Top 18+ Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Bạn đang tìm kiếm về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Câu hỏi:

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp:

A. điện phân nóng chảy AlCl3.

B. điện phân nóng chảy Al2O3.

C. dùng CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.

D. dùng Mg khử Al3+ trong dung dịch.

Đáp án: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3.

PTHH

2Al2O3 (overset dpnc rightarrow) 4Al + 3O2 ↑

Bài tập vận dụng nâng cao: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 54,0 kg

B. 75,6 kg

C. 67,5 kg

D. 108,0 kg

Đáp án

Quá trình phản ứng xảy ra như sau:

2Al2O3 (overset dpnc rightarrow) 4Al + 3O2 ↑

Sau đó, do điện cực bằng than chì nên: (C + O_2 xrightarrow[]t^oCO + CO_2)

→ Như vậy, hỗn hợp X có thể gồm CO2, CO, O2.

Khí X chứa CO, CO2, O2 có M = 32. Trong 0,1 mol X chứa CO2 (0,02), CO (a) và O2 (b)

⇒nX = 0,02 + a + b = 0,1

và mX = 0,02.44 + 28a + 32b = 0,1.32

⇒ a = 0,06 và b = 0,02

⇒ nO = 0,02.2 + a + 2b = 0,14

⇒ nAl = 2nO/3 = 0,28/3

⇒ mAl = 2,52

⇒ nAl = 2nO/3 = 0,28/3

⇒ mAl = 2,52

Tỉ lệ:

0,1 mol X ứng với 2,52 gam Al

3 kmol X ⇒ mAl = 75,6 kg Al

Vậy đáp án đúng là B.

Xem thêm:

– Phản ứng hóa học nào không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

– Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm(Z=13)

Trên đây là đáp án câu hỏi trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp, ngoài tài liệu giải hóa 9, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777
Lượt xem: 27772777

2. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ VNExpress

VNExpress
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp rồi nhỉ? Nội dung Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

3. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

4. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

5. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp rồi nhỉ? Nội dung Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

6. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

7. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

8. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ soha.vn

soha.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp rồi nhỉ? Nội dung Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

9. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

10. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

11. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp rồi nhỉ? Nội dung Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

12. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

13. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ vov.vn

vov.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

14. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp rồi nhỉ? Nội dung Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

15. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

16. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

17. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp rồi nhỉ? Nội dung Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

18. Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp từ facebook.com

facebook.com
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

Câu hỏi về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
cách Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
hướng dẫn Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp
Trong Công Nghiệp Nhôm Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp miễn phí

Scores: 4.8 (58 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn