Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2023 – 2023 4 Đề thi Sinh 11 giữa học kì 1 (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021 – 2022 4 Đề thi Sinh 11 giữa học kì 1 (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh năm 2021 – 2022 gồm 4 đề kiểm tra chất lượng 8 tuần giữa học kì 1 có đáp án kèm theo.

Đề thi Sinh 11 giữa học kì 1 giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đề thi được biên soạn bám sát chương trình học giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh. Ngoài ra các em tham khảo thêm: đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử, đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh 11, đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn, Toán 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh

I. Phần trắc nghiệm (5đ)

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Cây hấp thụ nitơ ở dạng:

A. N2+, NO3

B. N2+, NH3+

C. NH+4, NO3

D. NH4, NO+3

Câu 2. Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là:

A. miệng, dạ dày, ruột non

B. miệng, thực quản, dạ dày

C. thực quản, dạ dày, ruột non.

D. dạ dày, ruột non, ruột già

Câu 3. Nhiều loài thực vật không có lông hút rễ cây hấp thụ các chất bằng cách:

A. cây thủy sinh hấp thụ các chất bằng toàn bộ bề mặt cơ thể

B. một số thực vật cạn ( Thông, sồi…) hấp thụ các chất nhờ nấm rễ

C. nhờ rễ chính

D. cả A và B

Câu 4. Nhận định nào sau đây sai ?

A. Thực vật xảy ra hô hấp sáng có năng suất cao hơn thực vật không hô hấp sáng.

B. Hô hấp sáng chỉ xảy ra ở thực vật C3, không xảy ra ở thực vật C4 hoặc xảy ra rất yếu.

C. Các loài thực vật không xảy ra hô hấp sáng thường phân bố ở những vùng có khí hậu nhiệt đới.

D. Hô hấp sáng là một trong những tiêu chuẩn quang hợp, dùng để phân biệt thực vật C3 và thực vật C4.

Câu 5. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là:

A. miệng -> thực quản -> diều -> dạ dày cơ -> dạ dày tuyến -> ruột -> hậu môn

B. miệng -> thực quản -> dạ dày tuyến -> dạ dày cơ -> diều -> ruột -> hậu môn

C. miệng -> thực quản -> dạ dày cơ -> dạ dày tuyến -> diều -> ruột -> hậu môn

D. miệng -> thực quản -> diều -> dạ dày tuyến -> dạ dày cơ -> ruột -> hậu môn

Câu 6. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?

A.Cung cấp năng lượng chống chịu

B.Tăng khả năng chống chịu

C.Tạo ra các sản phẩm trung gian

D.Miễn dịch cho cây

Câu 7. Tiêu hóa là quá trình:

A. làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ

B. tạo các chất dinh dưỡng và năng lượng

C.biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và năng lượng

D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Câu 8. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

A. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

B. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

C, Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.

D. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.

Câu 9. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:

A. APG (axit phốtphoglixêric).

B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).

C. AM (axitmalic).

D. Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).

Câu 10. Pha tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ xảy ra trong chu trình canvin?

A.Nhóm thực vật CAM.

B.Nhóm thực vật C4 và CAM.

C. Nhóm thực vật C3.

D. Nhóm thực vật C4

Câu 11. Quá trình cố định nitơ trong khí quyển (nitơ phân tử) nhờ nhóm sinh vật:

A. vi khuẩn tự do và vi khuẩn cộng sinh.

B. vi khuẩn kí sinh

C. vi khuẩn cộng sinh

D. vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn cộng sinh.

Câu 12. Cây nào sau đây làm cho đất giàu nitơ:

A Lúa.

B. Đậu tương.

C. Củ cải.

D. Ngô.

Câu 13. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

Ở chất nền. B.Ở tilacôit

Ở màng ngoài. D.Ở màng trong.

Câu 14. Phương trình nào dưới đây là đúng với bản chất của quá trình quang hợp:

A. C6H12O6 + 6O2 6CO6 + 6H2O.

B. C6H12O6 + 6O2 6CO6 + 6H2O.

C. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2.

D. 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.

Câu 15. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

A. Đường phân.

B.Chu trình crep.

C. Tổng hợp Axetyl – CoA.

D.Chuỗi chuyển êlectron.

Câu 16. Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng vượt tán, cao đến hàng trăm mét ở cây?

A. Lực hút bám trao đổi của keo nguyên sinh.

B. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau .

C. Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu cơ của tế bào rễ.

D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ.

A. II, IV

B.II, III.

C. III, IV.

D. I, IV.

Câu 17. Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

A. Khử APG thành ALPG cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat).

B. Khử APG thành ALPGtái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat) cố định CO2.

C. Cố định CO2 khử APG thành ALPG tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat) cố định CO2.

D. Cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat) khử APG thành ALPG.

Câu 18. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.

Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.

Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.

Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.

Câu 19. Phát biểu nào dưới đây không đúng về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?

A. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

B. Là những nguyên tố gián tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

C. Không thể thay thế bởi các nguyên tố nào khác dù chúng có tính chất hóa học tương tự.

D. Là những nguyên tố trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Câu 20. Hiện nay, người ta thường sử dụng biện pháp nào để bảo quản nông sản, thực phẩm?

Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2cao.

Bảo quản bằng cách ngâm đối tượng vào dung dịch hóa chất thích hợp.

Bảo quản khô. IV. Bảo quản lạnh.

A. I, II, IV.

B.II, III, IV.

C. I, III, IV.

D. I, II, III.

II. Phần tự luận ( 5đ)

Câu 1 (2 điểm)

Cho hình ảnh sau:

holder

a. Hãy cho biết tên của chu trình

b. Hãy trình bày các giai đoạn của chu trình trên

Câu 2. (3 điểm) Hãy quan sát vào hình ảnh A và hình ảnh B bên dưới và trả lời các câu hỏi

(Hình vẽ trong file tải)

a. Hãy xác định hình nào là dạ dày và ruột của thú ăn thịt và hình nào là dạ dày và ruột của thú ăn thực vật.

b. Hãy chỉ ra những căn cứ để xác định dạ dày và ruột của thú ăn thịt và thú ăn thực vật

c. Hãy lập bảng phân biệt về cấu tạo và chức năng của ống tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật theo bảng sau:

STT Tên bộ phận Thú ăn thịt Thú ăn thực vật
1 Răng
2 Dạ dày
3 Ruột non
4 Manh tràng

Đáp án đề thi Sinh 11 giữa học kì 1

I. Trắc nghiệm

Câu Mã 135
1 C
2 A
3 D
4 A
5 D
6 C
7 D
8 B
9 D
10 C
11 A
12 B
13 B
14 D
15 A
16 A
17 C
18 B
19 B
20 C

………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn