Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì Văn bản Chiếu dời đô Thiên đô chiếu, Lý Công Uẩn

Bạn đang tìm kiếm về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì hữu ích với bạn.

1. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì Văn bản Chiếu dời đô Thiên đô chiếu, Lý Công Uẩn

Chiếu dời đô đã phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất. Đồng thời bài chiếu cũng phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà phát triển.

Văn bản Chiếu dời đô
Văn bản Chiếu dời đô

Hôm nay, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu giới thiệu về Lý Công Uẩn và văn bản Chiếu dời đô, mời tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Chiếu dời đô

Nghe văn bản Chiếu dời đô:

Phiên âm:

Tích Thương gia chí Bàn Canh ngũ thiên, Chu thất đãi Thành Vương tam tỷ. Khởi Tam Đại chi sổ quân tuẫn vu kỷ tư, vọng tự thiên tỉ. Dĩ kỳ đồ đại trạch trung, vi ức vạn thế tử tôn chi kế; thượng cẩn thiên mệnh, hạ nhân dân chí, cẩu hữu tiện triếp cải. Cố quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ. Nhi Đinh Lê nhị gia, nãi tuẫn kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chi tích, thường an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, bách tính hao tổn, vạn vật thất nghi. Trẫm thậm thống chi, bất đắc bất tỉ.

Huống Cao Vương cố đô Đại La thành, trạch thiên địa khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang sơn hướng bối chi nghi. Kỳ địa quảng nhi thản bình, quyết thổ cao nhi sảng khải. Dân cư miệt hôn điếm chi khốn; vạn vật cực phồn phụ chi phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng địa. Thành tứ phương bức thấu chi yếu hội; vi vạn thế đế vương chi thượng đô.

Trẫm dục nhân thử địa lợi dĩ định quyết cư, khanh đẳng như hà?

Dịch nghĩa:

Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi.

Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chỗ tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?

(Nguyễn Đức Vân dịch)

I. Đôi nét về Lý Công Uẩn

– Lý Công Uẩn (974 – 1028) tức Lý Thái Tổ, người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay thuộc xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

– Ông là một người thông minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công.

– Dưới thời Tiền Lê, ông làm Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Ngọa Triều mất, ông được triều thần tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên.

II. Giới thiệu về Chiếu dời đô

1. Thể loại

– Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh.

– Chiếu có thể được viết bằng văn vần, văn biền ngẫu hoặc văn xuôi, được công bố trước nhân dân một cách trang trọng.

– Một số bài chiếu thể hiện những tư tưởng chính trị lớn lao, có quyết định đến sự tồn vong, thịnh trị của một đất nước.

2. Hoàn cảnh sáng tác

– Năm Canh Tuất niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (năm 1010), Lý Công Uẩn đã viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) về thành Đại La (nay thuộc Hà Nội).

3. Bố cục

Gồm 3 phần:

  • Phần 1. Từ đầu đến “Trẫm rất đau đớn, không thể không dời”: Nguyên nhân cần phải dời đô.
  • Phần 2. Tiếp theo đến “… đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”: Nguyên nhân chọn thành Đại La làm kinh đô.
  • Phần 3. Còn lại: Lời thông báo quyết định dời đô.

4. Nội dung

Chiếu dời đô phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

5. Nghệ thuật

Lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, tiêu biểu cho thể chiếu…

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111
Lượt xem: 31113111

2. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ VNExpress

VNExpress
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì rồi nhỉ? Nội dung Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

3. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

4. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

5. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì rồi nhỉ? Nội dung Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

6. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

7. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

8. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ soha.vn

soha.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì rồi nhỉ? Nội dung Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

9. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

10. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

11. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì rồi nhỉ? Nội dung Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

12. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

13. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ vov.vn

vov.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

14. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ afamily.vn

afamily.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì rồi nhỉ? Nội dung Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

15. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

16. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

17. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ coccoc.com

coccoc.com
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì rồi nhỉ? Nội dung Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

18. Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì từ facebook.com

facebook.com
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

Câu hỏi về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì

Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
cách Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
hướng dẫn Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì
Văn Bản Chiếu Dời Đô Thuộc Thể Loại Gì miễn phí

Scores: 4.5 (168 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn