Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

Câu 1. Để định dạng văn bản dạng liệt kê các ký hiệu hoặc liệt kê dạng số thứ tự, ta thực hiện như thế nào:

A. Dùng lệnh Format→ font…

B. Dùng lệnh Format → Bullet and Numbering…

C. Dùng lệnh Insert → Symbol..

D. Cả 3 đều sai.

Câu 2. Để đánh dấu ngắt trang trong Word ta dùng lệnh nào ?

A. Insert →Page Break

B. Insert →Symbol…

C. Insert →Picture…

D. Không có đáp án đúng.

Câu 3. Khi ngắt trang thì trang bị ngắt sẽ được bắt đầu từ đâu ?

A. Từ vị trí con trỏ văn bản trở về trước.

B. Từ vị trí con trỏ văn bản trở về sau.

C. Từ dòng cuối cùng của trang trước.

D. Tất cả đều sai

Câu 4. Để xem văn bản trước khi in ta dùng lệnh nào ?

A. Lệnh Format→Page Number

B. Lệnh Format→font

C. Lệnh Format→Page Setup

D. Lệnh File → Print Preview

Câu 5. Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh nào ?

A. Lệnh File→Print…

B. Bấm Ctrl+P

C. Bấm vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ.

D. Cả 3 cách trên

Câu 6. Để đánh số trang trong Word ta dùng lệnh:

A. Lệnh Insert→Page Numbers…

B. Lệnh Format→Page Number…

C. Lệnh Insert →Bullet and Numbering..

D. Không có đáp án

Câu 7. Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:

A. Nháy chuột vào nút lệnh Numbering trên thanh công cụ định dạng.

B. Lệnh Edit → Bullets and Numbering…

C. Lệnh Format → Bullets and Numbering…

D. Cả A và C đều đúng

Câu 8. Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File → Page Setup…

B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup…

D. Format → Page Setup…

Câu 9. Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện:

A. File → Print

B. Nháy chuột vào biểu tượng Print trên thanh công cụ

C. Ctrl + P

D. File → Print Preview…

Câu 10. Để xóa số trang, ta dùng lệnh:

A. Insert / Header and Footer.

B. Format / Header and Footer.

C. View/ Header and Footer.

D. Cả 3 cách đều sai

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 A
Câu 2 A Câu 7 D
Câu 3 B Câu 8 A
Câu 4 D Câu 9 D
Câu 5 D Câu 10 C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666
Lượt xem: 86668666

2. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

3. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

4. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

5. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

6. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

7. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

8. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

9. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

10. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

11. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

12. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

13. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

14. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

15. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

16. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

17. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

18. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An

Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
cách Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
hướng dẫn Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 17 Có Đáp An miễn phí

Scores: 4.3 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn