Top 18+ Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Bạn đang tìm kiếm về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh ở nhiều nước tư bản.

Mục tiêu nổi bật của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản trong những năm 30 là

A. Chống chủ nghĩa đế quốc và chống chiến tranh xâm lược

B. Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C. Chống chủ nghĩa đế quốc và chính phủ tư sản

D. Chống chiến tranh, đói nghèo

Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, một số nhóm cộng sản đã ra đời ở Trung Quốc vào thời gian nào?

A. Năm 1919

B. Năm 1920

C. Năm 1921

D. Năm 1922

Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng ở Trung Quốc?

A. Đảng Dân chủ Xã hội

B. Đảng dân chủ nông công

C. Đảng Cộng sản

D. Đồng minh dân chủ

Lựa chọn phương án phù hợp để hoàn thiện đoạn tư liệu sau về phong trào công nhân ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX: “Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập năm 1901 do………. một người bạn của Nguyễn Ái Quốc trong Quốc tế Cộng sản, đứng đầu. Xuất thân từ …………… ở Tôkiô, năm 23 tuổi, ông đã tham gia tích cực rồi trở hành lãnh đạo của phong trào công nhân đường sắt.”

A. Cataiama Xen – công nhân đường sắt

B. Abe Shinzô – công nhân dệt may

C. Abe Shinzô – công nhân đóng tàu

D. Cataiama Xen – công nhân in

Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?

A. Đảng Cộng sản

B. Đảng Lập hiến

C. Quốc dân Đảng

D. Trung Quốc Đồng minh hội

Ở giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô cùng với Hội Quốc Liên không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít là do

A. lực lượng của Khối liên minh phát xít quá mạnh.

B. những thủ đoạn tuyên truyền mị dân của Đức đã làm mềm lòng các nước đế quốc, lừa bịp được các nước Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.

C. không có một đường lối, một hành động chung, thống nhất trước hành động của Liên minh phát xít.

D. các nước tư bản dân chủ và Liên Xô quá chủ quan, không quan tâm đến sự bành trướng thế lực của chủ nghĩa phát xít.

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là

A. Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp

B. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu

C. Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động

D. Một cuộc chiến tranh thế giới mới

Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là

A. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất

B. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất

C. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất

D. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất

Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là:

A. Nhân dân các nước thuộc địa

B. Hồng quân Liên Xô

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh

D. Ủy viên thường trực Liên hợp quốc

Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập

A.Mặt trận Dân chủ Đông Dương

B.Mặt trận Dân tộc Đông Dương

C.Mặt trận Giải phóng Đông Dương

D.Mặt trận Đoàn kết Đông Dương

Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới?

A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước

B. Đoàn kết tất cả các lực lượng, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến, cực đoan

C. Đoàn kết các nước trong một tổ chức quốc tế vì lợi ích chung

D. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa các quốc gia để tránh tạo ra mầm mống xung đột

Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh đế quốc đã dẫn đến việc

A. Thành lập Đảng cộng sản Pháp

B. Thành lập Hội liên hiệp chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp

C. Phát động phong trào đấu tranh trên nghị trường và báo chí

D. Giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử tháng 5-1936, thành lập chính phủ mới do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu và bảo vệ nền dân chủ, đưa nước Pháp vượt qua hiểm họa của chủ nghĩa phát xít

Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm toàn thế giới, Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật để:

A. giúp đỡ các nước tư bản ở châu Âu chống lại các nước phát xít

B. có thể can thiệp quân sự vào các nước bên ngoài nước Mĩ

C. ủng hộ các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ

D. giữ vai trò trung lập trước các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ

Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít

B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh

D. Nhân dân các nước thuộc địa

Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Tuyên ngôn Hòa bình

D. Tuyện ngôn Liên hợp quốc

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888
Lượt xem: 38883888

2. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ VNExpress

VNExpress
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít rồi nhỉ? Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

3. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

4. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

5. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít rồi nhỉ? Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

6. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

7. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

8. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ soha.vn

soha.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít rồi nhỉ? Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

9. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

10. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

11. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít rồi nhỉ? Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

12. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

13. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ vov.vn

vov.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

14. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ afamily.vn

afamily.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít rồi nhỉ? Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

15. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

16. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

17. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ coccoc.com

coccoc.com
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít rồi nhỉ? Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

18. Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít từ facebook.com

facebook.com
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

Câu hỏi về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít

Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
cách Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
hướng dẫn Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít
Trước Nguy Cơ Xuất Hiện Của Chủ Nghĩa Phát Xít miễn phí

Scores: 4.6 (86 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Polime Nào Sau Đây Khi Đốt Cháy Hoàn Toàn Polime nào sau đây khi đốt cháy không sinh ra N2?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn