Top 18+ Tuyên Bố Lý Do, lời dẫn giới thiệu đại biểu hội nghị đại biểu mới nhất 2023

Bạn đang tìm hiểu về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết hữu ích với bạn.

Kịch bản hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp bạn đọc có thêm nhiều gợi ý tham khảo biết cách xây dựng chương trình hay, ấn tượng nhất.

Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm nhằm nhìn lại, báo cáo kết quả đạt được và chưa đạt được của Hội. Từ đó đưa ra phương án thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng mới để xây dựng kịch bản hội nghị công tác mặt trận cho riêng mình.

Dẫn chương trình tổng kết chi bộ – lời dẫn giới thiệu đại biểu

Dẫn chương trình Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

ĐẠI HỘI

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

NHIỆM KỲ 2022 – 2025

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

………………, ngày … tháng… năm 2022

LỜI DẪN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

NHIỆM KỲ 2022- 2025

NỘI DUNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
A. PHẦN I: PHẦN TRÙ BỊ:

Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự Đại hội tập trung vào Hội trường để Đại hội tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự Đại hội:

Tổng số Đảng viên trong Chi bộ: 25 đ/c; MSH: 0 đ/c; Đảng viên chính thức: 22 đ/c, dự bị: 03 đ/c.

Có mặt: ….đ/c. vắng: ….đ/c, Đảng viên chính thức: …..đ/c, dự bị: …..đ/c.

(Đề nghị các đ/c Đảng viên chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của Đại hội)

Kính thưa các vị đại biểu khách!

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin được điều hành công tác trù bị Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng bộ xã ……………… Kế hoạch ĐH các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã ……………… nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy xã ……………… hướng dẫn ĐH Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã ……………… nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã ………………, Chi bộ Trường mầm non tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu ra BCU khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động và phong trào của nhà trường.

Trước khi bước vào Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội xin được thực hiện công tác Đại hội trù bị như sau:

Sau đây tôi xin phép được thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về thời gian: Trong một buổi chiều ngày 06/6/2022 (Thứ 2).

Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chính

Phần I: Đại hội trù bị.

Phần trù bị gồm các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và thông qua Quy chế Đại hội.

Phần II: Đại hội chính thức.

Đại hội chính thức gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và báo cáo kiểm điểm của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

2. Các ý kiến tham luận của Đảng viên.

3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

4. Thông qua đề án nhân sự-giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.

5. Bầu Ban kiểm phiếu.

6. Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

7. Ban Chi ủy mới ra mắt – Đại diện cấp ủy phát biểu ý kiến.

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong quá trình tổ chức Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 – 2025.

* Kính thưa Đại hội, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội hôm nay. Đại hội chúng ta sẽ phải bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký để điều hành Đại hội.

– Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành Đại hội của Đảng ủy xã, Ban tổ chức chúng tôi đã dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01 đ/c. Vậy xin ý kiến Đại hội.

+ Nếu Đại hội nhất trí với dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01đ/c, thì Đại hội cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến về số lượng của Ban tổ chức đã trình trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

– Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu nhân sự:

+ Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.

+ Hai là Đại hội sẽ nhường quyền cho Ban tổ chức giới thiệu và trình danh sách trước Đại hội.

Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?

Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho Ban tổ chức chúng tôi trình danh sách dự kiến nhân sự.

Sau đây Ban tổ chức chúng tôi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm các đ/c có tên sau:

1. Đ/c: ………. …………

2. Đ/c: Nguyễn Thị ……………..

3. Đ/c: …………..

* Đoàn Thư ký là: Đ/c………………

– Xin ý kiến Đại hội: Nếu Đại hội nhất trí với danh sách các đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký mà Ban tổ chức đã trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội!

– Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

Vậy đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào! (vỗ tay)

* Tiếp sau đây, thay mặt BTC tôi xin thông qua bản Quy chế làm việc của Đại hội. (Đọc Quy chế làm việc của Đại hội)

Vừa rồi tôi đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .

Vậy xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí với bản Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

Xin cảm ơn các Đại biểu!

– Đại biểu nào có ý kiến khác?

Đ/c ……………..

 

B. PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Chào cờ:

Để Đại hội đi vào phần chính thức, BTC Đại hội xin kính mời các vị đại biểu khách cùng toàn thể các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

– Nghiêm! chào cờ… Chào! (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

– Xin kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc:

Kính thưa Đại hội! Trong phần Đại hội trù bị, chúng ta đã bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký. Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký lên làm việc.

– Vâng! Được sự phân công của đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành Đại hội ngày hôm nay.

3. Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………. ………… thay mặt đoàn Chủ tịch lên đọc diễn khai mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

4. Giới thiệu Đại biểu khách tặng hoa:

Kính thưa Đại hội! về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ hôm nay, các đ/c lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng Đại hội.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: …………………….. lên tặng hoa chúc mừng Đại hội!

Xin mời đ/c ………. ………… lên nhận hoa.

 

5. Thông qua báo cáo, phương hướng, báo cáo tình hình về tư cách Đảng viên về dự Đại hội và bản kiểm điểm của BCU:

Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ………. ………… thay mặt đoàn Chủ tịch lên thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

6. Phần tham luận:

Kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe đ/c ………. ………… thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bản kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Sau đây Đại hội xin phép được chuyển sang phần tham luận.

1. Theo như các Đại biểu đã đăng ký tham luận từ trước, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: Hoàng Thị Thi lên tham luận với nội dung về CSVC và đời sống của CB,GV,NV trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

– Vừa rồi Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thi, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đ/c, chúc đ/c và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Thuý lên tham luận với nội dung về công tác giáo dục trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

– Vâng, Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến tham luận của đ/c Nguyễn Thị Thuý, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c công tác tốt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn đ/c!

3. Tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hường lên tham luận về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

– Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Hường. Thay mặt đoàn Chủ tịch, xin chân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c cùng gia đình mạnh khỏe – hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

 

Đ/c ……………..

 

 

 

 

 

 

Đ/c ……………..

 

 

 

 

 

 

Đ/c …………

 

 

 

 

 

Đ/c ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c …………

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tiếp thu các ý kiến tham luận của Đảng viên:

Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội để đóng góp vào bản dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bản kiểm điểm của BCU nhiệm kỳ 2020 – 2022, với các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ và nhà trường về nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thay mặt đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đ/c để bổ sung vào báo cáo. Vì điều kiện về thời gian, nếu còn các ý kiến tham luận của các đ/c, chúng tôi đề nghị các đ/c gửi ý kiến bằng văn bản về đoàn Thư ký Đại hội để tiếp tục tổng hợp tiếp thu bổ sung hoàn thiện vào bản báo cáo.

Đoàn chủ tịch Đại hội xin phép được dừng phần tham luận tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí !

Đ/c Thúy
8. Giới thiệu Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội:

Kính thưa đại hội!

Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c:……………………………………………lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đồng chí Bí thư Chi bộ lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo:

Kính thưa Đại hội!( Đ/c …………)

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng chí ………………………………………… Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Chi bộ nhà trường trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ trong thời gian tới.

Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Chi bộ trường mầm non xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, Chi bộ trường mầm non tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí …………………………………

Kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c …………

10. Bầu Ban Chi ủy mới:

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chi ủy đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Đến thời điểm này Ban chi uỷ Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy trường mầm non xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã ………………; cảm ơn sự tín nhiệm, sự đoàn kết của tập thể Cấp ủy, Chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban Chấp hành Chi bộ được bầu ra tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Cấp ủy, Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Ban Chi ủy khóa mới.

11. Thông qua đề án nhân sự:

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022-2025.

(ĐỌC TOÀN VĂN ĐỀ ÁN NHÂN SỰ CẤP ỦY (BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ) NHIỆM KỲ 2022 – 2025)

Trên đây là Đề án nhân sự Ban chi ủy trường mầm non nhiệm kỳ 2022- 2025 do Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.

– Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình, xin cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

– Có Đại biểu nào có ý kiến khác? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).

– Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 mà Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

12. Trình danh sách dự kiến nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025:

Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ vào số lượng Đảng viên của Chi bộ và tình hình thực tế hiện tại của Chi bộ và nhà trường, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và xin trình trước Đại hội danh sách nhân sự do BCU đã chuẩn bị (Xin lưu ýTheo quy định, danh sách nhân sự Cấp ủy phải có số dư nhiều hơn số lượng Cấp ủy cần bầu).

Sau đây tôi xin trình danh sách dự kiến tham gia vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 04 đồng chí để Đại hội xem xét và cho ý kiến.

Đọc danh sách nhân sự Ban Chi ủy.

1. Đ/c: Kiều Thị Hằng

2. Đ/c: Nguyễn Thị ……………..

3. Đ/c: ………. …………

4. Đ/c: …………..

Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử nhân sự do Ban Chi ủy đã dự kiến, để đưa vào danh sách bầu cử Ban chi ủy khóa mới xin cho biểu quyết? (Giơ thẻ biểu quyết)

– Có đồng chí nào tự ứng cử tham gia vào Ban Chi ủy khóa mới không?

– Có đồng chí nào muốn đề cử thêm danh sách tham gia vào BCU khóa mới, ngoài danh sách đoàn Chủ tịch đã trình không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ do đoàn Chủ tịch đề cử.

Xin cảm ơn các đồng chí!

13. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc bầu cử của Đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội.

+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy ĐH đã nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu là 03 đồng chí.

– Về danh sách Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thuý – Trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thị Hằng – Thư ký

3. Đ/c: Lê Thị Thanh Yên – Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên trên, xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu

Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c ……………..

14. Ban kiểm phiếu làm việc:

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tôi vào Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:

(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu; kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)

– Phát phiếu tới tận tay Đảng viên – kiểm phiếu – thông báo kết quả (Đọc biên bản kiểm phiếu).

Ban kiểm phiếu
15. Hội ý cấp ủy bầu Bí thư và Phó Bí thư:  
16. Lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

– Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban chi ủy Chi bộ và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025, đã được thông qua trước Đại hội. Sau đây, Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sau đây Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

1. Chức danh Bí thư là Đ/c: ………. …………

2. Chức danh Phó Bí thư là Đ/c: Nguyễn Thị ……………..

Xin ý kiến Đại hội có nhất trí với danh sách dự kiến chức danh Bí thư và Phó Bí thư mà đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội? (Giơ thẻ biểu quyết).

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 do đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

* Tiếp theo chương trình Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

* Về phần bầu Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội cho phép được tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ, sẽ tiếp tục làm việc trong quá trình bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Vậy xin ý kiến Đại hội?

Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% đại biểu trong Đại hội đều nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy tiếp tục làm nhiệm vụ.

* Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c Thúy
17. Ban Kiểm phiếu làm việc: (Cũng tiến hành thực hiện các bước như bầu Ban chi ủy)  
18. Ban Chi ủy mới ra mắt trước Đại hội.

Kính thưa các vị Đại biểu khách, Kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian làm việc Đại hội của chúng ta hôm nay đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thật khẩn trương và nghiêm túc và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được ra một Ban Chi ủy mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và nhà trường trong nhiệm kỳ 2022-2025. Sau đây Ban tổ chức xin kính mời các đ/c đã trúng cử trong Ban chi ủy mới ra mắt Đại hội. (Đại diện BCU mới phát biểu cảm tưởng)

 

Đ/c Thúy
19. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết:

Kính thưa Đại hội!

Để tiếp tục chương trình của Đại hội hôm nay, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Phạm Thị Hương – Thư ký của Đại hội lên thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 – 2025. Vậy xin ý kiến của Đại hội.

– Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết!

– Có Đại biểu nào có ý kiến khác không?

– Như vậy là 100% các đại biểu có mặt trong Đại hội, đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hộ đã thông qua. Xin trân thành cảm ơn các đại biểu!

 

Đ/c ……………..

 

20. Bế mạc Đại hội:

– Tiếp theo chương trình, tôi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………. ………… lên bế mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)

Đ/c ……………..
21. Chào cờ (Quốc ca và Quốc tế ca) Đ/c …………

Hướng dẫn điều hành Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

CHI TIẾT

PHẦN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

(Ví dụ minh họa)

PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa các vị Đại biểu.

Thưa toàn thể Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số …. – KH/ĐU, ngày …. của BCH Đảng bộ …. về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ ….…………. nhiệm kỳ …………. Ngày …., BCH Chi bộ ….. đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……….. Hôm nay chi bộ tiến hành đại hội phiên trù bị để chuẩn bị cho phiên đạị hội chính thức ngày…..

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Được sự phân công của cấp uỷ tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm của cấp ủy triệu tập đại hội.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ ……….., kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ ………… cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ ………… phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên (nếu có) gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

– Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……….. và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ ………….

– Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

– Bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ………….

– Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (nếu có)

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên./.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ:

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về nhân sự đại biểu, đề án nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội.

2- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử vào cấp uỷ của đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội (gửi đến cấp ủy trước khi đại hội chính thức khai mạc chậm nhất là 15 ngày làm việc) để chỉ đạo thẩm tra và chuyển đoàn chủ tịch báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

3- Thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo việc bầu cử đại biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc.

4- Cung cấp tài liệu cho ban thẩm tra tư cách đại biểu về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu.

5- Cung cấp tài liệu cho đoàn chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

6- Chuẩn bị tài liệu cho cấp uỷ khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra khoá mới của cấp mình trong phiên họp lần thứ nhất.

Thưa Đại hội!

Để duy trì và điều hành công việc của đại hội theo đúng chương trình đại hội đề ra, đề nghị đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội.

Gồm có:

  1. Bầu Đoàn Chủ tịch
  2. Bầu Đoàn Thư ký
  3. Đoàn Chủ tịch:

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất để đại hội biểu quyết về số lượng thành viên đoàn chủ tịch, sau đó giới thiệu để đại hội biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1- Điều hành việc bầu cử

1.2. Hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Bầu Đoàn chủ tịch:

Thứ nhất, về số lượng đoàn chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2013 – 2015 đề xuất với đại hội về số lượng đoàn chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

b) Về nhân sự đoàn chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ ….. giới thiệu danh sách gồm 3 đ/c có tên sau:

  • Đ/c …………… – Bí thư chi bộ
  • Đ/c ……………… – Phó Bí thư chi bộ
  • Đ/c ………………

Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí danh sách đoàn chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

2. Bầu đoàn thư ký

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn thư ký đại hội gồm những đại biểu chính thức (đối với đại hội đại biểu) hoặc đảng viên chính thức (đối với đại hội đảng viên). Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn thư ký và trưởng đoàn thư ký. Ở đại hội chi bộ thì chi uỷ hoặc bí thư chi bộ đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của đoàn thư ký.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn thư ký có nhiệm vụ :

1- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

2- Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

3- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.

Kính thưa đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn thư ký, cấp ủy nhiệm kỳ 2013 -2015 đề xuất số lượng đoàn thưu ký là: 02 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

– Về danh sách Đoàn thư ký: Ban tổ chức giới thiệu danh sách gồm 2 đ/c có tên sau:

  • Đ/c ………….. – Bí thư đoàn
  • Đ/c ……………… – Phó Bí thư đoàn
  • Đ/c ………………

Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

Thưa toàn thể đại hội!

Tiếp theo chương trình tôi xin thay mặt cấp ủy thông qua nội quy, chương trình đại hội.

Lời dẫn chương trình Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KỲ ….. – …..

Đã đến giờ làm việc xin mời các đ/c đảng viên về dự đại hội tập trung vào hội trường để ĐH tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự ĐH

Tổng số ĐV trong chi bộ: 18 đ/c; MSH: 0 đ/c; chính thức: 18 đ/c; dự bị: 0 đ/c.

(Đề nghị các đ/c chuẩn bị thẻ đảng viên để biểu quyết các nội dung của đại hội)

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý:

– Nghiêm!

– Chào cờ! chào

– Quốc ca, Quốc tế ca.

Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an toạ.

Kính thưa các đồng chí! Trong phiên họp chuẩn bị ngày …/…./…. Chi bộ đã bầu đoàn chủ tịch gồm: 3 đồng chí:

1/ Đ/c: ………………………………………………………………………

2/ Đ/c: ………………………………………………………………………

3/ Đ/c:………………………………………………………………………

Thư ký là đồng chí :………………………………………………………

Xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch và ban thư ký lên làm việc.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, được phụ trách điều hành chương trình làm việc của đoàn chủ tịch, trước tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đại hội một lời chúc tốt đẹp nhất, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……. Thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời đ/c!

(Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chỉ thị số …….. ngày …./…./….. của Ban chính trị, Ban chấp hành trung ương; kế hoạch số ….. ngày …/…/… của Thành ủy Hà Nội; kế hoạch số ….. ngày …/…./…. của Huyện ủy …………….; kế hoạch số ……. ngày …./…./… của Đảng uỷ xã ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ….-….. Hòa chung không khí toàn đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm ngày TL ĐCSVN và chuẩn bị đón xuân ………….. Hôm nay, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã(phường) ………….., Chi bộ ………. ……………. long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …..-……., nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện NQ Chi bộ nhiệm kỳ ……-……… chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại thiếu sót trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ ……-…………, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mọi phong trào của nhà trường và bầu đoàn đại biểu dự ĐH đảng bộ xã(phường) lần thứ …….).

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu

* Về phía Ban thường vụ Đảng uỷ xã(phường), tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ………………….. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

* Về phía Chi bộ nhà trường: Xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu ……….. đ/c là đảng viên trong chi bộ đã về dự Đại hội hôm nay.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… xã lên tặng hoa chúc mừng đại hội (đ/c ………….. lên nhận hoa)

Kính thưa đại hội!

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………… – thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ …..-………, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ……-……… Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Kính thưa đại hội!

Thưa các đồng chí!

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ …….-……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ….-….. do đồng chí …………….. – thay mặt đoàn chủ tịch vừa trình bày trước Đại hội, sau đây đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới, xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

* Sau đây xin mời đ/c ………………….. lên có ý kiến phát biểu về vấn đề: “Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ – giáo viên” Xin mời đ/c.

Vừa rồi là ý kiến tham luận của đ/c …………………. về công tác chuyên môn trong nhà trường. Bởi muốn phong trào dạy và học của nhà trường phát triển tốt thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đ/c CB – GV phải không ngừng được nâng cao.

* Xin mời các ý kiến đóng góp khác. Vâng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc mà chúng ta phải làm thường xuyên. Trong những năm qua chi bộ nhà trường đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt cuộc vận động này. Sau đây xin mời đ/c ………………. lên phát biểu về vấn đề này. Xin mời đ/c.

Vừa rồi là ý kiến của đ/c ………… Xin cám ơn đ/c và mong đ/c tiếp tục có những đóng góp cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh.

* Xin mời các đ/c tiếp tục có ý kiến thảo luận.

Công tác phát triển Đảng cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, sau đây xin mời đồng chí ………………. lên tham luận về công tác phát triển Đảng. Xin mời đ/c.

Chúng ta vừa được nghe ý kiến của đ/c ………………………….. về công tác phát triển đảng viên mới, chúng tôi sẽ nghiên cứu và bổ sung vào dự thảo, xin chúc đ/c và gia đình mạnh khoẻ. Xin cám ơn đ/c.

* Kính thưa đại hội! Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Phê bình và tự phê bình là một việc làm thường xuyên như việc rửa mặt hàng ngày. Theo lời Bác dạy Đảng ta đã chỉ đạo các cấp Đảng ủy và đảng viên phải thường xuyên phê bình và tự phê bình để đồng chí của mình tiến bộ trong công tác. Sau đây xin mời đ/c ……………………. lên phát biểu ý kiến về vấn đề phê bình và tự phê bình.

Kính thưa đại hội vừa qua chúng ta đã được nghe các ý kiến thảo luận đóng góp cho bản báo cáo và bổ sung cho bản phương hướng của nhiệm kỳ mới. Lúc này còn có đ/c nào có ý kiến phát biểu gì không ạ?

Nếu còn đ/c nào có ý kiến bằng văn bản nào khác thì xin gửi về cho ban thư ký đại hội, ý kiến đó có giá trị như những ý kiến đóng góp thảo luận tại đại hội. Xin cảm ơn các đ/c!

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường Tiểu học …………………. luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ xã, giúp cho chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội chi bộ rất vui mừng được đón đồng chí …………………………. xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ xã về dự và chỉ đạo Đại hội. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………….. lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đại hội!

Nhiệm kì hoạt động chi bộ …….-…….. kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra BCH mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì tiếp theo – nhiệm kì ……-……. Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, một phần việc có tính chất quyết định sự thành công của chi bộ, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường. Đó là việc bầu BCH chi bộ. Thưa toàn thể Đại hội, tôi xin trình bày các tiêu chuẩn của Chi uỷ viên BCH như sau:

1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ tốt và lối sống lành mạnh trung thực.

2. Có kiến thức, năng lực công tác xã hội, khả năng vận động quần chúng và có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực mình phụ trách.

3. Có lòng nhiệt tình và trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng được đảng viên tín nhiệm.

Đề nghị đại hội lựa chọn và bầu các đ/c có đủ các tiêu chuẩn như trên vào BCH chi ,ủy mới. Thưa các đ/c!

1 . Về số lượng chi ủy: Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ số lượng đảng viên của Chi bộ. Chi bộ trường ………………….. được bầu số lượng Ban chi ủy là 3 đ/c. Xin Đại hội cho biểu quyết về số lượng cấp ủy.

Đại biểu nào nhất trí số lượng cấp ủy là 3 đ/c cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí …%

Xin cảm ơn các đồng chí.

2.Về nhân sự cụ thể,

a. Phần ứng cử:

b. Phần đề cử:

Qua kết quả của phiên đại hội trù bị ngày …/…./….., đã giới thiệu được các đ/c có tên sau vào BCH chi ủy nhiệm kỳ …..-……:

1. đ/c: …………………………………………………………………………..

2. đ/c: …………………………………………………………………………..

3. đ/c: …………………………………………………………………………..

3. đ/c: …………………………………………………………………………..

Như vậy Đại hội đã đề cử được 4 đ/c.

Đại biểu nào nhất trí cấp ủy là 4 đ/c trên cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí 100%

Xin cảm ơn các đồng chí.

Kính thưa đại hội! Thưa các đ/c! Qua đại hội trù bị đã bầu ra được Ban Kiểm phiếu, để tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư và phó Bí thư . Ban kiểm phiếu gồm các đ/c sau:

1: đ/c: …………………………………………………………………………..

2: đ/c: …………………………………………………………………………..

3: đ/c: …………………………………………………………………………..

Xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết………..

Sau đây, xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

(Có văn bản riêng)

* Bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ …..-…….

* Bầu Bí Thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…gồm 03 đồng chí.

1. Đ/c: …………………………………………………………………………..

2. Đ/c: …………………………………………………………………………..

3. Đ/c: …………………………………………………………………………..

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ trong số các đồng chí trong Ban chi uỷ . Đề nghị các đại biểu tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu.

Trước hết về nhân sự để bầu Bí thư chi bộ: đề nghị đại hội giới thiệu 1 Đ/c

Thưa Đại hội

Đại hội đã giới thiệu đồng chí …………………… vào danh sách để bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c ………… Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

* Bầu phó bí thư chi bộ.

Tiếp theo đại hội bầu phó bí thư

Đề nghị các đại hội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu phó bí thư: 1 đ/c

Đại hội đã giới thiệu đồng chí…………….. vào danh sách để bầu cử Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c ………. Sau đây xin mời Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c …………… chi bộ lên phát biểu

Sau đây xin mời đồng chí ……………… thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ….-…….. Xin mời đồng chí.

Biểu quyết thống nhất Nghị quyết

Kính thưa đại hội!

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ …-……. do đồng chí thư ký đại hội trình bày. Sau đây xin ý kiến đại hội.

– Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

– Nếu các đồng chí đã nhất trí với dự thảo nghị quyết đã nêu, xin Đại hội cho biểu quyết.

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

– Như vậy …% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh

Kính thưa các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường …………………. nhiệm kỳ ….-…… đã thành công tốt đẹp. Đại hội vui mừng được đón đồng chí ………………………. xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đ/c đảng viên cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới …..-…….. của chi bộ như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội vừa được thông qua. Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ,

Có được kết quả tốt đẹp của Đại hội chính là sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ chúng ta.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giáo dục và kinh tế xã hội của xã chúng ta.

Một lần nữa tôi xin được chúc các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc đại hội chi bộ trường ……………………….. nhiệm kỳ …..-……. Xin cảm ơn các đồng chí.

Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Mẫu lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ – Mẫu 4

1. Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí.

Thưa toàn thể Đại hội.

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI.

Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20… – 20…… Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Cảnh Hóa, của Chi bộ trường……………..

Hôm nay, ngày…. tháng ….. năm 20…, Chi bộ trường ……………………… long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… – 20….., nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 20… – 20…… Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ……………………….. – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hội:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20… – 20…..

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 20…. – 20…; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20… – 20……

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20… – 20……

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ …..ngày …. tháng …. năm 20… đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường ……………………….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội.

Thư ký: Ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: Có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội qui, qui chế Đại hội cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí ………..%

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày…. tháng … năm 20… thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: ……………………….. – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: ……………………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c: ……………………….. – Chi ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1) Đ/c: ……………………….. – TK tường trình.

2) Đ/c: ……………………….. – TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………………….. – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20…. – 20… và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20… – 20……

Xin kính mời đồng chí.

………………….

Lời dẫn Đại hội Chị bộ – Mẫu 5

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THỰC HIỆN
1 – Văn nghệ chào mừng

– chào cờ: – Quốc ca, Quốc tế ca.

Đ/c …………
2 Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Trong phiên họp trù bị ngày….………………, Chi bộ đã bầu đoàn chủ tịch gồm: 3 đồng chí:

1. Đ/c ….……………… – Bí thư

2. Đ/c ….……………… – Phó Bí thư

3. Đ/c ….……………… – Đảng viên

– Thư ký: đồng chí ….……………… – Đảng viên

Xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch và ban thư ký lên làm việc.

 

 

 

 

Đ/c …………

3 * Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!

Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ….………………,

Hôm nay, Chi bộ trường….……………… long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20…., nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 20…. – 20….và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 20….- 20…., đồng thời bầu ra Ban chi uỷ và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 20….- 20…..

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

* Về phía Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Tân Hòa có:

1. Đ/c ….……………… – Bí thư Đảng uỷ phường……..

2. 2. Đ/c ….………………………… – Phó bí thư Đảng uỷ phường ……….

3. Đ/c ….……………… – Văn phòng Đảng uỷ

– Xin nhiệt liệt chào mừng !

* Về phía các Chi bộ có:

Đ/c ….……………… – Bí thư chi bộ Tân Thành

Đ/c ….……………… – Bí thư chi bộ Yên Hòa

Đ/c ….……………… – Bí thư chi bộ trường Mầm Non……..

Đ/c ….……………… – Bí thư chi bộ trường mầm non ….………………

Đ/c….……………… – Bí thư chi bộ trường TH……..

– Xin nhiệt liệt chào mừng!

* Về phía Chi bộ nhà trường: xin trân trọng giới thiệu …… đ/c là đảng viên chi bộ đã về dự Đại hội hôm nay, xin liệt nhiệt chào mừng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c …………

  Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ….……………… – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20….lên khai mạc Đại hội. Xin trân trọng kính mời đ/c: Đ/c ………..
4 Khai mạc: Đ/c Hà
5 Giới thiệu đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội Đ/c …………
6 Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ….……………… – Bí thư chi bộ trình bày Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 20…. – 20….và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 20….-20….. Xin kính mời đồng chí.  

 

Đ/c …………

7 Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đ/c ….……………… – Chi ủy viên – lên báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, xin trân trọng kính mời đ/c

Báo tình hình đảng viên tham dự Đại hội -(Phương )

 

Đ/c …………
8 Thảo luận

Kính thưa đại hội! Thưa các đồng chí

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20…., phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20….- 20…. do đồng chí ….……………… – Bí thư chi bộ trình trước Đại hội, sau đây đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20…., xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

Để đóng góp thêm cho báo cáo chính trị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ….……………… lên tham luận ý kiến về công tác XD Đảng,

sau đây xin mời đồng chí ….……………… lên tham luận về công tác XD và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Xin mời các đ/c tiếp tục có ý kiện thảo luận. Để đóng góp thêm cho báo cáo chính trị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ….……………… có ý kiến về thức hiện tốt nội dung “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Vừa rồi đại hội chúng ta vừa được nghe 3 ý kiến tham luận của 3 đ/c có những đóng góp quý báu cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh. Xin cám ơn các đ/c. Các ý kiến còn lại đề nghị các đ/c gửi lại bằng văn bản để tổ thư ký tổng hợp.

Kính thưa Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường ….……………… luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo Đảng uỷ Phường Tân Hòa, giúp cho chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội chi bộ rất vui mừng được đón đồng chí……………………………………………….. Đảng uỷ phường về dự và chỉ đạo Đại hội. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………………………… lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

 

Đ/c …………

9 Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Đại biểu
10 Đ/c Hà thay mặt đoàn chủ tịch lên tiếp thu ý kiến

– Thay mặt chi bộ xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí để bố sung vào bản báo cáo chính trị của chi bộ để bản báo cáo hoàn thiện hơn chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 20….cuối cùng xin kính chúng đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. xin trân trọng cảm ơn

Đ/c …………
11 Bầu ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 20…. 20….

Nhiệm kì hoạt động chi bộ 20…. – 20….kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra Ban chi ủy mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì 20….- 20….. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ….……………… – Phó Bí thư chi bộ trình bày dự kiến cơ cấu, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử, số lượng Ban chi ủy nhiệm kỳ 20….- 20….. Xin trân trọng kính mời đồng chí

 

 

Đ/c …………

12 Thưa toàn thể Đại hội, được sự phân công của Đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày các tiêu chuẩn của Ban chi ủy nhiệm kỳ 20….- 20…. như sau:

1. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ tốt và lối sống lành mạnh trung thực.

2. Có kiến thức, năng lực công tác xã hội, khả năng vận động quần chúng và có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực mình phụ trách.

3. Có lòng nhiệt tình và trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng được đảng viên tín nhiệm.

1. Về số lượng chi ủy: Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ số lượng đảng viên của Chi bộ. Chi bộ trường ….………………c được bầu số lượng ban chi ủy là 3 đ/c. Xin Đại hội cho biểu quyết về số lượng cấp ủy.

Đại biểu nào nhất trí số lượng cấp ủy là 3 đ/c cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí 100%

Xin cảm ơn các đồng chí.

Đ/c …………
13    
  2.Về nhân sự cụ thể,

a. Phần ứng cử: Không

b. Phần đề cử:

Thực hiện hoạch số 17 của BTV đảng uỷ phường ….…, về việc tiến hành đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ

Thực hiện công văn số ….……………… của đảng uỷ phường ……….về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20…., Đại hội chi bộ phiên trù bị đã đề cử 04 đồng chí để Đại hội bầu vào cấp ủy, đó là:

1. Đ/c ….……………… – Nguyên Bí thư chi bộ (2010-2012), Hiệu trưởng

2. Đ/c ….……………… – Nguyên Phó BT (2010-2012), Tổ phó Tổ KHXH

3. Đ/c ….……………… – Nguyễn Chi ủy viên – Phó HT

4. Đ/c ….……………… – Đảng viên – Tổ trưởng tổ KHTN

Đến giờ phút này xin phép được hỏi:

– Có đại biểu nào tham gia ứng cử vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 20….- 20….không?

– Có đại biểu nào có ý kiến đề cử nhân sự vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 20….- 20….không?

– Có đại biểu nào có ý kiến khác?

Không, xin cảm ơn các đ/c

Để tiến hành bầu cử, Đại hội phiên trù bị ngày….……… dự kiến Tổ bầu cử xin được giới thiệu các đồng chí sau đây:

1. Đ/c ….……………… – Trưởng ban

2. Đ/c ….……………… – Ủy viên

3. Đ/c ….……………… – Ủy viên

Xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết………..

Sau đây, xin trân trọng kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

 
  Ban Bầu cử

Công bố thể lệ bầu cử:

Xin cám ơn Đại hội đã bầu chúng tôi vào Tổ bầu cử. Thay mặt Tổ bầu cử tôi xin công bố thể lệ, nguyên tắc bầu cử như sau:

+ Phiếu chúng tôi phát ra là phiếu có viết tên 4 đ/c trên, phiếu có đóng dấu treo của Đảng ủy phường…….

+ Đại biểu phải ngồi tại chỗ để gạch 1 người trong phiếu bầu, không được bàn tán, thảo luận trong khi bầu cử.

+ Phiếu không hợp lệ bao gồm: Phiếu bầu quá số lượng được bầu, phiếu bầu người không có tên trong danh sách bầu, phiếu gạch cả 04 người, phiếu không phải do ban bầu cử phát ra.

– Công bố hòm phiếu

– Phát phiếu

– Thu phiếu

– Kiểm tra số lượng phiếu bầu (ngay tại Đại hội).

– Kiểm phiếu

– Báo cáo kết quả kiểm phiếu

– Công bố kết quả bầu cử

Tổ bầu cử
  Bầu chức danh Bí thư và Phó bí thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20….gồm 03 đồng chí.

1. Đ/c…………………………………………………………………………………..

2. Đ/c………………………………………………………………………………….

3. Đ/c………………………………………………………………………………….

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ trong số các đồng chí Ban chi uỷ . Đề nghị các đại biểu tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu. Bí thư và Phó Bí thư

Trước hết về nhân sự để bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ: đề nghị đại hội giới thiệu 2 Đ/c

Thưa Đại hội

Đại hội đã giới thiệu 02 đồng chí………………………………………… vào danh sách để bầu cử Bí thư và Phó Bí thư Bí chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c…………………………………………. …

đ/c………………………………………………………………………………………………..

Sau đây xin mời tổ bầu cử tiếp tục làm việc

– Công bố hòm phiếu

– Phát phiếu, Thu phiếu

– Kiểm tra số lượng phiếu bầu (ngay tại Đại hội).

– Kiểm phiếu

– Báo cáo kết quả kiểm phiếu

– Đoàn chủ tịch công bố kết quả trúng cử

Đ/c…………+ tổ bầu cử
14 BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Kính thưa các vị đại biểu , kính thưa toàn thể các đồng chí chúng tôi rất cám ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của các đồng chí bầu chúng tôi vào ban chi ủy khóa……, thay mặt ban chi ủy xin hứa sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì danh hiệu của chi bộ, xin trân trọng cảm ơn.

BCH mới ra mắt
15 Đ/c Bí thư biểu quyết các chỉ tiêu

Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c….……………… thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20….. Xin trân trọng kính mời đ/c.

Đ/c Hà
16 Thư ký đại hội lên thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20…. Đ/c Linh
17 Biểu quyết thông qua Nghị quyết: Kính thưa đại hội

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20….do đồng chí thư ký đại hội trình bày. Sau đây xin ý kiến đại hội.

– Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

– Nếu các đồng chí đã nhất trí với dự thảo nghị quyết đã nêu, xin Đại hội cho biểu quyết.

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

– Như vậy 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. (vỗ tay)

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Kính thưa các đồng chí

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường ….……………… nhiệm kỳ 20….- 20…. đã thành công tốt đẹp. Đại hội vui mừng được đón đồng chí ………………………….………………………Đảng uỷ Phường đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, các đồng chí đại biểu đã về dự, chung vui cùng chi bộ trường NBN. Với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu chính thức của đại hội đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới 20….- 20…. của chi bộ như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội vừa được thông qua. Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ,

Có được kết quả tốt đẹp của Đại hội chính là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ phường………, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chi ủy và đảng viên trong chi bộ.

Thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể đại hội!

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của phường……………..

Một lần nữa tôi xin được chúc các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí sang xuân mới Canh Tý luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin tuyên bố bế mạc đại hội chi bộ trường….………………nhiệm kỳ 20….- 20….. Xin cảm ơn các đồng chí.

Đ/c Hà
18 Chào cờ: Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường….……………… nhiệm kỳ 20….- 20…. đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

 

Đ/c Hà

2. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ VNExpress

VNExpress
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết rồi nhỉ? Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

3. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

4. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

5. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết rồi nhỉ? Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

6. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

7. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

8. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ soha.vn

soha.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết rồi nhỉ? Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

9. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

10. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

11. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết rồi nhỉ? Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

12. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

13. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ vov.vn

vov.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

14. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ afamily.vn

afamily.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết rồi nhỉ? Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

15. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

16. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

17. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ coccoc.com

coccoc.com
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết rồi nhỉ? Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

18. Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết từ facebook.com

facebook.com
Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

Câu hỏi về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tuyên Bố Lý Do, Giới Thiệu Đại Biểu Hội Nghị Tổng Kết

lời dẫn giới thiệu đại biểu
tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
tuyên bố lý do
giới thiệu đại biểu
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
tuyên bộ lý đó giới thiệu đại biểu hay nhất
tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu
cách giới thiệu đại biểu trong hội nghị
tuyên bố lí do
giới thiệu đại biểu dự hội nghị
tuyen bo ly do gioi thieu dai bieu
kịch bản giới thiệu đại biểu
lời giới thiệu đại biểu hay
cách giới thiệu đại biểu
giới thiệu đại biểu hội nghị
kịch bản tổ chức hội nghị tổng kết
lời dẫn chương trình hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
lời dẫn chương trình hội nghị tổng kết
tuyên bố lý do hội nghị

Scores: 4.1 (51 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn