Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Toán

Bạn đang tìm hiểu về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 hữu ích với bạn.

1. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Toán

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 mang tưới 50 đề thi học kì 1, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học kì 1 thật tốt.

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn giúp các em luyện giải đề, nắm chắc cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài tập thường gặp trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi hiệu quả hơn. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5 tấn 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 2401

4. Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù:

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 – 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) – ý B: 6 874

Câu 1b) – ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

– Đúng ý – D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất: Làm đúng mỗi phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 – 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng( từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……… kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …… dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

Câu 5

A. Bốn góc nhọn, hai góc tù và hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, hai góc tù và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 567×23+433×23

Câu 7: Cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết cho 2, 3 và 5, các chữ số đều khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 – 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A D B A

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 8

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng thứ nhất cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: Các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được tính 50% số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400
B. 4 020 420
C. 402 420
D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg
B. 780kg
C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh năm 1980. Bác Hồ sinh vào thế kỉ……

A. XVIII
B. XX
C. XVI
D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A. 35
B. 34
C. 36
D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài 3

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

43 679 + 13 487          246 762 – 94 874

345 x 205        117 869 : 58

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Bài 2. Tìm x :

b/ x – 935 = 532

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

a/ x + 2581 = 4621

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Bài 4. Hãy nêu tên các góc có trong hình vẽ sau:

Bài 4

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Câu 1: (0.5 đ) C

Câu 2: (0.5 đ) A

Câu 3: (0.5 đ) B

Câu 4: (0.5 đ) B

Câu 5: (1 đ)

a/ Đ (0.5 đ)

b/ Đ (0.5 đ)

THỰC HÀNH:

Bài 1: (2 đ) – Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 2: (2 đ)

X + 2581 = 4621

X = 4621-2581 (0.5 đ)

X= 2040 (0.5 đ)

x – 935 = 532

x = 532 + 935 (0.5 đ)

x = 1467 (0.5 đ)

Bài 3: (2 đ)

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là :

(568 + 36) : 2 = 302 (cây) (1 đ)

Số cây lớp 4B trồng được là : (568 – 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số: 4A : 302 cây (1 đ) 4B : 266 cây

Học sinh ghi sai, thiếu tên đơn vị hoặc đáp số ghi nhận trừ chung 0.5 đ

Bài 4: (2 đ)

– Góc vuông:

+ Đỉnh D cạnh DA, DC.

+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

– Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

– Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn triệu năm trăm hai mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bốn năm trăm hai mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số dưới đây số nào chia hết cho 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ………..kg

A. 59 700      B. 5 970       C. 59 7000      D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = …………..giờ

A. 47      B. 11      C. 103      D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………….

Câu 3: (1 điểm)

Hình bên có ………góc vuông.

Hình bên có……….góc tù.

Câu 3

Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 lớp 4

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ VNExpress

VNExpress
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ soha.vn

soha.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ vov.vn

vov.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ afamily.vn

afamily.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ coccoc.com

coccoc.com
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 rồi nhỉ? Nội dung Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 từ facebook.com

facebook.com
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4

Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
cách Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
hướng dẫn Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Tuyển Tập 19 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 miễn phí

Scores: 4.3 (143 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn