Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bạn đang tìm hiểu về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Câu 1. Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP

B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh

C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính

D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản

Câu 2. Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet

B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP

D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ

Câu 3. Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

A. Là mạng lớn nhất trên thế giới

B. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

C. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất

D. Là mạng có hàng triệu máy chủ

Câu 4. Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?

A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp

B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)

C. Sử dụng modem qua đường điện thoại

D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet

Câu 5. TCP/IP là viết tắt của

A. Technology Central Processing / Intel Pentium

B. Technology Central Processing/ Internet Protocol

C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol

D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm

Câu 6. Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

A. Hãng Microsoft

B. Hãng IBM

C. Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet

D. Tất cả các ý trên đều sai

Câu 7. Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu

B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP

C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ

D. Tất cả ý trên đều đúng

Câu 8. Nội dung của một gói tin bao gồm:

A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi…

B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi

C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác

D. Không đáp án nào đúng

Câu 9. Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

A. Mạng diện rộng

B. Mạng khu vực

C. Mạng toàn cầu

D. Mạng miễn phí

Câu 10. Ứng dụng của Internet là

A. Học qua mạng

B. Trao đổi thông tin qua thư điện tử

C. Mua bán qua mạng

D. Tất cả đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 D Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 21 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn