Tú tài là gì? Bằng tú tài phổ thông trung học mới nhất 2023

Tú tài là gì?

Tú tài là một bằng cấp tốt nghiệp trung học (thường là trung học phổ thông cấp 3. Bằng tú tài được cấp cho người tốt nghiệp trung học thời Pháp thuộc và người tốt nghiệp kỳ thi cuối bậc trung học thời Việt Nam Cộng hòa. Từ những năm 1981 trở đi, Việt Nam tiến hành nhiều cải cách giáo dục, tên gọi bằng tú tài được thay thế thành bằng tốt nghiệp THPT, cách gọi bằng tú tài thường chỉ được các thế hệ trước gọi lại.

Thông tin mở rộng:

  • Tú tài: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp 3) tại Việt Nam.
  • Tú tài I và II: là hai kỳ thi trong học trình giáo dục bậc trung học của nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa, từ năm 1955 đến năm 1975
  • Tú tài Nho học: Một bằng cấp đỗ đạt học vị trong các kỳ thi cử Khoa bảng Nho học thời xưa. Loại học vị này được xác định trong kỳ thi Hương, từ năm 1828 đến năm 1945. Lúc đầu gọi là Sinh đồ, đến năm 1828 vua Minh Mạng mới đổi cách gọi: sinh đồ thành Tú tài
  • Tú tài Pháp, (tiếng Pháp: baccalauréat, còn gọi tắt là le bac) là bằng chứng chỉ giáo dục của Pháp cấp vào cuối bậc trung học cấp III. Đây là chứng chỉ cần thiết để ghi danh vào đại học.
  • Bằng Tú tài Quốc tế: Bằng tốt nghiệp trung học quốc tế

.mw-parser-output .dmbox{display:flex;align-items:center;clear:both;margin:0.9em 1em;border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc;padding:0.25em 0.35em;font-style:italic}.mw-parser-output .dmbox>*{flex-shrink:0;margin:0 0.25em;display:inline}.mw-parser-output .dmbox-body{flex-grow:1;flex-shrink:1;padding:0.1em 0}


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tú_tài&oldid=22336644”

Từ khóa: Tú tài, Tú tài, Tú tài

tú tài
tú tài là gì
thi tú tài là gì
đỗ tú tài là gì
bằng tú tài
bằng tú tài phổ thông trung học
thi tú tài
thi đỗ tú tài
bằng tú tài là gì
bằng tú tài pháp
tu tai
bằng tú tài việt nam
tú tài la gi
đậu tú tài
tu tai la gi
tú tài 1
đỗ tú tài
tú gì
tú tài pháp
tú tài 2 là gì
tú tài là lớp mấy
sinh năm 1975 tốt nghiệp cấp 3 năm nào
tuú tài
tutai
tú tài thiên thủ là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.5 (127 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn