Top 18+ Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Bạn đang tìm kiếm về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Câu 1. Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?

A. Có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

B. Có cùng tần số phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

C. Có cùng biên độ phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

D. Có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

Câu 2. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ đàn hồi của âm.

B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Câu 3. Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này:

A. là âm nghe được.

B. là siêu âm

C. truyền được trong chân không.

D. là hạ âm.

Câu 4. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:

A. âm sắc.

B. độ to

C. độ cao

D. cả độ cao độ to lẫn âm sắc

Câu 5. Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:

A. độ cao

B. cả độ cao lẫn độ to

C. đồ thị dao động âm

D. độ to

Câu 6. Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng :

A. cường độ âm.

B. mức cường độ âm.

C. biên độ.

D. tần số

Câu 7. Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào:

A. mức cường độ âm.

B. biên độ âm.

C. tần số và biên độ âm.

D. tần số âm.

Câu 8. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là

A. cường độ âm.

B. tần số

C. mức cường độ âm

D. đồ thị dao động

Câu 9. Âm sắc là

A. đặc trưng sinh lí của âm.

B. màu sắc của âm

C. đặc trưng vật lý của âm

D. tính chất của âm giúp ta cảm giác về sự trầm, bổng của các âm.

Câu 10. Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

A. độ to của âm

B. độ cao của âm

C. âm sắc của âm

D. mức cường độ âm

Câu 11. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Âm sắc, độ cao, độ to là những đặc trưng sinh lí của âm.

B. Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

C. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm

D. Tốc độ truyền âm trong môi trường tỉ lệ với tần số âm.

Câu 12. Khi nói về đặc trưng sinh lí của âm, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.

B. Âm sắc phụ thuộc tần số của âm.

C. Độ to của âm không phụ thuộc vào mức cường độ âm.

D. Độ cao của âm phụ thuộc vào môi trường truyền âm.

Câu 13. Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản f0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là

A. f0

B. 2f0

C. 3f0

D. 4f0

Câu 14. Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, độ cao của âm và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là:

A. bước sóng

B. bước sóng

C. độ cao của âm

D. tần số sóng

Câu 15. Sóng siêu âm

A. truyền được trong chân không.

B. không truyền được trong chân không.

C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.

D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

Câu 16. Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây là đúng:

A. v2 > v1 > v3

B. v1 > v2 > v3

C. v3 > v2 > v1

D. v1 > v3 > v2

Câu 17. Cho các chất sau: không khí ở 0 độ C, không khí ở 25 độ C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong:

A. Sắt

B. Nước

C. Không khí ở 0 độ C

D. Không khí ở 25 độ C

Câu 18. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là:

A. 30,5 m

B. 3 km

C. 75 m

D. 7,5 m

Câu 19. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là:

A. 500 Hz

B. 2000 Hz

C. 1000 Hz

D. 1500 Hz

Câu 20. Một lá thép mỏng, một đầu giữ cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì bằng 0,05 s. Âm do lá thép phát ra:

A. là siêu âm.

B. là âm nghe được.

C. truyền được trong chân không.

D. là hạ âm.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 11 D
Câu 2 C Câu 12 D
Câu 3 D Câu 13 D
Câu 4 A Câu 14 B
Câu 5 C Câu 15 B
Câu 6 D Câu 16 B
Câu 7 A Câu 17 A
Câu 8 B Câu 18 D
Câu 9 A Câu 19 C
Câu 10 B Câu 20 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999
Lượt xem: 99999999

2. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ VNExpress

VNExpress
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm rồi nhỉ? Nội dung Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

3. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

4. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

5. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm rồi nhỉ? Nội dung Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

6. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

7. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

8. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ soha.vn

soha.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm rồi nhỉ? Nội dung Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

9. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

10. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

11. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm rồi nhỉ? Nội dung Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

12. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

13. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ vov.vn

vov.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

14. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm rồi nhỉ? Nội dung Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

15. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

16. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

17. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm rồi nhỉ? Nội dung Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

18. Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm từ facebook.com

facebook.com
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

Câu hỏi về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm

Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
cách Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
hướng dẫn Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm
Trong Các Yếu Tố Sau Yếu Tố Nào Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm miễn phí

Scores: 5 (174 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn