Top 18+ Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì Trắc nghiệm Tin học 12 bài 8 có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì Trắc nghiệm Tin học 12 bài 8 có đáp án

Câu 1. Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu

D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa

Câu 2. Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể:

A. Thực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫu

B. Sử dụng mẫu hỏi

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Câu 3. Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sủ dụng:

A. Mẫu hỏi

B. Bảng

C. Báo cáo

D. Biểu mẫu

Câu 4. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:

A. Mẫu hỏi

B. Câu hỏi

C. Liệt kê

D. Trả lời

Câu 5. Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?

A. Thực hiện gộp nhóm

B. Liên kết giữa các bảng

C. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show

D. Nhập các điều kiện vào lưới QBE

Câu 6. Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

A. Sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán

B. Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước

C. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

D. Cả A, B và C

Câu 7. Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

A. Mẫu hỏi

B. Mẫu hỏi và thiết kế

C. Trang dữ liệu và thiết kế

D. Trang dữ liệu và mẫu hỏi

Câu 8. Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như:

A. Một bảng

B. Một biểu mẫu

C. Một báo cáo

D. Một mẫu hỏi

Câu 9. Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi hay báo cáo

B. Bảng, biểu mẫu khác, mẫu hỏi khác hay các trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo

D. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác

Câu 10. “ /” là phép toán thuộc nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Không thuộc các nhóm trên

Câu 11. Cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là:

A. Phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE)

B. Phần định nghĩa trường và phần khai báo các tính chất của trường

C. Phần chứa dữ liệu và phần mô tả điều kiện mẫu hỏi

D. Phần tên và phần tính chất

Câu 12. Khi xây dựng các truy vấn trong Access, để sắp xếp các trường trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào trong lưới QBE?

A. Criteria

B. Show

C. Sort

D. Field

Câu 13. Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

A. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi

B. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi

C. Xác định các trường cần sắp xếp

D. Khai báo tên các trường được chọn

Câu 14. Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D. [MOT_TIET] > “7” AND [HOC_KY]>”5″

Câu 15. Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5

D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

Câu 16. Khi hai (hoặc nhiều hơn) các điều kiện được kết nối bằng AND hoặc OR, kết quả được gọi là:

A. Tiêu chuẩn đơn giản

B. Tiêu chuẩn phức hợp

C. Tiêu chuẩn mẫu

D. Tiêu chuẩn kí tự

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 8 : Truy vấn dữ liệu

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 C
Câu 2 A Câu 10 B
Câu 3 A Câu 11 A
Câu 4 A Câu 12 C
Câu 5 B Câu 13 A
Câu 6 D Câu 14 B
Câu 7 C Câu 15 A
Câu 8 A Câu 16 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

2. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ VNExpress

VNExpress
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì rồi nhỉ? Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

3. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

4. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

5. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì rồi nhỉ? Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

6. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

7. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

8. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ soha.vn

soha.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì rồi nhỉ? Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

9. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

10. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

11. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì rồi nhỉ? Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

12. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

13. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ vov.vn

vov.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

14. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì rồi nhỉ? Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

15. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

16. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

17. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì rồi nhỉ? Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

18. Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì từ facebook.com

facebook.com
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

Câu hỏi về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì

Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
cách Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
hướng dẫn Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì
Trong Mẫu Hỏi Thuộc Tính Show Dùng Để Làm Gì miễn phí

Scores: 4.6 (132 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn