Top 18+ Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Bạn đang tìm hiểu về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Câu 1. Nam châm và nam châm điện có tính chất từ vì có khả năng:

A. Hút các vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm

B. Hút các mẩu giấy vụn

C. Đẩy các vật bằng sắt hoặc thép

D. Đẩy các mẩu giấy vụn

Câu 2. Nam châm và nam châm điện có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm vì có:

A. Tính chất nhiệt

B. Tính chất phát sáng

C. Tính chất từ

D. Tất cả đều sai

Câu 3. Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể:

A. Hút các vật nhẹ

B. Hút các vụn giấy

C. Hút các vật bằng kim loại

D. Làm quay kim nam châm

Câu 4. Dòng điện có thể làm quay kim nam châm vì có:

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng phát sáng

C. Tính chất từ

D. Tác dụng hóa học

Câu 5. Dòng điện có tác dụng sinh lí khi nào?

A. Khi ở gần cơ thể người và các động vật

B. Khi đi qua cơ thể người và các động vật

C. Khi có cường độ lớn

D. Khi có cường độ nhỏ

Câu 6. Tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ thể người và động vật là:

A. Làm các cơ co giật

B. Làm tim ngừng đập

C. Làm tê liệt thần kinh

D. Cả ba câu trên

Câu 7. Tác dụng nào sau đây không phải là tác dụng của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng

B. Tác dụng từ, tác dụng hóa học

C. Tác dụng sinh lí

D. Tác dụng khúc xạ

Câu 8. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng

B. Tác dụng sóng

C. Tác dụng phản xạ

D. Tác dụng khúc xạ

Câu 9. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào biểu hiện tác dụng sinh lý của dòng điện?

A. Chạy qua quạt làm cánh quạt quay

B. Chạy qua bếp điện làm nó nóng lên

C. Chạy qua bóng đèn làm bóng đèn sáng lên

D. Chạy qua cơ thể gây co giật các cơ

Câu 10. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào biểu hiện tác dụng sinh lý của dòng điện?

A. Chạy qua lò nướng điện làm nóng thức ăn

B. Chạy qua bàn ủi làm nó nóng lên

C. Chạy qua bóng đèn làm bóng đèn sáng lên

D. Chạy qua cơ thể gây tê liệt thần kinh

Câu 11. Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào ứng dụng tác dụng từ của dòng điện?

A. Nam châm vĩnh cửu

B. Chuông điện

C. Ấm đun nước bằng điện.

D. Bàn ủi điện

Câu 12. Chuông điện hoạt động dựa trên:

A. Tác dụng phát sáng

B. Tác dụng từ

C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng hóa học

Câu 13. Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào ứng dụng tác dụng hoá học của dòng điện?

A. Mạ kim loại

B. Hoạt động của quạt điện.

C. Đun nước bằng điện. .

D. Hàn điện

Câu 14. Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào không ứng dụng tác dụng hoá học của dòng điện?

A. Mạ kim loại

B. Châm cứu

C. Luyện kim

D. Đúc điện

Câu 15. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:

A. Các vụn len

B. Các vụn sắt.

C. Các vụn thủy tinh

D. Các vụn giấy viết

Câu 16. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể:

A. Hút các vụn len

B. Làm lệch kim nam châm

C. Hút các vụn thủy tinh

D. Hút các vụn giấy viết

Câu 17. Tác dụng hoá học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ:

A. Làm dung dịch này nóng lên.

B. Làm dung dịch này bay hơi nhanh hơn.

C. Làm biến đổi màu của hai thỏi than nối với hai cực của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này.

D. Làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này.

Câu 18. Điền từ thích hợp vào chỗ trống Dòng điện đi qua dunng dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực ……….. được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng ………

A. Cực dương, tác dụng hóa học

B. Cực âm, tác dụng nhiệt

C. Cực âm, tác dụng hóa học

D. Cực dương, tác dụng từ

Câu 19. Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng phát sáng

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hoá học

Câu 20. Tác dụng nào dùng để chế tạo nam châm điện và các thiết bị đóng ngắt tự động?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng hóa học

D. Tác dụng phát sáng

Câu 21. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng phát ra âm thanh

D. Tác dụng hoá học

Câu 22. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Tác dụng sinh lí

B. Tác dụng từ

C. Tác dụng nhiễu xạ

D. Tác dụng hoá học

Câu 23. Dòng điện không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm tê liệt thần kinh

B. Làm quay kim nam châm

C. Làm nóng dây dẫn

D. Hút các vụn giấy

Câu 24. Vật nào dưới đây có thể gây ra tác dụng từ ?

A. Mảnh nilông được cọ xát mạnh

B. Sợi dây cao su có hai đầu nối với hai cực của pin

C. Một cuộn dây dẫn có dòng điện đi qua

D. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn

Câu 25. Vật nào dưới đây không thể gây ra tác dụng từ?

A. Một cuộn dây dẫn có dòng điện đi qua

B. Một thanh nam châm

C. Dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh nõi sắt non

D. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn

Câu 26. Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể:

A. Gây ra các vết bỏng

B. Làm tim ngừng đập

C. Thần kinh bị tê liệt

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 27. Kết luận nào dưới đây là sai? Nếu sơ ý để cho dòng điện đi qua cơ thể người thì tác dụng sinh lí của dòng điện có thể:

A. Làm các cơ co giật

B. Làm ngạt thở và thần kinh tê liệt

C. Làm tim ngừng đập

D. Không có tác dụng gì

Câu 28. Nam châm có tính chất ………. Vì nó có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm.

A. Từ

B. Tác dụng lực

C. Nhiễm điện

D. Dẫn điện

Câu 29. Tác dụng hoá học của dòng điện thể hiện ở chỗ:

A. Làm dung dịch trở thành vật liệu dẫn điện.

B. Làm dung dịch nóng lên.

C. Làm cho thỏi than nối với cực âm nhúng trong dung dịch được phủ một lớp vỏ bằng đồng.

D. Làm cho dung dịch này bay hơi nhanh hơn.

Câu 30. Tác dụng hóa học của dòng điện được ứng dụng để:

A. Chế tạo bóng đèn

B. Chế tạo nam châm

C. Mạ điện

D. Chế tạo quạt điện

Câu 31. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Cơ co giật là do tác dụng sinh lý của dòng điện.

B. Tác dụng hoá học của dòng điện là cơ sở của phương pháp mạ điện.

C. Hoạt động của chuông điện dựa trên tác dụng từ của dòng điện.

D. Bóng đèn bút thử điện sáng là do tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 32. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Cơ co giật là do tác dụng sinh lý của dòng điện.

B. Tác dụng từ của dòng điện là cơ sở của phương pháp mạ điện.

C. Hoạt động của chuông điện dựa trên tác dụng hóa học của dòng điện.

D. Bóng đèn bút thử điện sáng là do tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 33. Người ta ứng dụng tác dụng hoá của dòng điện vào các việc:

A. Mạ điện

B. Làm đi-na-mô phát điện

C. Chế tạo loa

D. Chế tạo micrô

Câu 34. Người ta ứng dụng tác dụng hoá của dòng điện vào các việc:

A. Mạ điện

B. Làm chuông điện

C. Chế tạo cần cẩu dùng nam châm điện

D. Chế tạo micrô

Câu 35. Khi sản xuất pin hay acquy, người ta đã sử dụng tác dụng gì của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng phát sáng.

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hoá học

Câu 36. Người ta đã sử dụng tác dụng gì của dòng điện trong mạ điện?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng phát sáng.

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hoá học

Câu 37. Nếu dùng phương pháp mạ điện thì vật cần mạ phải được mắc như thế nào?

A. Nối tiếp với cực âm của nguồn điện

B. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực dương của nguồn điện

C. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực âm của nguồn điện

D. Nối tiếp với cực dương của nguồn điện

Câu 38. Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng từ và tác dụng nhiệt.

C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng từ và tác dụng hoá học

Câu 39. Các thiết bị nào sau đây ứng dụng tác dụng từ của dòng điện:

A. Quạt điện

B. Máy bơn điện

C. Chuông điện

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 40. Quan sát hoạt động của chiếc quạt máy ở nhà, hãy cho biết nó hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện:

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học

D. Cả A và B đúng

A. Tác dụng từ

Câu 41. Chọn phát biểu sai:

A. Dòng điện có tác dụng sinh lí

B. Cơ thể con người là vật dẫn điện, do đó dòng điện có thể đi qua

C. Dòng điện nào cũng có thể gây nguy hiểm cho con người

D. Dòng điện có hiệu điện thế dưới 40V không gây nguy hiểm cho con người

Câu 42. Chọn câu trả lời đúng
Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng hóa học

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 22 C
Câu 2 C Câu 23 D
Câu 3 D Câu 24 C
Câu 4 C Câu 25 D
Câu 5 B Câu 26 D
Câu 6 D Câu 27 D
Câu 7 D Câu 28 A
Câu 8 A Câu 29 C
Câu 9 D Câu 30 C
Câu 10 D Câu 31 D
Câu 11 B Câu 32 A
Câu 12 B Câu 33 A
Câu 13 A Câu 34 A
Câu 14 B Câu 35 D
Câu 15 B Câu 36 D
Câu 16 B Câu 37 C
Câu 17 D Câu 38 A
Câu 18 C Câu 39 D
Câu 19 C Câu 40 A
Câu 20 A Câu 41 C
Câu 21 C Câu 42 B

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ VNExpress

VNExpress
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ tienphong.vn

tienphong.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ soha.vn

soha.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ kenh14.vn

kenh14.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ zingnews.vn

zingnews.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ vov.vn

vov.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ afamily.vn

afamily.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ coccoc.com

coccoc.com
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện từ facebook.com

facebook.com
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện

Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
cách Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
hướng dẫn Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện
Vật Nào Sau Đây Ứng Dụng Từ Của Dòng Điện miễn phí

Scores: 4.9 (191 votes)

Có thể bạn quan tâm  Tiết Kiệm Là Gì Nêu Ý Nghĩa Của Tiết Kiệm Văn mẫu lớp 8: Nghị luận về tính tiết kiệm của mỗi con người (Dàn ý + 6 mẫu) Những bài văn nghị luận lớp 8 hay nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn