Top 18+ Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Bạn đang tìm hiểu về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Câu 1. Which title would be the most suitable for this article?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Tiêu đề nào phù hợp nhất cho bài viết này?
A. Học sinh nước ngoài trường Walling ở Pháp.
B. Các gia đình Pháp yêu nước Mĩ.
C. Sinh viên Tina Davis sống ở Pháp.
D. Trang web của trường học Walling đăng bài tiểu luận của học sinh.
Ta thấy câu đầu tiên của bài viết: “Twenty-five students from Walling School are currently living in France”. Các đoạn sau của bài viết tập trung nói về cuộc sống học tập của học sinh nước ngoài trường Walling ở Pháp.”
Câu 2. According to the passage, which of the following is TRUE?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Theo đoạn văn, điều nào sau đây là ĐÚNG?
A. Học sinh từ trưởng Walling đang ở Mĩ.
B. Học sinh Walling School hiện đang ở với gia đình người Pháp.
C. Những sinh viên này là những người nhập cư từ Hoa Kì.
D. Học sinh Walling School đang xin việc ở Pháp.
Đáp án B. Dẫn chứng: The 16- and 17-year-old students are living with “French families and attending a French school – Các học sinh 16 và 17 tuổi đang sống với gia đình người Pháp và theo học một trường học Pháp.
Câu 3. What can be implied about the culture in France?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Điều gì có thể được ngụ ý về văn hóa ở Pháp?
A. Nó đòi hỏi sự thông thạo tiếng Pháp.
B. Nó có thể được học từ một cuốn sách.
C. Nó làm sinh viên sợ hãi.
D. Khác với văn hóa ở Mĩ.
Đáp án D.
Dẫn chứng: Not only are students learning a new language, but they are learning about a new culture, too. Students have been particularly surprised about the French attitude towards food. “They won’t leave anything on their plate,” says Vanessa Athol. “They aren’t wasteful at all.” Vanessa has vowed to be more careful with waste when returning to the United States.
– Không chỉ là sinh viên học một ngôn ngữ mới, nhưng họ cũng đang học về một nền văn hóa mới. Học sinh đặc biệt ngạc nhiên về thái độ của Pháp đối với thức ăn. “Họ sẽ không đế lại bất cứ thứ gì trên đĩa của họ”, Vanessa Athol nói. “Họ không hề lãng phí chút nào. ” Vanessa thề sẽ cẩn thận hơn với chất thải khi trở về Hoa Kì. – Nghĩa là văn hóa Pháp khác so với ở Mĩ, nên những học sinh Mĩ cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên.
Câu 4. In paragraph 2, the word “vowed” is closest in meaning to________.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong đoan 2, từ “vowed” có ý nghĩa gần nhất với .
A. thay đổi
B. lưu
C. hứa
D. nhận được
Câu 5. In paragraph 3, the word “acquisition” is closest in meaning to_________.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong đoạn văn 3, từ “acquisition” gần nghĩa nhất với từ:
A. nói
B. đạt được
C. trách nhiệm
D. mua
Đáp án B. gain = acquisition: sự đạt được, giành được
Câu 6. According to the passage, how will the students conclude their stay?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Theo đoạn văn, học sinh sẽ kết thúc kì nghỉ của họ như thế nào?
A. Họ sẽ nói với nhau trong ký túc xá.
B. Họ cũng tham gia một kì thi tiếng Pháp.
C. Họ sẽ có một bữa tiệc với nhau.
D. Họ sẽ thăm Paris cùng nhau
Đáp án C.
Dẫn chứng: Both groups will be celebrating the exchange at a large potluck dinner at the end of the stay – Cả hai nhóm sẽ tổ chức buổi giao lưu tại một bữa ăn tối lớn vào cuối kì lưu trú..
Tiêu đề nào phù hợp nhất cho bài viết này?
A. Học sinh nước ngoài trường Walling ở Pháp.
B. Các gia đình Pháp yêu nước Mĩ.
C. Sinh viên Tina Davis sống ở Pháp.
D. Trang web của trường học Walling đăng bài tiểu luận của học sinh.
Ta thấy câu đầu tiên của bài viết: “Twenty-five students from Walling School are currently living in France”. Các đoạn sau của bài viết tập trung nói về cuộc sống học tập của học sinh nước ngoài trường Walling ở Pháp.”

Theo đoạn văn, điều nào sau đây là ĐÚNG?
A. Học sinh từ trưởng Walling đang ở Mĩ.
B. Học sinh Walling School hiện đang ở với gia đình người Pháp.
C. Những sinh viên này là những người nhập cư từ Hoa Kì.
D. Học sinh Walling School đang xin việc ở Pháp.
Đáp án B. Dẫn chứng: The 16- and 17-year-old students are living with “French families and attending a French school – Các học sinh 16 và 17 tuổi đang sống với gia đình người Pháp và theo học một trường học Pháp.

Điều gì có thể được ngụ ý về văn hóa ở Pháp?
A. Nó đòi hỏi sự thông thạo tiếng Pháp.
B. Nó có thể được học từ một cuốn sách.
C. Nó làm sinh viên sợ hãi.
D. Khác với văn hóa ở Mĩ.
Đáp án D.
Dẫn chứng: Not only are students learning a new language, but they are learning about a new culture, too. Students have been particularly surprised about the French attitude towards food. “They won’t leave anything on their plate,” says Vanessa Athol. “They aren’t wasteful at all.” Vanessa has vowed to be more careful with waste when returning to the United States.
– Không chỉ là sinh viên học một ngôn ngữ mới, nhưng họ cũng đang học về một nền văn hóa mới. Học sinh đặc biệt ngạc nhiên về thái độ của Pháp đối với thức ăn. “Họ sẽ không đế lại bất cứ thứ gì trên đĩa của họ”, Vanessa Athol nói. “Họ không hề lãng phí chút nào. ” Vanessa thề sẽ cẩn thận hơn với chất thải khi trở về Hoa Kì. – Nghĩa là văn hóa Pháp khác so với ở Mĩ, nên những học sinh Mĩ cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên.

Trong đoan 2, từ “vowed” có ý nghĩa gần nhất với .
A. thay đổi
B. lưu
C. hứa
D. nhận được

Trong đoạn văn 3, từ “acquisition” gần nghĩa nhất với từ:
A. nói
B. đạt được
C. trách nhiệm
D. mua
Đáp án B. gain = acquisition: sự đạt được, giành được

Theo đoạn văn, học sinh sẽ kết thúc kì nghỉ của họ như thế nào?
A. Họ sẽ nói với nhau trong ký túc xá.
B. Họ cũng tham gia một kì thi tiếng Pháp.
C. Họ sẽ có một bữa tiệc với nhau.
D. Họ sẽ thăm Paris cùng nhau
Đáp án C.
Dẫn chứng: Both groups will be celebrating the exchange at a large potluck dinner at the end of the stay – Cả hai nhóm sẽ tổ chức buổi giao lưu tại một bữa ăn tối lớn vào cuối kì lưu trú..
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777
Lượt xem: 67776777

2. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ VNExpress

VNExpress
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France rồi nhỉ? Nội dung Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

3. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

4. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

5. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France rồi nhỉ? Nội dung Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

6. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ tienphong.vn

tienphong.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

7. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

8. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ soha.vn

soha.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France rồi nhỉ? Nội dung Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

9. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

10. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ kenh14.vn

kenh14.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

11. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ zingnews.vn

zingnews.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France rồi nhỉ? Nội dung Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

12. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

13. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ vov.vn

vov.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

14. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ afamily.vn

afamily.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France rồi nhỉ? Nội dung Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

15. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

16. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

17. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ coccoc.com

coccoc.com
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France rồi nhỉ? Nội dung Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

18. Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France từ facebook.com

facebook.com
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

Câu hỏi về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France

Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
cách Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
hướng dẫn Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France
Twenty-Five Students From Walling School Are Currently Living In France miễn phí

Scores: 4.1 (96 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn