Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Câu 1. Hãy chọn đúng các công việc cần làm khi muốn tạo hồ sơ

A. Xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại

B. Xác định các thông tin cần thiết, số lượng chủ thể cần quản lí

C. Tìm hiểu từng đối tượng cần quản lí, lưu trữ lại mọi thông tin cần thiết

D. Làm theo kinh nghiệm của người quản lí

Câu 2. Khi ta sắp xếp các hồ sơ theo một trình tự nào đó thì công việc này thuộc vào nhóm công việc gì?

A. Cập nhật hồ sơ

B. Tạo hồ sơ

C. Khai thác hồ sơ

D. Một công việc khác nào đó

Câu 3. Trong cơ sở dữ liệu quản lí học sinh, khi một học sinh chuyển qua trường khác thì ta cần làm thao tác nào?

A. Khai thác hồ sơ

B. Cập nhật hồ sơ

C. Một công việc khác các việc kia

D. Tạo hồ sơ

Câu 4. Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì?

A. Tạo ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho nhiều người cùng sử dụng

B. Làm cho công việc của người quản lí được thuận lợi hơn

C. Nhằm giúp người thiết kế tạo hồ sơ có thể sử dụng được lâu dài

D. Phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm

Câu 5. Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các …(1)… có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các …(2)… để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

A. (1): dữ liệu; (2): thiết bị nhớ

B. (1): thông tin; (2): đĩa cứng dung lượng lớn

C. (1): chủ thể; (2): máy tính có nối mạng

D. (1): chương trình; (2): máy chủ

Câu 6. Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là?

A. Cơ sở dữ liệu

B. Hệ cơ sở dữ liệu

C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

D. Phần mềm hệ thống

Câu 7. Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một …(1)… cùng với …(2)… quản trị và khai thác CSDL nào đó.

A. (1): bộ quản lí dữ liệu; (2): bộ xử lí trúy vấn

B. (1): hệ quản trị cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí tệp

C. (1): cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí dữ liệu

D. (1): cơ sở dữ liệu; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Câu 8. Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:

A. Vật lí, lí thuyết, khung nhìn

B. Khung nhìn, vật lí, khái niệm

C. Khái niệm, khung hình, vật lí

D. Chi tiết, khái niệm, quản trị

Câu 9. Đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức nào?

A. Khung nhìn

B. Khái niệm

C. Vật lí

D. Quản trị

Câu 10. Đối với người quản trị hệ CSDL thì CSDL được thể hiện ở mức nào?

A. Lí thuyết

B. Vật lí

C. Khái niệm

D. Khung hình

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 B Câu 8 B
Câu 4 D Câu 9 A
Câu 5 A Câu 10 C

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111
Lượt xem: 81118111

2. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

3. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

4. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

5. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

6. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

7. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

8. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

9. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

10. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

11. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

12. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

13. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

14. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

15. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

16. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

17. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

18. Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
cách Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Tin Học 12 Chương 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.7 (78 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Bài 33 Trang 61 Sgk Toán 9 Tập 1

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn