Top 18+ Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Bạn đang tìm kiếm về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Câu nói: Ao sâu nước cả là thành ngữ
Giải thích
Các đáp án

B. Cải chửa ra cây
C. Bầu vừa rụng rốn
D. Đầu trò tiếp khách

là các phần trong câu thơ trong bài Bạn đến chơi nhà – Nguyễn Khuyến.
Ao sâu nước cả – là câu thành ngữ
Nghĩa đen:
Ao sâu: chiều sâu của ao lớn, diện tích rộng, đa dạng các loài vi sinh vật, thức ăn
Nước cả: nước trong ao nhiều, dâng cao.
=> Nghĩa cả câu: Ao thì sâu mà nước thì đương con nước lớn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888
Lượt xem: 48884888

2. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ VNExpress

VNExpress
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ rồi nhỉ? Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

3. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

4. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

5. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ rồi nhỉ? Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

6. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

7. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

8. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ soha.vn

soha.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ rồi nhỉ? Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

9. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

10. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

11. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ rồi nhỉ? Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

12. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

13. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ vov.vn

vov.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

14. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ rồi nhỉ? Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

15. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

16. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

17. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ rồi nhỉ? Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

18. Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ từ facebook.com

facebook.com
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

Câu hỏi về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ

Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
cách Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
hướng dẫn Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ
Trong Những Dòng Sau Đây Dòng Nào Là Thành Ngữ miễn phí

Scores: 4.4 (114 votes)

Có thể bạn quan tâm  Ghi Chép Các Sự Kiện Của Một Chuyến Tham Quan Tập làm văn lớp 4: Kể về một chuyến du lịch đáng nhớ của em Dàn ý & 11 bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn