Bạn đang tìm hiểu về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam hữu ích với bạn.

Bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang bao gồm Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Giang và các chi nhánh. Đây là đơn vị có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn đào tạo và tìm việc cho người lao động trên địa bàn.

1. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh huyện Lục Nam- tỉnh Bắc Giang

Nếu bạn đang sống tại tỉnh huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang nhưng không biết địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm nằm ở đâu? Trong bài viết này, LADIGI.VN sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Lục Nam- tỉnh Bắc Giang và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang có trụ sở chính đặt tại địa chỉ:  Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.632.328

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang 2
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh huyện Lục Nam- Bắc Giang

Chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, hoạt động tư vấn cho người lao động tại huyện Lục Nam, bao gồm:

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Thứ hai, giới thiệu việc làm cho người lao động tại huyện Lục Nam và khu vực lân cận, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ ba, thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động tại huyện Lục Nam

Thứ tư, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

Thứ bảy, tổ chức sàn giao dịch lao động.

Thứ tám, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.

Thứ chín, quản lý giữ gìn bảo quản tài sản, trang thiết bị của Trung tâm an toàn;

Thứ mười, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tỉnh giao.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

–  Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn).

 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng).

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Chết.

Lưu ý: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc và đã được chốt thời gian tham gia trong sổ bảo hiểm xã hội).

Thứ hai, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đơn này người lao động có thể lấy mẫu tại trung tâm giới thiệu việc làm hoặc tải mẫu trên Internet.

Thứ ba, bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc;
 • Quyết định sa thải;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;
 • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
 • Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

 • Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

Ngoài ra, khi đến nộp hồ sơ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần chuẩn bị bản sao có công chứng/ chứng thực của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và bản gốc để đối chiếu thông tin.

Nộp hồ sơ

Theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm năm 2013 thì: người lao động sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để tiến hành giải quyết thủ tục làm trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nộp các giấy tờ đó đến trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động muốn tham gia hưởng hưởng để được giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn nữa, người lao động phải nộp hồ sơ, hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Giải quyết hồ sơ

Sau khi người lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ được nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. Đến đúng ngày ghi trong giấy hẹn thì người lao động sẽ lên lại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ để nhận kết quả giải quyết hồ sơ của mình.

Trả kết quả và tiền giải quyết chế độ

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì người lao động sẽ được nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tối đa trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp tháng đầu tiên. Do đó, tối đa trong 25 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng người lao động có nghĩa vụ phải trực tiếp lên khai báo tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi lên thông báo tìm kiếm việc làm, người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nguồn: Luật Tuệ An

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789
Lượt xem: 67896789

2. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ VNExpress

VNExpress
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam rồi nhỉ? Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

3. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

4. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

5. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam rồi nhỉ? Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

6. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

7. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

8. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ soha.vn

soha.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam rồi nhỉ? Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

9. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

10. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

11. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam rồi nhỉ? Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

12. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

13. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ vov.vn

vov.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

14. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ afamily.vn

afamily.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam rồi nhỉ? Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

15. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

16. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

17. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ coccoc.com

coccoc.com
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam rồi nhỉ? Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

18. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam từ facebook.com

facebook.com
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

Câu hỏi về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
cách Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
hướng dẫn Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Huyện Lục Nam miễn phí

latrongnhon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *