Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên là gì? Đại Học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên là một trong những trường đào tạo chất lượng, đa dạng chương trình và được đánh giá cao tại Việt Nam. Trường cung cấp cho sinh viên các chương trình đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, bao gồm: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính – ngân hàng, marketing và quản lý thương mại. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về thực tiễn, sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc, kỹ năng thực tế và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, trường còn có các hoạt động hỗ trợ sinh viên trở thành những chuyên gia tài năng trong tương lai, bao gồm: giáo dục quốc tế, thực tập nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn, nghiên cứu và phát triển, và nhiều hơn nữa. Với tầm nhìn phát triển bền vững và cam kết hỗ trợ học viên trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một trong những nơi hấp dẫn để học tập và phát triển.

Đại Học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

As an AI language model, I cannot confirm whether there is a university named “Đại Học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên” in Vietnam. However, there are several universities in Thái Nguyên Province, including Thái Nguyên University, Thái Nguyên University of Education, and Thái Nguyên University of Agriculture and Forestry, to name a few.

Review Đại Học Thái Nguyên – ĐH Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh | Ngô Văn Hưng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(Đại học Thái Nguyên)
242px Logo Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng %C4%90%E1%BA%A1i h%E1%BB%8Dc Kinh t%E1%BA%BF v%C3%A0 Qu%E1%BA%A3n tr%E1%BB%8B kinh doanh%2C %C4%90%E1%BA%A1i h%E1%BB%8Dc Th%C3%A1i Nguy%C3%AAn.svg
Địa chỉ
phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên.
Thông tin
Tên khác Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên
Loại Đại học công lập
Thành lập 2004; 19 năm trước (2004)
Hiệu trưởng PGS. TS Trần Quang Huy
Website http://www.tueba.edu.vn
Thông tin khác
Thành viên của Đại học Thái Nguyên, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức và quản lý
Phó hiệu trưởng PGS.TS Đỗ Anh Tài
PGS.TS Trần Nhuận Kiên

Trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên (tiếng Anh: Thai Nguyen University of Economics) là một trong những trường đại học công lập đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế tại miền Bắc Việt Nam, trực thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên, đồng thời là trung tâm nghiên cứu kinh tế học lớn của khu vực miền Bắc.

Giới thiệu

Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên, tên gọi khác Trường đại học Kinh tế Thái nguyên. Tên tiếng Anh Thainguyen University of Economics and Business Administration. Tên viết tắt TUEBA. Trường được thành lập theo quyết định số 136 CP ngày 2 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sáp nhập hai khoa kinh tế của hai trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên là:Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp và khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm. Trước đây trường đóng tại địa chỉ: Km 9 Đường 3/2 Tích Lương – thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Và nay được chuyển về địa chỉ chính thức tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện tại Trường có tổng số 407 cán bộ viên chức, với 300 giảng viên trong đó: Giáo sứ, viện sĩ: 07; Phó Giáo sư: 25; Tiện sĩ: 75; Thạc sĩ: 119; Cử nhân: 74.

Tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học:

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Kinh doanh, Thương mại:

 • Kinh doanh Quốc tế
 • Thương mại Quốc tế

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Quản trị Kinh doanh, Marketing:

 • Quản trị Kinh doanh Tổng hợp
 • Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp
 • Quản trị Kinh doanh Thương mại
 • Quản trị Marketing
 • Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Quản lý:

 • Quản lý Kinh tế

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Ngân hàng – Tài chính:

 • Tài chính Doanh nghiệp
 • Tài chính Ngân hàng
 • Ngân hàng
 • Phân tích Đầu tư Tài chính

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Kế toán – Kiểm toán:

 • Kế toán
 • Kế toán – Kiểm toán
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán doanh nghiệp

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Kinh tế:

 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Kinh tế y tế

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Du lịch:

 • Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành

Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Luật:

 • Luật Kinh tế

Tuyển sinh Đại học Chất lượng cao:

 • Kế toán chất lượng cao
 • Tài chính chất lượng cao
 • Quản trị Kinh doanh chất lượng cao
 • Quản trị Du lịch và Khách sạn chất lượng cao

Tuyển sinh Sau Đại học:

 • Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.
 • Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp.
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
 • Tiến sĩ Kinh tế.

Các phòng ban chức năng

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (http://khaothi.tueba.edu.vn/phong/khao-thi/trang-chu/ Lưu trữ 2017-12-27 tại Wayback Machine)
 • Phòng Thanh tra – Pháp chế
 • Phòng kế hoạch tài chính
 • Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tê
 • Phòng Hành chính – Tổ chức
 • Phòng Quản trị – Phục vụ
 • Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Các khoa:

 • Khoa Khoa học cơ bản:(http://khcb.tueba.edu.vn)
 • Khoa KInh tê (http://kinhte.tueba.edu.vn)
 • Khoa Kế toán (http://ketoan.edu.vn)
 • Khoa Quản trị Kinh doanh (http://qtkd.tueba.edu.vn)
 • Khoa Ngân hàng – Tài chính (http://nh-tc.tueba.edu.vn/)
 • Khoa Quản lý – Luật Kinh tế (http:///tueba.edu.v)n/uncategorized/khoa-quan-ly-luat-kinh-te)
 • Khoa Marketing – Thương mại – Du lịch (http://tueba.edu.vn/uncategorized/khoa-marketing-thuong-mai-va-du-lich Lưu trữ 2015-03-31 tại Wayback Machine

Các Trung tâm

 • Trung tâm hợp tác quốc tế về du học và đào tạo
 • Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
 • Trung tâm Hán ngữ
 • Trung tâm Hàn Quốc học
 • Trung tâm Thông tin – thư viên
 • Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
 • Trung tâm Kinh tế Y tế và Giáo dục
 • Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kế toán
 • Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp

Các đơn vị khác

 • Viên Nghiên cứu kinh tế

Liên kết ngoài

Trang chủ của trường Lưu trữ 2012-04-14 tại Wayback Machine


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trường_Đại_học_Kinh_tế_và_Quản_trị_kinh_doanh,_Đại_học_Thái_Nguyên&oldid=69796260”

Scores: 4.8 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn