Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44 (Có đáp án) Sinh sản vô tính ở động vật

Bạn đang tìm kiếm về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44 (Có đáp án) Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 44 bao gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về Sinh sản vô tính ở động vật. Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra học kì 2 môn Sinh 11 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm Sinh 11 bài 44, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm Sinh 11 Sinh sản vô tính ở động vật

Câu 1: Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:

A. giống nhau và giống cá thể gốc.

B. khác nhau và giống cá thể gốc.

C. giống nhau và khác cá thể gốc.

D. cả 3 phương án trên.

Gợi ý đáp án

Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra giống nhau và giống cá thể gốc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Sinh sản vô tính ở động vật là ?

A. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

C. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tỉnh trùng và trứng.

D. Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính ở động vật là một cá thể luôn sinh ra một hoặc nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?

A. Trực phân và nguyên phân.

B. Trực phân và giảm phân.

C. Giảm phân và nguyên phân.

D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Gợi ý đáp án

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân (ở sinh vật nhân thực) và trực phân ở sinh vật nhân sơ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

A. phân bào giảm nhiễm

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm

D. phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm và thụ tinh

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?

A. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.

B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.

C. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.

D. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Gợi ý đáp án

Phát biểu sai là D.

Các cá thể sinh ra từ sinh sản vô tính có kiểu gen giống nhau và giống cơ thể mẹ nên khi môi trường thay đổi có thể bị chết hàng loạt → không thích nghi tốt với môi trường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Ưu điểm của sinh sản vô tính là

A. tạo ra các cá thể con đa dạng và phong phú.

B. tạo ra các cá thể con thích nghi cao với điều kiện môi trường.

C. sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng nhỏ.

D. sinh sản vô tính đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa.

Gợi ý đáp án

Ưu điểm của sinh sản vô tính là sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng nhỏ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Hạn chế của sinh sản vô tính là ?

A. tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.

B. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.

C. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.

D. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính tạo ra các cá thể con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi, có thể dẫn đến chết hàng loạt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, vì sao?

A. Các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen.

B. Các cá thể khác nhau về kiểu gen.

C. Do thời tiết khắc nghiệt.

D. Tất cả đều sai.

Gợi ý đáp án

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen do đó chịu tác động của môi trường như nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động không xương sống ?

A. Phân đôi, nảy chồi.

B. Trinh sinh, phân đôi.

C. Trinh sinh, phân mảnh.

D. Phân mảnh, nảy chồi.

Gợi ý đáp án

Những hình thức sinh sản vô tính chỉ gặp ở động vật không xương sống là phân mảnh và nảy chồi.

Phân đôi gặp ở sinh vật đơn bào

Trinh sinh gặp ở ong, cá, bò sát..

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?

A. Trinh sinh.

B. Phân mảnh.

C. Nảy chồi.

D. Phân đôi.

Gợi ý đáp án

Hình thức sinh sản vô tính có cả ở động vật đơn bào và đa bào (giun dẹp) là phân đôi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ?

A. Phân đôi.

B. Nảy chồi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Gợi ý đáp án

Trinh sinh có ở ong, bò sát, lưỡng cư nên có ở cả ở động không xương sống và có xương sống

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh?

(1). Ong. (2). Chuột túi.

(3). Mối. (4). Ếch.

(5). Rệp. (6). Kiến.

(7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Gợi ý đáp án

Các loài sinh vật có hình thức sinh sản trinh sinh là: 1, 3, 4, 5, 6, 8

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại

A. phân đôi.

B. phân mảnh.

C. nảy chồi.

D. sinh sản vô tính.

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính bao gồm các kiểu A, B, C

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Sinh sản vô tính gồm các kiểu?

A. phân đôi, phân mảnh.

B. phân mảnh, nảy chồi.

C. nảy chồi, trinh sản.

D. Cả A và C.

Gợi ý đáp án

Những hình thức sinh sản vô tính:

Phân mảnh và nảy chồi chỉ gặp ở động vật không xương sống

Phân đôi gặp ở sinh vật đơn bào

Trinh sinh gặp ở ong, cá, bò sát..

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Gợi ý đáp án

Phân đôi là đơn giản nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Gợi ý đáp án

Phân đôi là đơn giản nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Gợi ý đáp án

Đây là hình thức trực phân ở động vật đơn bào.

B sai vì nguyên phân hình thành 2 tế bào nhưng chưa phải là cơ thể

C sai vì phân mảnh tạo ra nhiều hơn 2 cơ thể

D sai vì sinh đôi có thể tạo ra 2 cơ thể khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Gợi ý đáp án

Đây là hình thức trực phân ở động vật đơn bào.

B sai vì nguyên phân hình thành 2 tế bào nhưng chưa phải là cơ thể

C sai vì phân mảnh tạo ra nhiều hơn 2 cơ thể

D sai vì sinh đôi có thể tạo ra 2 cơ thể khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở

A. giun dẹp và giun đất.

B. vi khuẩn và động vật đơn bào.

C. trùng roi và thuỷ tức.

D. bọt biển và trùng đế giày.

Gợi ý đáp án

Phân đôi chủ yếu ở vi khuẩn và động vật đơn bào, giun dẹp

giun đất sinh sản hữu tính, bọt biển, giun dẹp, ruột khoang có các hình thức nảy chồi, phân mảnh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:

A. động vật đơn bào và động vật đa bào.

B. động vật đơn bào

C. động vật đơn bào và giun dẹp.

D. động vật đa bào.

Gợi ý đáp án

Phân đôi là hình thức sinh sản có ở động vật đơn bào và giun dẹp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Mỗi mảnh vụn cơ thể mẹ có thể tái sinh thành một cơ thể hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp ở

A. Ruột khoang.

B. Chân khớp ( tôm, cua).

C. Bọt biển.

D. Thằn lằn.

Gợi ý đáp án

Đây là hình thức phân mảnh, hình thức này có ở bọt biển.

Ruột khoang có hình thức nảy chồi, chân khớp, thằn lằn sinh sản hữu tính hoặc vô tính nhưng không phải phân mảnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:

A. trùng roi và bọt biển.

B. bọt biển và giun dẹp.

C. a míp và trùng đế giày.

D. a míp và trùng roi

Gợi ý đáp án

Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở bọt biển và giun dẹp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

B. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Gợi ý đáp án

Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Truyền máu giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể khác nhau.

C. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu

D. trường hợp này không phải là ghép mô.

Gợi ý đáp án

Truyền máu không được coi là ghép mô vì các tế bào máu này chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển khí, dưỡng chất sau đó các tế bào này được thay thế bởi các tế bào mới mà cơ thể sản sinh ra.

Nếu ghép tế bào tủy xương hoặc tế bào sinh máu mới được coi là ghép mô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.

C. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu.

D. trường hợp này không phải là ghép mô.

Gợi ý đáp án

Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là đồng ghép, vì đây là hai cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.

Đáp án cần chọn là: B

……………..

Mời các bạn tải File về để xem trắc nghiệm Sinh 11 bài 44

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
cách Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
hướng dẫn Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 4.4 (140 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Thế Nào Là Ngôn Ngữ Siêu Văn Bản

Top 18+ Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Bạn đang tìm hiểu về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Câu 1. Sinh sản vô tính ở động vật là ?

A. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

C. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tỉnh trùng và trứng.

D. Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 2. Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:

A. giống nhau và giống cá thể gốc.

B. khác nhau và giống cá thể gốc.

C. giống nhau và khác cá thể gốc.

D. cả 3 phương án trên.

Câu 3. Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?

A. Trực phân và nguyên phân.

B. Trực phân và giảm phân.

C. Giảm phân và nguyên phân.

D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Câu 4. Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

A. phân bào giảm nhiễm

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm

D. phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm và thụ tinh

Câu 5. Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?

A. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.

B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.

C. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.

D. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Câu 6. Ưu điểm của sinh sản vô tính là

A. tạo ra các cá thể con đa dạng và phong phú.

B. tạo ra các cá thể con thích nghi cao với điều kiện môi trường.

C. sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng nhỏ.

D. sinh sản vô tính đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa.

Câu 7. Hạn chế của sinh sản vô tính là ?

A. tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng khác nhau trước điểu kiện môi trường thay đổi.

B. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.

C. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.

D. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.

Câu 8. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, vì sao?

A. Các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen.

B. Các cá thể khác nhau về kiểu gen.

C. Do thời tiết khắc nghiệt.

D. Tất cả đều sai.

Câu 9. Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động không xương sống ?

A. Phân đôi, nảy chồi.

B. Trinh sinh, phân đôi.

C. Trinh sinh, phân mảnh.

D. Phân mảnh, nảy chồi.

Câu 10. Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?

A. Trinh sinh.

B. Phân mảnh.

C. Nảy chồi.

D. Phân đôi.

Câu 11. Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ?

A. Phân đôi.

B. Nảy chồi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Câu 12. Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh?
(1). Ong. (2). Chuột túi.
(3). Mối. (4). Ếch.
(5). Rệp. (6). Kiến.
(7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Câu 13. Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại

A. phân đôi.

B. phân mảnh.

C. nảy chồi.

D. sinh sản vô tính.

Câu 14. Sinh sản vô tính gồm các kiểu?

A. phân đôi, phân mảnh.

B. phân mảnh, nảy chỗi.

C. nảy chồi, trinh sản.

D. Cả A và C.

Câu 15. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Câu 16. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Câu 17. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Câu 18. Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Câu 19. Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở

A. giun dẹp và giun đất.

B. vi khuẩn và động vật đơn bào.

C. trùng roi và thuỷ tức.

D. bọt biển và trùng đế giày.

Câu 20. Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:

A. động vật đơn bào và động vật đa bào.

B. động vật đơn bào

C. động vật đơn bào và giun dẹp.

D. động vật đa bào.

Câu 21. Mỗi mảnh vụn cơ thể mẹ có thể tái sinh thành một cơ thể hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp ở

A. Ruột khoang.

B. Chân khớp ( tôm, cua).

C. Bọt biển.

D. Thằn lằn.

Câu 22. Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:

A. trùng roi và bọt biển.

B. bọt biển và giun dẹp.

C. a míp và trùng đế giày.

D. a míp và trùng roi

Câu 23. Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

B. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Câu 24. Truyền máu giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể khác nhau.

C. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu

D. trường hợp này không phải là ghép mô.

Câu 25. Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.

C. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu.

D. trường hợp này không phải là ghép mô.

Câu 26. Trường hợp nào sau đây không phải là ứng dụng của sinh sản vô tính?

A. Nuôi cây mô trong môi trường nhân tạo.

B. Ghép cơ quan từ người này sang người khác.

C. Chuyển gen từ loài này sang loài khác.

D. Nhân bản vô tính ở động vật.

Câu 27. Ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật là?

A. Nuôi cây mô trong môi trường nhân tạo.

B. Ghép cơ quan từ người này sang người khác.

C. Nhân bản vô tính ở động vật.

D. Cả A, B và C

Câu 28. Dị ghép là trường hợp

A. lấy mô từ chỗ này cấy vào chỗ khác trên cùng một cơ thể.

B. ghép mô từ người này sang người khác không cùng huyết thống.

C. ghép mô từ người anh chị em song sinh cùng trứng

D. cấy mô nhân tạo vào cơ thể sống.

Câu 29. Đồng ghép là trường hợp

A. lấy mô từ chỗ này cấy vào chỗ khác trên cùng một cơ thể.

B. ghép mô từ loài này sang loài khác.

C. ghép mô từ người này sang người khác không cùng huyết thống.

D. lấy tế bào từ anh/chị/em song sinh cùng trứng ghép cho nhau..

Câu 30. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

A. Nảy chồi.

B. Phân đôi

C. Trinh sinh

D. Phân mảnh.

Câu 31. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được ít cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

A. Nảy chồi.

B. Phân đôi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Câu 32. Để thay thận cho một bệnh nhân, trường hợp nào sau đây cho kết quả tốt nhất?

A. dùng thận của bố hoặc mẹ để thay thế.

B. người cho thận là vợ (hoặc chồng) của bệnh nhân.

C. chỉ cần người cho thận có cùng nhóm máu với người bệnh

D. dùng thận của anh (chị, em) song sinh với người bệnh.

Câu 33. Để thay thận cho một bệnh nhân, trường hợp nào sau đây cho kết quả tốt nhất?

A. dùng thận của bố hoặc mẹ để thay thế.

B. người cho thận là vợ (hoặc chồng) của bệnh nhân.

C. chỉ cần người cho thận có cùng nhóm máu với người bệnh

D. dùng thận của anh (chị, em) song sinh với người bệnh.

Câu 34. Ở ong, các ong thợ

A. gồm toàn ong cái không có khả năng sinh sản.

B. gồm toàn ong đực không có khả năng sinh sản.

C. gồm toàn ong cái có khả năng sinh sản.

D. có thể gồm ong đực và cái nhưng không sinh sản.

Câu 35. Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là

A. kiểu sinh sản vô tính tái sinh.

B. chỉ là sự tái sinh một bộ phận cơ thể.

C. kình thức sinh sản phân mảnh.

D. một kiểu của sự sinh trưởng.

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 19 B
Câu 2 A Câu 20 C
Câu 3 A Câu 21 C
Câu 4 B Câu 22 B
Câu 5 D Câu 23 B
Câu 6 C Câu 24 D
Câu 7 C Câu 25 B
Câu 8 A Câu 26 C
Câu 9 D Câu 27 D
Câu 10 D Câu 28 B
Câu 11 C Câu 29 D
Câu 12 B Câu 30 D
Câu 13 D Câu 31 B
Câu 14 D Câu 32 D
Câu 15 A Câu 33 D
Câu 16 A Câu 34 A
Câu 17 A Câu 35 B
Câu 18 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây

Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
cách Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
hướng dẫn Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây
Trinh Sinh Thường Gặp Ở Những Loài Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 5 (145 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Với Người Thợ Xây Đâu Là Công Cụ Lao

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn