Trung Tâm Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Đà Nẵng (update 2023)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Vietnam Securities Depository – VSD) là một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm đăng ký, tạm giữ và giao dịch các giấy tờ chứng khoán tại Việt Nam. VSD được thành lập theo Nghị định số 51/1997/NĐ-CP của Chính phủ và là thành viên của Liên minh Trung tâm Chứng khoán ASEAN. Với mục tiêu đảm bảo thị trường chứng khoán trở nên minh bạch, an toàn và hiệu quả, VSD đã áp dụng các cải tiến trong công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và tính chính xác của các dịch vụ đăng ký và giao dịch. Đồng thời, VSD cũng hỗ trợ các ngân hàng đầu tư và các tổ chức tài chính trong việc triển khai các sản phẩm mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính.

Trung Tâm Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Đà Nẵng

Hiện tại, trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại Đà Nẵng chưa được thông báo chính thức. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký giao dịch bảo đảm tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có hoạt động tại Đà Nẵng. Cụ thể, bạn có thể tham khảo thông tin trên trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank, ACB tại Đà Nẵng.

Phong tỏa chặt khu tam giác 'ổ dịch' ở Đà Nẵng | ANTV#short

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Việt Nam)

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Thành lập 10/7/2001
Loại Cơ quan nhà nước
Vị thế pháp lý Hợp pháp, hoạt động
Trụ sở chính Số 60 Trần Phú, quận Ba Đình
Vị trí
 • Hà Nội 23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Ngôn ngữ chính
Tiếng Việt
Cục trưởng
Phạm Tuấn Ngọc
Chủ quản
Bộ Tư pháp
Trang web dkqg.moj.gov.vn

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm; tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là đăng ký biện pháp bảo đảm).

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thành lập ngày 10/7/2001, theo Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg ngày 10/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được quy định tại Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo điều 2, Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về đăng ký biện pháp bảo đảm; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tư pháp.
 • Tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành, quản lý và hướng dẫn việc sử dụng các mẫu phiếu, giấy tờ, sổ đăng ký về biện pháp bảo đảm. Ban hành theo thẩm quyền văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
 • Thực hiện quản lý về tổ chức và hoạt động đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm theo thẩm quyền.
 • Xây dựng, vận hành và quản lý Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm và Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản; thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Lãnh đạo Cục

 • Cục trưởng: Phạm Tuấn Ngọc
 • Phó Cục trưởng:
 1. Nguyễn Hồng Hải
 2. Nguyễn Thị Thu Hằng
 3. Văn Thị Khanh Thư

Cơ cấu tổ chức

(Theo khoản 1b, điều 3, Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Các phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc

 • Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hà Nội
 • Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng

Tham khảo

Xem thêm

 • Bộ Tư pháp (Việt Nam)

Liên kết ngoài

 • Trang web chính thức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cục_Đăng_ký_quốc_gia_giao_dịch_bảo_đảm_(Việt_Nam)&oldid=68212420”

Scores: 4.6 (109 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn