Top 20+ Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng Cúng Rằm tháng Giêng – Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu)

Bạn đang tìm hiểu về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng hữu ích với bạn.

Cúng Rằm tháng Giêng – Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu)

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu 15/1 âm lịch. Hướng dẫn cúng Rằm tháng Giêng đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam.

Van khan Ram thang Gieng - Tet Nguyen tieu
 

Rằm Tháng Giêng là dịp quan trọng trong năm của người Việt. Ngày Rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch, còn gọi là lễ Thượng Nguyên, Tết Nguyên tiêu), là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới.

Vì vậy, người dân các nước châu Á coi việc cúng rằm này là rất quan trọng. Bởi thế mới có câu: “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”. 

 

1.  Ý nghĩa Tết Nguyên tiêu:

 

Ngày Rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, theo tục xưa gọi là: Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này người Việt Nam thường cúng Rằm tháng Giêng ở nhà, đi lễ Chùa, lễ Phật để cầu mong cho sự bình yên, khoẻ mạnh quanh năm. Đây là lễ tiết quan trọng trong năm nên ông bà ta có câu: ”Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”.
 

2. Sắm lễ cúng Rằm tháng Giêng:

Ngày Tết Nguyên Tiêu các gia đình thường sắm hai lễ cúng: lễ cúng Phật và lễ cúng Gia tiên. Gia chủ có thể lập đàn tràng tại gia để làm lễ giải hạn. Đàn tràng lập ngoài sân.

Cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết, cùng hương hoa đèn nến.

Cúng gia tiên là mâm lễ mặn với đầy đủ các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết.

Các vật phẩm khác như: Hương hoa vàng mã; Đèn nến; Trầu cau; Rượu.
 

Ngày Tết Nguyên tiêu các gia đình thường sắm hai lễ: 1/ cúng Phật, cúng thần linh và 2/ cúng gia tiên vào giờ Ngọ.
 

3.1. Cúng Phật, thần linh


Cúng Phật, thần linh làm mâm lễ chay tinh khiết cùng hương hoa đèn nến.

Nếu không tụng kinh được thì có thể dâng hương và tụng đọc bài lễ bái Tam Bảo dưới đây:

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy )

 (Cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,
Biến khắp mười phương giới,
Trong có vô biên Phật,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Viên mãn đạo Bồ Tát,
Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy)

(Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san
Thanh tịnh không gì thể sánh ngang
Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn
Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.
Phật đức bao la như đại dương
Bảo châu tàng chứa đủ bên trong
Trí tuệ vô biên vô lượng đức
Đại định uy linh giác vẹn toàn.
Phật tại Chân Như pháp giới tàng
Không sắc không hình chẳng bụi mang
Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật
Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.
Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 1 lạy )

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy)

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp
Đều vì ba độc: tham, sân, si
Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra
Hết thảy con nay xin sám hối.
Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng
Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư
Niệm niệm âm vang tận pháp giới
Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)
 

3.2. Văn khấn Tết nguyên tiêu tại nhà


Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.
 

Tín chủ (chúng) con là: ……………..

Ngụ tại:………………………………………

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm…. gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.
 

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
 

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Xem thêm: 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3768
Lượt xem: 42315017

Văn Khấn Rằm Hàng Tháng 🙏 Bài Khấn Cúng Thổ Công, Thần Linh & GiaTiên Ngày Rằm (15 Âm Lịch) từ Youtube

Văn Khấn Rằm Hàng Tháng 🙏 Bài Khấn Cúng Thổ Công, Thần Linh & GiaTiên Ngày Rằm (15 Âm Lịch). Bài cúng rằm gồm có 3 phần:
– Phần 1: Văn khấn Thổ Công và chư vị Thần Linh ngày rằm
– Phần 2: Văn khấn Gia Tiên, Bà Cô Ông Mãnh, Tiền Chủ Hậu Chủ ngày rằm hàng tháng
– Phần 3: Tự khấn theo lòng thành, văn cúng rằm hàng tháng
Theo phong tục của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày Rằm gọi là ngày vọng . Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người xưa cho rằng: Ngày này, mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau; soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt trong sạch; đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.
🔴 Cách Tăng Giảm Tốc Độ Chạy Chữ Của Bài Văn Khấn Trên Kênh Youtube Văn Khấn Cổ Truyền 🙏🙏🙏 https://youtu.be/5LF1u0QNxpk
🔴 Mùng 1 đã qua ngày rằm lại tới. Nhóm tác giả Văn Khấn Cổ Truyền xin chúc nhà nhà sức khỏe may mắn hạnh phúc và tài lộc.
🔴 Tất cả các bài văn khấn được update liên tục tại “Bộ Văn Khấn 2021” trên kênh youtube Văn Khấn Cổ Truyền. Bộ văn khấn 2021 năm Tân Sửu https://www.youtube.com/playlist?list=PLLJBbw2FS6kKN3mxBIp4tWRNRvRjbkEPn
🔴 Link đăng ký để nhận những bài khấn mới https://vankhan.page.link/dang-ky Xin cảm ơn công đức của quý bằng hữu.

“VĂN KHẤN TẠI GIA” “Bộ Văn Khấn” “Văn Khấn Nôm”
Văn Khấn Rằm Hàng Tháng 🙏 Bài Khấn Cúng Thổ Công, Thần Linh & GiaTiên Ngày Rằm (15 Âm Lịch)
Quý bằng hữu cũng có thể thay đổi để khấn cúng Thổ Công Gia Tiên ngày rằm hàng tháng (Văn khấn ngày rằm mùng 1 hàng tháng) hay văn khấn ngày 1 và 15 hàng tháng.
Bài văn khấn gia tiên dùng cho mùng 1 đầu tháng và ngày rằm 15 âm lịch
Bài khấn dùng cho rằm tháng 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
Ngoài ra còn cúng Rằm tháng 7 là một ngày đặc biệt. Văn Khấn Cổ Truyền sẽ soạn riêng bài văn khấn cúng rằm tháng 7
Bản quyền thuộc về Văn khấn Cổ truyền. Những bài văn khấn hay nhất.
#VănKhấnRằm#VănKhấnNgàyRằm#VanKhanCoTruyen
#VănKhấn #VănKhấnCổTruyền

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2176

3. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4691

4. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2122

5. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng rồi nhỉ? Nội dung Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8072

6. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4420

7. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1278

8. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ soha.vn

soha.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng rồi nhỉ? Nội dung Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5851

9. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2012

10. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3731

11. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng rồi nhỉ? Nội dung Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3660

12. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1934

13. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ vov.vn

vov.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6453

14. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ afamily.vn

afamily.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng rồi nhỉ? Nội dung Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3935

15. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9527

16. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2045

17. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ coccoc.com

coccoc.com
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng rồi nhỉ? Bài viết Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9947

18. Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng từ facebook.com

facebook.com
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2586

Câu hỏi về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng

Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
cách Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
hướng dẫn Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng
Văn Khấn Thần Linh Ngày Rằm Tháng Giêng miễn phí

Scores: 5 (54 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn