22,164 gam hỗn hợp các muối khan. Trị số của x và y lần lượt là

A. 0,07 và 0,02

B. 0,08 và 0,03

C. 0,09 và 0,01

D. 0,12 và 0,02

Câu 7: Cho m gam oxit sắt tác dụng với CO (t°). Chỉ có phản ứng CO khử oxit sắt, thu được 5,76 gam hỗn hợp các chất rắn và hỗn hợp hai khí gồm CO2 và CO. Cho hỗn hợp hai khí trên hấp thụ vào lượng nước vôi trong có dư thì thu được 4 gam kết tủa. Đem hòa tan hết 5,76 gam các chất rắn trên bằng dung dịch HNO3 loãng thì có khí NO thoát ra và thu được 19,36 gam một muối duy nhất. Trị số của m và công thức của oxit sắt là

A. 6,40 g; Fe3O4.

B. 9,28 g; Fe2O3.

C. 9,28 g; FeO.

D. 6,40 g; Fe2O3.

Câu 8: Cho 6,48 gam bột nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1,0M và ZnSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là

A. 14,5 g

B. 16,4 g

C. 15,1 g

D. 12,8 g

Câu 9: Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho khí H2 dư tác dụng hoàn toàn với 14,2 gam hỗn hợp A nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 2,24 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng oxit sắt và oxit nhôm của hỗn hợp A lần lượt là

A. 60% và 40%

B. 52,48% và 47,52%

C. 40% và 60%

D. 56,66% và 43,34%

Câu 10: Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu được 39,2 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn là Fe và 3 oxit của nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho hỗn hợp khí này hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Trị số của m là

A. 48 gam B. 64 gam C. 40 gam D. 50 gam

Câu 11: Cho một đinh sắt vào 20 ml dung dịch muối nitrat của kim loại X có nồng độ 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả kim loại X tạo ra bám hết vào đinh sắt còn dư, thu được dung dịch D. Khối lượng dung dịch D giảm 0,16 gam so với dung dịch lúc đầu. Kim loại X là

A. Cu B. Ag C. Ni D. Zn

Câu 12: Hòa tan hết 17,84 gam hỗn hợp A gồm sắt, bạc và đồng bằng 203,4 ml dung dịch HNO3 20% (có khối lượng riêng 1,115 g/ml) vừa đủ. Sau phản ứng, có 4,032 lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc) và dung dịch B. Đem cô cạn dung dịch B, thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan. Trị số của m là

A. 60,27g.

B. 45,64 g.

C. 51,32g.

D. 54,28g.

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Hg2S và 0,04 mol FeS2 bằng dung dịch HNO3 đặc, đun nóng, chỉ thu các muối sunfat kim loại có hóa trị cao nhất và có khí NO2 thoát ra. Trị số của x là

A. 0,01.

B. 0,02.

C. 0,08.

D. 0,12.

Câu 14: Ion đicromat Cr2O72–, trong môi trường axit, oxi hóa được muối Fe2+ tạo muối Fe3+, còn đicromat bị khử tạo muối Cr3+. Cho biết 10 ml dung dịch FeSO4 phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch K2Cr2O7 0,1M, trong môi trường axit H2SO4 loãng. Nồng độ mol của dung dịch FeSO4

A. 0,52M

B. 0,82M

C. 0,72M

D. 0,62M.

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn a gam một oxít sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Trị số của b là

A. 12 gam

B. 9 gam

C. 8 gam

D. 6 gam.

Câu 16: Khối lượng tinh thể FeSO4.7H2O cần thêm vào 198,4 gam dung dịch FeSO4 5% để thu được dung dịch FeSO4 15% là

65,4 g

B. 30,6 g

C. 50,0 g

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Cho 19,5 gam bột kẽm vào 250 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,5M và khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 9,8 gam

B. 8,4 gam

C. 11,2 gam

D. 11,375 gam

Câu 18: Hòa tan Fe2(SO4)3 vào nước, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 dư, thu được 27,96 gam kết tủa trắng. Dung dịch A có chứa

A. 0,08 mol Fe3+

B. 0,06 mol Fe3+.

C. 12 g Fe2(SO4)3.

D. B và C đúng.

Câu 19: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại gồm Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất không tan là hỗn hợp hai kim loại. Phần dung dịch sau phản ứng có chứa

A. Zn(NO3)2và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3và Cu(NO3)2.

Câu 20: Cho 2,24 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,9M; khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch sau phản ứng có

A. 2,42 gam Fe(NO3)3.

B. 5,40 gam Fe(NO3)2.

C.cả A và B đều đúng

D. Tất cả đều sai.

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888
Lượt xem: 88888888

2. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

3. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

4. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

5. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

6. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

7. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

8. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

9. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

10. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

11. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

12. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

13. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

14. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

15. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

16. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

17. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

18. Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.4 (121 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn