Đáp án Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Bạn đang tìm kiếm về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc hữu ích với bạn.

1. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

What is the passage mainly about?

Question: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Universities love overseas students – they are clever and hardworking, they bring different cultures to seminars and student life and they pay their way. In Britain, universities are getting ready to enroll more overseas students. The British Council has published a report predicting that overseas student numbers could soar to more than 800,000 by 2018. In 2010, figures put the total at over 400,000 international students out of two and a half million students in UK higher education and it is clear that this influx is having an enormous impact on universities and colleges. These students bring welcome fees, of course, but they are also likely to be very intelligent students who inject new cultural influences and bring changes to the old university systems. Their demand for vocational subjects such as business, biotechnology and information technology, rather than traditional academic subjects, is affecting what is taught as well.
The impressive expansion of foreign students has already had a significant impact on higher education. Overseas student numbers, including European Union students, have risen from 270,000 in 2002 to 400,000 in 2010. During this time the number from China jumped more than tenfold, and numbers from India have been going up. In contrast, the number of students from other countries has fallen, reflecting their governments’ efforts to educate more of their young people at home, as well as competition from Australia and the USA. But as the Asian tiger economies expand their own universities, the good news for places like the London School of Economics is that there are more and more graduates looking to improve their qualifications or to pursue research in their subjects.

What is the passage mainly about?
A. The decline in the number of overseas students at Western universities
B. How to become an overseas student
C. How to avoid culture shock when living in Western countries
D. How international students are changing Western university life

Tạm dịch: 
Các trường đại học yêu thích sinh viên nước ngoài – họ thông minh và chăm chỉ, họ mang những nền văn hóa khác nhau đến các cuộc hội thảo và cuộc sống sinh viên và họ tự trả tiền. Ở Anh, các trường đại học đang sẵn sàng tuyển sinh nhiều sinh viên nước ngoài hơn. Hội đồng Anh đã công bố một báo cáo dự đoán rằng số lượng sinh viên nước ngoài có thể tăng lên hơn 800.000 vào năm 2018. Trong năm 2010, số liệu đưa ra tổng số hơn 400.000 sinh viên quốc tế trong số hai triệu rưỡi sinh viên theo học bậc đại học ở Vương quốc Anh và rõ ràng là dòng chảy này đang có tác động to lớn đến các trường đại học và cao đẳng. Tất nhiên, những sinh viên này mang theo lệ phí chào mừng, nhưng họ cũng có khả năng là những sinh viên rất thông minh, những người truyền những ảnh hưởng văn hóa mới và mang lại những thay đổi cho hệ thống đại học cũ. Nhu cầu của họ đối với các môn học nghề như kinh doanh, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin, thay vì các môn học truyền thống, cũng đang ảnh hưởng đến những gì được dạy.
Sự gia tăng ấn tượng của sinh viên nước ngoài đã có tác động đáng kể đến giáo dục đại học. Số lượng sinh viên nước ngoài, bao gồm cả sinh viên Liên minh Châu Âu, đã tăng từ 270.000 người năm 2002 lên 400.000 người năm 2010. Trong thời gian này, con số từ Trung Quốc tăng gấp 10 lần, và con số từ Ấn Độ đang tăng lên. Ngược lại, số lượng sinh viên từ các quốc gia khác đã giảm, phản ánh nỗ lực của chính phủ của họ trong việc giáo dục nhiều người trẻ hơn ở trong nước, cũng như sự cạnh tranh từ Úc và Hoa Kỳ. Nhưng khi các nền kinh tế hổ châu Á mở rộng các trường đại học của riêng họ, tin tốt cho những nơi như Trường Kinh tế London là ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp tìm cách nâng cao trình độ hoặc theo đuổi nghiên cứu trong các chuyên ngành của họ.
Ý chính của bài là gì?
A. Sự sụt giảm số lượng sinh viên du học tại các trường đại học phương Tây
B. Làm thế nào để trở thành một du học sinh
C. Cách tránh sốc văn hóa khi sống ở các nước phương Tây
D. Cách sinh viên quốc tế đang thay đổi cuộc sống đại học phương Tây
Thông tin: Đoạn văn nói về sự ảnh hưởng của sinh viên quốc tế tới cuộc sống đại học phương Tây.
Đáp án D.

2. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ VNExpress

VNExpress
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc rồi nhỉ? Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc rồi nhỉ? Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ tienphong.vn

tienphong.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ soha.vn

soha.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc rồi nhỉ? Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ kenh14.vn

kenh14.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ zingnews.vn

zingnews.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc rồi nhỉ? Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ vov.vn

vov.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ afamily.vn

afamily.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc rồi nhỉ? Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ coccoc.com

coccoc.com
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc rồi nhỉ? Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc từ facebook.com

facebook.com
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc

Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
cách Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
hướng dẫn Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc
Universities Love Overseas Students They Are Clever Bài Đọc miễn phí

Scores: 4 (133 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn