Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán Bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Bạn đang tìm kiếm về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán hữu ích với bạn.

1. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán Bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng là tài liệu luyện thi không thể thiếu dành cho các học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào 10 tham khảo.

Chuyên đề hệ thức Vi-et và các ứng dụng bao gồm đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập về hệ thức Vi-et. Tài liệu được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản để đạt được điểm số cao trong kì thi vào lớp 10 môn Toán. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm tài liệu: chuyên đề Giải phương trình bậc 2 chứa tham số, các dạng bài tập về căn bậc 2. Vậy sau đây là Bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng, mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng

Dạng 1: Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai

1. Dạng đặc biệt: Phương trình bậc hai có một nghiệm là 1 hoặc -1 Vi du 1: Nhầm nghiệm của các phương trình sau:

a) 3 x^2+8 x-11=0

b) 2 x^2+5 x+3=0

1.2. Cho phương trình bậc hai, có một hệ số cho biết, cho truớc một nghiệm, tìm nghiệm còn lại và chỉ ra hệ số chưa biết của phương trình:

Vi dụ 2:

a) Phương trình x^2-2 p x+5=0 có một nghiệm bằng 2, tìm p và nghiệm còn lại của phương trình.

b) Phương trình x^2+5 x+q=0 có một nghiệm bằng 5, tìm q và nghiệm còn lại của phương trình

c) Phương trình x^2-7 x+q=0 biết hiệu hai nghiệm bằng 11 . Tìm q và hai nghiệm của phương trình

d) Phương trình x^2-q x+50=0 có hai nghiệm trong đó một nghiệm gấp đôi nghiệm kia, tìm q và hai nghiệm đó.

Bài 1: Tìm nghiệm của phương trình

a) 5x^2+24 x+19=0

b) x^2-(m+5) x+m+4=0

Bài 2: Xác định m và tìm nghiệm còn lại của phương trình

a) x^2+m x-35=0 biết một nghiệm bằng -5

b) 2 x^2-(m+4) x+m=0 biết một nghiệm bằng -3

c) m x^2-2(m-2) x+m-3=0 biết một nghiệm bằng 3

2. Dạng 2: Lập phương trình bậc hai

2.1. Lập phương trình bậc hai biết hai nghiệm Vi dụ 1: Lập một phương trình bậc hai chứa hai nghiệm là 3 và 2

Ví dụ 2: Cho mathrmx_1=fracsqrt{3+1}2 ; mathrmx_2=frac11+sqrt3

Hãy lập phương trình bậc hai có nghiệm: mathrmx_1 ; mathrmx_2.

2.2. Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm thoả mãn biểu thức chứa hai nghiệm của một phương trình cho trước.

Vi dụ 1: Cho phương trình x^2-3 x+2=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2.

Vi dụ 2: Cho phương trình 3 x^2+5 x-6=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2. . Hãy lập phương trình bậc hai có các nghiệm y_1=x_1+frac1{x_2} ; y_2=x_2+frac1{x_1}

Ví dụ 3: Tìm các hệ số p và q của phương trình: mathrmx^2+mathrmpx+mathrmq=0 sao cho hai nghiệm x_1 ; x_2. của phương trình thoả mãn hệ:left\begin{arraylmathrmx_1-mathrmx_2=5 \ mathrmx_1^3-mathrmx_2^3=35endarrayright.

* Bài tập áp dụng:

Bài 1: Lập phương trình bậc hai có các nghiệm là:

a) 8 và -3

b) 36 và -104

c) 1+sqrt2 và 1-sqrt2

d) sqrt2+sqrt3frac1{sqrt2+sqrt3}

Bài 2: Cho phương trình x^2-5 x-1=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2. Hãy lập phương trình bậc hai có các nghiệm y_1=x_1^4 ; y_2=x_2^4

Bài 3: Cho phương trình x^2-2 x-8=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2 . Hãy lập phương trình bậc hai có các nghiệm y_1=x_1-3 ; y_2=x_2-3

Bài 4: Lập phương trình bậc hai có các nghiệm bằng nghịch đảo các nghiệm của phương x^2+m x-2=0

Bài 5: Cho phương trình x^2-2 x-m^2=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2. Hãy lập phương trình bậc hai có các nghiệm y_1=2 x_1-1 ; y_2=2 x_2-1

Bài 6: Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm x_1 ; x_2 thỏa mãn left\begin{arraylx_1-x_2=2 \ x_1^3-x_2^3=26endarrayright.

3. Dạng 3: Tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

Ví du 1: Tìm hai số a và b biết S=a+b=-3, P=a b=-4

Ví dụ 2: Tìm hai số a và b biết S=a+b=3, P=a b=6

* Bài tập áp dụng:

1: Tìm hai số biết tổng S =9 và tích P=20

2. Tìm x, y biết

a) x+y=11 ; x y=28

b) x-y=5 ; x y=66

Bài 3: Tìm hai số x, y biết: x^2+y^2=25 ; x y=12

4. Dạng 4: Dạng toán về biểu thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai.

4.1. Tính giá trị của biểu thức chứa nghiệm.

Ví dụ

1: Cho phương trình x^2-8 x+15=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2 hãy tính

a) x_1^2+x_2^2

b) frac1{x_1}+frac1{x_2}

c) frac{x_1}{x_2}+frac{x_2}{x_1}

Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cho phương trình 8 x^2-72 x+64=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2 hãy tính

a) x_1^2+x_2^2

b) frac1{x_1}+frac1{x_2}

Bài 2: Cho phương trình x^2-14 x+29=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2 hãy tính

a) x_1^3+x_2^3

b) frac{1-x_1}{x_1}+frac{1-x_2}{x_2}

4.2. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình không phụ thuộc tham Số

Ví dụ 1: Cho Phương trình m x^2-(2 m+3) x+m-4=0 (m là tham số)

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1 ; x_2

b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x_1 ; x_2 không phụ thuộc vào m

Ví dụ 2: Gọi x_1 ; x_2 là nghiệm của phương trình (m-1) x^2-2 m x+m-4=0

Chứng minh biểu thức A=3left(x_1+x_2right)+2 x_1 x_2-8 không phụ thuộc giá trị của m

Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cho phương trình x^2-(m+2) x+2 m-1=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2. Hãy lập hệ thức liên hệ giữa x_1 ; x_2 sao cho chúng độc lập (không phụ thuộc) với m

Bài 2:

Cho phương trình x^2-2(m+1) x+m^2-1=0 (1)

a) Giải phương trình (1) khi m=7

b) Tìm tất cả các giá trị m để (1) có nghiệm.

c) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x_1 ; x_2 của (1) sao cho hệ thức đó không phụ thuộc tham số m

4.3. Tìm giá trị của tham số thỏa mãn biểu thức nghiệm cho trước.

Ví dụ 1: Cho phương trình m x^2-6(m-1) x+9(m-3)=0. Tìm giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệmx_1 ; x_2 thỏa mãn x_1+x_2=x_1 x_2

Ví dụ 2: Cho phương trình m x^2-2(m-4) x+m+7=0. Tìm giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1 ; x_2 thỏa mãn x_1-2 x_2=0

Ví dụ 3: Tìm m để phương trình 3 x^2+4(m-1) x+m^2-4 m+1=0 có hai nghiệm x_1 ; x_2 thỏa mãn frac1{x_1}+frac1{x_2}=frac12left(x_1+x_2right)

Ví dụ 4: Cho phương trình x^2-2(m-1) x+2 m-5=0

Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm mathrmx_1 ; mathrmx_2 với mọi m

Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm mathrmx_1 ; mathrmx_2 thỏa mãn điều kiện:

Bài tập áp dụng:

left(x_1^2-2 m x_1+2 m-1right)left(x_2^2-2 m x_2+2 m-1right)<0

Bài 1: Cho phương trình x^2+(m-1) x+5 m-6=0. Tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x_1 ; x_2 thỏa mãn 4 x_1+3 x_2=1

Bài 2: Cho phương trình m x^2-2(m-1) x+3(m-2)=0. Tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x_1 ; x_2 thỏa mãn x_1+2 x_2=1

………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ VNExpress

VNExpress
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ soha.vn

soha.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ vov.vn

vov.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán từ facebook.com

facebook.com
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán

Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
cách Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
hướng dẫn Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán
Ứng Dụng Định Lý Vi-Et Trong Giải Toán miễn phí

Scores: 4.8 (147 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn