Trường Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh (update 2023)

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học danh tiếng nhất tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu về lý luận chính trị, quản lý, khoa học xã hội, lịch sử và phát triển đất nước. Trường được thành lập vào năm 1949, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và một số cơ sở đào tạo khác trên toàn quốc. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đội ngũ giảng viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học chính trị, có nhiều tạp chí khoa học uy tín và đang liên kết hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Trường cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cán bộ, lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực này. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích và mong muốn đóng góp cho sự phát triển thông qua sự nghiên cứu và giảng dạy về khoa học chính trị.

Trường Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

Trường Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị) là trường đại học thuộc Hệ thống giáo dục Quốc phòng – An ninh của Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 26 tháng 2 năm 1949 tại Vùng địa hình tập trung Cục Tái tập và Học tập cho các cán bộ Việt Nam mới giải phóng.

Học viện Chính trị có nhiều chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học như: Chính trị học, Quản lý kinh tế, Luật Học, Quan hệ quốc tế, Kinh tế học và Quân sự học. Trường cũng cung cấp các khóa học ngắn hạn và đào tạo chuyên sâu cho các cấp lãnh đạo và cán bộ cao cấp của Việt Nam và các nước khác.

Học viện Chính trị rất được tôn trọng và có uy tín cao trong cộng đồng giáo dục và chính trị của Việt Nam. Nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam và các nước khác đã tốt nghiệp và học tập tại trường này.

Bác Hồ căn dặn học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | Học Bác mỗi ngày

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics
Biểu trưng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Địa chỉ
135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

,

Hà Nội

,

23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Thông tin
Loại Học viện công lập
Thành lập 1949 (73–74 năm trước)
Giám đốc GS.TS Nguyễn Xuân Thắng
Website hcma.vn
Thông tin khác
Viết tắt HCMA
Tổ chức và quản lý
Phó hiệu trưởng danh dự PGS.TS Nguyễn Duy Bắc
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm
PGS.TS Lê Văn Lợi
PGS.TS Dương Trung Ý

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Lý luận Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics (viết tắt là HCMA).

Tên gọi qua các thời kỳ

 • Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (1949 – 1962);
 • Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1962- 1975);
 • Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1975 – 1986);
 • Học viện Khoa học Xã hội Nguyễn Ái Quốc, gọi tắt là Học viện Nguyễn Ái Quốc (1986 – 1993);
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993 – 2007);
 • Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2007 – 2013)
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014 – nay).

Tổ chức

Ban Giám đốc:

 • Giám đốc:
  • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XIII) , Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Học viện.
 • Phó Giám đốc:
  • PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
  • PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • PGS.TS Lê Văn Lợi, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • PGS.TS Dương Trung Ý, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các Học viện và phân viện trực thuộc

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 • Học viện Chính trị Khu vực I (Miền Bắc). Trụ sở: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Học viện Chính trị Khu vực II (Miền Nam). Trụ sở: Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Học viện Chính trị khu vực III (Miền Trung). Trụ sở: Thành phố Đà Nẵng.
 • Học viện chính trị khu vực IV (Tây Nam Bộ). Trụ sở: Thành phố Cần Thơ.

Các Viện, Trung tâm nghiên cứu và thông tin – xuất bản

 • Viện Triết học
 • Viện Kinh tế chính trị học
 • Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
 • Viện Lịch sử Đảng
 • Viện Xây dựng Đảng
 • Viện Chính trị học
 • Viện Kinh tế
 • Viện Nhà nước và Pháp luật
 • Viện Văn hóa và Phát triển
 • Viện Quan hệ quốc tế
 • Viện Quyền con người
 • Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng
 • Viện Xã hội học và Phát triển
 • Viện Lãnh đạo học và Chính sách công
 • Viện Thông tin khoa học
 • Tạp chí Lý luận chính trị
 • Nhà xuất bản Lý luận chính trị

(Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Văn phòng, Ban và các Vụ

 • Vụ Tổ chức – Cán bộ
 • Vụ Quản lý đào tạo
 • Vụ Quản lý khoa học
 • Vụ Các trường chính trị
 • Vụ Hợp tác Quốc tế
 • Vụ Kế hoạch – Tài chính
 • Ban Thanh tra
 • Văn phòng Học viện
 • Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giáo dục, đào tạo

Cựu Giám đốc

 • Lê Văn Lương, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1949 – 1956.
 • Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cộng sản Việt Nam; Giám đốc trong những năm 1956 – 1957 và 1961 – 1966.
 • Lê Đức Thọ, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1958 – 1960 và từ 1967 – 1968.
 • Tố Hữu, cố Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (sau là Ủy viên Bộ Chính trị), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương; Giám đốc Học viện trong những năm 1969 – 1979.
 • Chu Huy Mân, cố Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 1979-1980.
 • Nguyễn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1980 – 1982.
 • GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện trong những năm 1982 – 2001.
 • PGS.TS.Trần Đình Hoan, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện từ năm 2001 đến tháng 4/2004.
 • PGS.TS.NGƯT. Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2006.
 • GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2011.
 • GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Giám đốc Học viện từ tháng 3/2011 đến 2016.
 • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XIII), Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Học viện từ 2016 – nay.

Danh hiệu Tôn vinh

 • Huân chương Sao vàng
 • Huân chương Hồ Chí Minh
 • Huân chương Itxala Hạng Nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 • Anh hùng Lao động

Xem thêm

 • Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội

Tham khảo

Liên kết ngoài

 • Nghị định số 48/2006/NĐ-CP học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Hợp nhất Học viện Hành chính và Học viện Chính trị HCM Lưu trữ 2008-03-20 tại Wayback Machine


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Học_viện_Chính_trị_Quốc_gia_Hồ_Chí_Minh&oldid=68510308”

Scores: 4.2 (154 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn