Top 18+ Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết Trắc nghiệm Sinh 8 bài 55 có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết Trắc nghiệm Sinh 8 bài 55 có đáp án

Câu 1. Hệ nội tiết có vai trò trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong các tế bào của cơ thể là nhờ

A. Hoocmon từ các tuyển nội tiết tiết ra.

B. Chất từ tuyến ngoại tiết tiết ra.

C. Sinh lí của cơ thể.

D. Tế bào tuyến tiết ra.

Câu 2. Hệ nội tiết có đặc điểm nào dưới đây?

A. Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể.

B. Tác động qua đường máu.

C. Chuyển hóa năng lượng nhờ hoocmon ở tuyến nội tiết tiết ra.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3. Tuyến nào dưới đây không thuộc tuyến nội tiết?

A. Tuyến mồ hôi.

B. Tuyến ức

C. Tuyến yên.

D. Tuyến giáp.

Câu 4. Tuyến nào vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết?

A. Tuyến tụy.

B. Tuyến cận giáp.

C. Tuyến yên.

D. Tuyến tùng.

Câu 5. Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết là gì?

A. FSH.

B. Hoocmon.

C. Mồ hôi.

D. Dịch nhầy.

Câu 6. Tính đặc hiệu của hoocmon là gì?

A. Ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan nhất định.

B. Hoocmon theo máu đi khắp cơ thể.

C. Không đặc trưng cho loài.

D. Có hoạt tính sinh học cao.

Câu 7. Điều nào dưới đây không đúng?

A. Có thể dùng insullin của bò thay thế cho người.

B. Insullin do tuyến tụy tiết ra có tác dụng hạ đường huyết.

C. Hoocmon có hoạt tính sinh học rất cao.

D. Hoocmon theo máu đi khắp cơ thể nên ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan.

Câu 8. Vai trò nào dưới đây không đúng với tuyến nội tiết?

A. Duy trì được tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

B. Điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.

C. Đảm bảo quá trình trao đổi và chuyển hóa diễn ra bình thường.

D. Hoocmon có hoạt tính sinh học rất cao.

Câu 9. Hoocmon đi khắp cơ thể là nhờ

A. Máu.

B. Tim.

C. Tuyến yên.

D. Vùng dưới đồi.

Câu 10. Hoocmon nào dưới đây được tiết ra từ tuyến tụy?

A. FSH.

B. LH.

C. Insullin.

D. Ostrogen.

Câu 11. Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết

A. Tuyến cận giáp

B. Tuyến yên

C. Tuyến trên thận

D. Tuyến sinh dục

Câu 12. Tuyến nội tiết nào dưới đây nằm ở vùng đầu ?

A. Tuyến tùng

B. Tuyến tụy

C. Tuyến ức

D. Tuyến giáp

Câu 13. Dịch tiết của tuyến nào dưới đây không đi theo hệ thống dẫn

A. Tuyến nước bọt

B. Tuyến sữa

C. Tuyến giáp

D. Tuyến mồ hôi

Câu 14. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì

A. Kháng nguyên

B. Hoocmôn

C. Enzim

D. Kháng thể

Câu 15. Hoocmôn glucagôn chỉ có tác dụng làm tăng đường huyết, ngoài ra không có chức năng nào khác. Ví dụ trên cho thấy tính chất nào của hoocmôn

A. Tính đặc hiệu

B. Tính phổ biến

C. Tính đặc trưng cho loài

D. Tính bất biến

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 55: Giới thiệu chung về hệ nội tiết

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 9 A
Câu 2 D Câu 10 C
Câu 3 A Câu 11 D
Câu 4 A Câu 12 A
Câu 5 B Câu 13 C
Câu 6 A Câu 14 B
Câu 7 D Câu 15 A
Câu 8 A

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555
Lượt xem: 75557555

2. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ VNExpress

VNExpress
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết rồi nhỉ? Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

3. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

4. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

5. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết rồi nhỉ? Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

6. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

7. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

8. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ soha.vn

soha.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết rồi nhỉ? Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

9. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

10. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

11. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết rồi nhỉ? Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

12. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

13. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ vov.vn

vov.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

14. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ afamily.vn

afamily.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết rồi nhỉ? Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

15. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

16. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

17. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ coccoc.com

coccoc.com
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết rồi nhỉ? Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

18. Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết từ facebook.com

facebook.com
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

Câu hỏi về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết

Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
cách Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
hướng dẫn Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết
Tuyến Nào Dưới Đây Không Thuộc Tuyến Nội Tiết miễn phí

Scores: 4.9 (175 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn