Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân Có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có hữu ích với bạn.

1. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân Có đáp án

VẬT LÝ HẠT NHÂN

A. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

1. Trong hạt nhân nguyên tử 21084Po có
A. 84 prôtôn và 210 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.
C. 84 prôtôn và 126 nơtron.
D. 210 prôtôn và 84 nơtron.

2. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có
A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.
B. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.
D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

3. Trong sự phân hạch của hạt nhân 23592U, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.
B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

4. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?
A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.
B. Trong phóng xạ β, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.
D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

6. Hạt nhân 21084Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α
A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
C. bằng động năng của hạt nhân con.
D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

7. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

8. So với hạt nhân 2914Si, hạt nhân 4020Ca có nhiều hơn
A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.
C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn. D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

9. Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

10. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có
A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết càng nhỏ.
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

11. Khi nói về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
C. Chu kỳ phóng xạ của một chất phụ thuôc vào khối lượng của chất đó.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

12. Chọn ý sai. Tia gamma
A. là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.
B. là chùm hạt phôtôn có năng lượng cao.
C. Không bị lệch trong điện trường.
D. Chỉ được phát ra từ phóng xạ α.

13. Xét phóng xạ: X → Y + α. Ta có
A. mY + mα = mX. B. Phản ứng này thu năng lượng.
C. Hạt X bền hơn hạt Y. D. Hạt α có động năng.

14. Trong một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, đại lượng nào sau đây của các hạt sau phản ứng lớn hơn so với trước phản ứng?
A. Tổng véc tơ động lượng của các hạt.
B. Tổng số nuclôn của các hạt.
C. Tổng độ hụt khối của các hạt.
D. Tổng đại số điện tích của các hạt.

15. Phản ứng nhiệt hạch là
A. Phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
B. Sự tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.
C. Sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân nặng hơn.
D. Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.

16. Trong các nhà máy điện nguyên tử hoạt động bình thường hiện nay, phản ứng nào xảy ra trong lò phản ứng để cung cấp năng lượng cho nhà máy hoạt động?
A. Phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức tới hạn.
B. Phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát.
C. Phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức vượt hạn.
D. Phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức dưới hạn.

17. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là
A. N0eλt. B. N0(1 – λt). C. N0(1 – eλt). D. N0(1- e-λt).

18. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
D. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

19. Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn
A. số prôtôn. B. số nuclôn. C. số nơtron. D. khối lượng.

20. Trong các hạt nhân: 42He, 73Li, 5626Fe và 23592U, hạt nhân bền vững nhất là
A. 23592U. B. 5626Fe. C. 73Li. D. 42He.

21. Hai hạt nhân 31T và 32He có cùng
A. số nơtron. B. số nuclôn. C. điện tích. D. số prôtôn.

Download tài liệu để xem chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111
Lượt xem: 31113111

2. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ VNExpress

VNExpress
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có rồi nhỉ? Nội dung Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

3. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

4. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

5. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có rồi nhỉ? Nội dung Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

6. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

7. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

8. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ soha.vn

soha.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có rồi nhỉ? Nội dung Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

9. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

10. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

11. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có rồi nhỉ? Nội dung Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

12. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

13. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ vov.vn

vov.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

14. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có rồi nhỉ? Nội dung Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

15. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

16. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

17. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có rồi nhỉ? Nội dung Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

18. Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có từ facebook.com

facebook.com
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

Câu hỏi về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có

Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
cách Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
hướng dẫn Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có
Trong Hạt Nhân Nguyên Tử 210 84 Po Có miễn phí

Scores: 4.7 (58 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn