Trong Mạch Kín Dòng Điện Cảm Ứng Xuất Hiện Khi (update 2023)

Dòng điện cảm ứng là một loại dòng điện chuyển động tự động được tạo ra bởi một cảm ứng điện từ. Nó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử, máy móc chế tạo, các hệ thống điều khiển tự động và các ứng dụng công nghiệp khác. Điện cảm ứng được tạo thành khi có chuyển động của một nam châm qua một dẫn điện hoặc khi có chuyển động của dẫn điện qua một nam châm. Nguyên lý hoạt động của dòng điện cảm ứng dựa trên định luật Faraday và định luật Ampère và được khai thác để tạo ra chuyển động và động cơ từ. Với sự phát triển của công nghệ điện tử, dòng điện cảm ứng đã trở thành một công nghệ quan trọng và không thể thiếu trong các ứng dụng công nghiệp hiện đại.

Trong Mạch Kín Dòng Điện Cảm Ứng Xuất Hiện Khi

Một dòng điện xoay chiều thông qua một cuộn dây cảm ứng. Dòng điện này tạo ra một lực điện động (EMF) trong cuộn dây cảm ứng, theo định luật Faraday. EMF này tạo ra một trường từ, gây ra hiện tượng cảm ứng điện trong bất kỳ vật dẫn nào ở gần nó. Sự cảm ứng này dẫn đến xuất hiện một mạch kín dòng điện cảm ứng, tạo ra sự kết hợp của lực động điện và lực điện từ. Khi mạch kín này xuất hiện, nó tạo ra một trường từ ngược lại tương ứng với trường từ ban đầu, vì vậy nó có thể giúp giảm hiệu ứng của trường từ ban đầu.

Xác định chiều dòng điện cảm ứng

Dòng điện cảm ứng

Dòng điện cảm ứng là một hiện tượng cảm ứng điện từ, khi từ trường sinh ra dòng điện. Hiện tượng này được Michael Faraday khám phá qua thực nghiệm năm 1831.

Định nghĩa dòng điện cảm ứng là dòng điện xuất hiện khi từ thông qua mạch biến thiên

Tính chất

Khi từ thông biến đổi theo thời gian ở một mạch kín thì trong mạch xuất hiện một dòng điện cảm ứng và chỉ tồn tại trong thời gian từ thông biến đổi. Cường độ dòng điện cảm ứng tỉ lệ thuận với tốc độ biến đổi của từ thông, chiều của dòng điện phụ thuộc vào sự tăng hay giảm của từ thông gửi qua mạch.

Vơi vòng tròn từ

ϕ = B = L I {\displaystyle \phi =-B=-LI}

Vơi vòng tròn từ của N vòng quấn

ϕ = N B = N L I {\displaystyle \phi =-NB=-NLI}

Xác định chiều dòng điện cảm ứng

Đồng thời với Faraday, Lenz cũng nghiên cứu hiện tượng cảm ứng điện từ và đã tìm ra định luật tổng quát xác định chiều của dòng điện cảm ứng, gọi là định luật Lenz. Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.

Điều này có nghĩa là khi từ thông qua mạch tăng lên, từ trường cảm ứng sinh ra có tác dụng chống lại sự tăng của từ thông: từ trường cảm ứng sẽ ngược chiều với từ trường ngoài. Nếu từ thông qua mạch giảm, từ trường cảm ứng (do dòng điện cảm ứng sinh ra nó) có tác dụng chống lại sự giảm của từ thông, lúc đó từ trường cảm ứng sẽ cùng chiều với từ trường ngoài.

Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng bao giờ cũng có tác dụng chống lại sự dịch chuyển của thanh nam châm. Do đó cần tốn công để dịch chuyển thanh nam châm. Chính công này biến thành điện năng của dòng điện cảm ứng.

Tham khảo

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dòng_điện_cảm_ứng&oldid=68481280”

Scores: 4.8 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn