Top 18+ Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được Bài tập về tìm số chia trang 39 sgk Toán 3

Bạn đang tìm kiếm về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được Bài tập về tìm số chia trang 39 sgk Toán 3

Đáp án giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán lớp 3

Bài 1: Tính nhẩm

Đề bài Hướng dẫn giải
35 : 5 =

28 : 7 =

24 : 6 =

21 : 3 =

35 : 7 =

28 : 4 =

24 : 4 =

21 : 7 =

35 : 5 = 7

28 : 7 = 4

24 : 6 = 4

21 : 3 = 7

35 : 7 = 5

28 : 4 = 7

24 : 4 = 6

21 : 7 = 3

Bài 2

Tìm x

a) 12 : x = 2 b) 42 : x = 6
c) 27 : x = 3 d) 36 : x = 4
e) x : 5 = 4 g) x x 7 = 70

Hướng dẫn giải:

a) 12 : x = 2
x = 12 : 2
x = 6
b) 42 : x = 6
x = 42 : 6
x = 7

c) 27 : x = 3
x = 27 : 3
x = 9

d) 36 : x = 4
x = 36 : 4
x = 9
e) x : 5 = 4
x = 4 x 5
x = 20
g) x x 7= 70
x = 70 : 7
x = 10

Bài 3:

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Hướng dẫn giải:

a) Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0. Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7 : 1 = 7

b) Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7 : 7 = 1

——————————————————————–

» Xem thêm:

  • Giải bài Luyện tập trang 40 sgk Toán 3

  • Giải Toán 3: Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 3

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ VNExpress

VNExpress
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được rồi nhỉ? Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được rồi nhỉ? Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ soha.vn

soha.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được rồi nhỉ? Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được rồi nhỉ? Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ vov.vn

vov.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ afamily.vn

afamily.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được rồi nhỉ? Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ coccoc.com

coccoc.com
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được rồi nhỉ? Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được từ facebook.com

facebook.com
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được

Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
cách Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
hướng dẫn Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được
Trong Phép Chia Hết 7 Chia Cho Mấy Để Được miễn phí

Scores: 4.8 (85 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn