Top 18+ Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh Từ nào dưới đây không phải là từ tượng hình?

Bạn đang tìm kiếm về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh Từ nào dưới đây không phải là từ tượng hình?

Từ xôn xao không phải là từ tượng hình. 

Từ xôn xao không phải là từ tượng hình.

Trong các từ xồng xộc; xôn xao; rũ rượi; xộc xệch thì từ xôn xao không phải tự tượng hình.

Nhắc lại khái niệm: Từ tượng hình là những từ ngữ dùng để mô tả, khắc họa, đặc điểm, trạng thái, hình dạng bên ngoài của sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó.

Từ tượng hình được hiểu là?

A. Là những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, hiện tượng.

B. Là những từ mô phỏng hình ảnh, dáng vẻ trạng thái của sự vật.

C. Là những từ giàu sức biểu cảm.

D. Là những từ có nhiều nghĩa ngoài nghĩa gốc.

Tìm các từ tượng hình trong câu sau:Đoạn đường chạy qua đó không đủ rộng để làm một đường phố, cũng không đủ hẹp để làm một ngõ hẻm, đã không chịu lởm chởm, mà chỉ hơi gập ghềnh.

A. Lởm chởm

B. Đoạn đường

C. Gập ghềnh

D. A và C đúng

Theo em, từ tượng thanh, từ tượng hình thường thuộc từ loại nào?

A. Danh từ

B. Tính từ

C. Đại từ

Khi nói: “Từ tượng hình, tượng thanh có giá trị biểu cảm cao” có nghĩa là:

A. Việc dùng từ tượng hình, tượng thanh làm cho câu văn hoặc câu nói trở nên giàu cảm xúc hơn

B. Việc dùng từ tượng hình, tượng thanh làm cho câu văn hoặc câu nói trở nên sinh động, giàu hình ảnh hơn

C. Cả A, B

Ý nào dưới đây nêu chính xác nhất khái niệm về từ tượng hình?

A. Là những từ gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

B. Là những từ mô tả âm thanh của con người, sự vật.

C. Là những từ miêu tả tính cách của con người.

D. Là những từ gợi tả bản chất của sự vật.

Các từ tượng hình và tượng thanh thường được dùng trong các kiểu bài văn nào?

A. Miêu tả và nghị luận.

B. Tự sự và miêu tả.

C. Nghị luận và biểu cảm.

D. Tự sự và nghị luận.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555
Lượt xem: 15551555

2. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ VNExpress

VNExpress
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh rồi nhỉ? Nội dung Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

3. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

4. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

5. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh rồi nhỉ? Nội dung Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

6. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

7. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

8. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ soha.vn

soha.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh rồi nhỉ? Nội dung Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

9. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

10. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

11. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh rồi nhỉ? Nội dung Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

12. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

13. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ vov.vn

vov.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

14. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ afamily.vn

afamily.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh rồi nhỉ? Nội dung Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

15. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

16. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

17. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ coccoc.com

coccoc.com
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh rồi nhỉ? Nội dung Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

18. Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh từ facebook.com

facebook.com
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

Câu hỏi về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh

Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
cách Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
hướng dẫn Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh
Từ Nào Dưới Đây Không Phải Là Từ Tượng Thanh miễn phí

Scores: 4.4 (124 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Con Trốn Học Ra Net Chơi Game, Bố Tức Giận Phá Tan 27 Máy Tính Của Quán Net Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về tình trạng nghiện game online 2 Dàn ý & 26 bài văn nghị luận xã hội lớp 9

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn