Top 18+ Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Bạn đang tìm hiểu về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Câu 1. Quá trình tạo thành nước tiểu bao gồm mấy quá trình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Nước tiểu đầu được tạo ra ở quá trình nào?

A. Quá trình lọc máu ở cầu thận

B. Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết ở ống thận

C. Quá trình bài tiết tiếp chất thừa, chất thải ở ống thận

D. Phối hợp tất cả các quá trình trên

Câu 3. Nước tiểu chính thức được tạo ra ở quá trình nào?

A. Quá trình lọc máu ở cầu thận

B. Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết ở ống thận

C. Quá trình bài tiết tiếp chất thừa, chất thải ở ống thận

D. Phối hợp tất cả các quá trình trên

Câu 4. Điều nào dưới đây là đúng khi nói về nước tiểu đầu?

A. Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc

B. Gần như không chứa chất dinh dưỡng

C. Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc

D. Có chứa các tế bào máu và protein

Câu 5. Điều nào dưới đây là đúng khi nói về nước tiểu chính thức?

A. Nồng dộ các chất hoà tan loãng hơn

B. Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn

C. Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

D. quá trình lọc máu ở cầu thận => quá trình hấp thụ lại => quá trình bài tiết tiếp => tạo thành nước tiểu chính thức

Câu 6. Nước tiểu chính thức sau khi được tạo thành được chuyển đến đâu đầu tiên?

A. Bể thận

B. ống thận

C. ống dẫn nước tiểu

D. thải ra ngoài môi trường

Câu 7. Thứ tự đúng của quá trình thải nước tiểu là?

A. Nước tiểu chính thức -> Bể thận -> Tích trữ ở bóng đái -> Ống dẫn nước tiểu -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái.

B. Nước tiểu chính thức -> Ống dẫn nước tiểu -> Bể thận -> Tích trữ ở bóng đái -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái.

C. Nước tiểu chính thức -> Tích trữ ở bóng đái -> Ống dẫn nước tiểu -> Bể thận -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái.

D. Nước tiểu chính thức -> Bể thận -> Ống dẫn nước tiểu -> Tích trữ ở bóng đái -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái.

Câu 8. Cơ thể người trưởng thành bình thường, một ngày thường tạo ra bao nhiêu nước tiểu?

A. 1-2l

B. 3-4l

C. 180-200l

D. 1,5-3l

Câu 9. Tại sao có nhiều lúc vừa uống nước xong đã buồn đi tiểu ngay?

A. Người đó bị suy thận

B. Lượng nước uống vào quá nhiều

C. Thận làm việc tốt

D. Nước được hấp thụ vào máu bởi dạ dày, ruột và sẽ được các cơ quan trong cơ thể “theo dõi” ngay lập tức

Câu 10. Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?

A. Axit uric

B. Ôxalat

C. Xistêin

D. Tất cả các phương án

Câu 11. Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu

A. Cơ vòng ống đái

B. Cơ lưng xô

C. Cơ bóng đái

D. Cơ bụng

Câu 12. Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP

A. Bài tiết tiếp

B. Hấp thụ lại

C. Lọc máu

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13. Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu

A. 1,5 lít

B. 2 lít

C. 1 lít

D. 0,5 lít

Câu 14. Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Bể thận

C. Ống thận

D. Nang cầu thận

Câu 15. Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 16. Thành phần nào dưới đây của nước tiểu đầu sẽ được hấp thụ lại

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Crêatin

C. Axit uric

D. Nướ

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 39: Bài tiết nước tiểu

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 D
Câu 2 A Câu 10 D
Câu 3 D Câu 11 B
Câu 4 C Câu 12 C
Câu 5 D Câu 13 A
Câu 6 A Câu 14 B
Câu 7 D Câu 15 A
Câu 8 A Câu 16 D

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999
Lượt xem: 59995999

2. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ VNExpress

VNExpress
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây rồi nhỉ? Nội dung Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

3. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

4. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

5. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây rồi nhỉ? Nội dung Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

6. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

7. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

8. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ soha.vn

soha.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây rồi nhỉ? Nội dung Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

9. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

10. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

11. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây rồi nhỉ? Nội dung Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

12. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

13. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ vov.vn

vov.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

14. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây rồi nhỉ? Nội dung Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

15. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

16. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

17. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây rồi nhỉ? Nội dung Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

18. Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây từ facebook.com

facebook.com
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

Câu hỏi về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây

Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
cách Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
hướng dẫn Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây
Trong Nước Tiểu Đầu Không Chứa Thành Phần Nào Dưới Đây miễn phí

Scores: 4.8 (109 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn