Top 18+ Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Bạn đang tìm kiếm về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Giải câu hỏi trang 145 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 145 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 36 về Phát triển ở thực vật có hoa

Trả lời câu hỏi trang 145 SGK Sinh học 11

Câu hỏi 1

Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 36 trang 145

Trả lời

Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmôn ra hoa (florigen). Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

Câu hỏi 2

Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt, củ nảy mầm.

Trả lời câu hỏi trang 145 SGK Sinh học 11

Để thúc hạt hay củ nảy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ, có thể dùng hoocmôn gibêrelin, ví dụ: thúc củ khoai tây nảy mầm.

Xem thêm hướng dẫn Soạn Sinh 11

>>> Bài trước: Câu hỏi trang 143 SGK Sinh học 11

>>> Bài tiếp theo: Giải bài 1 trang 146 SGK Sinh 11

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555
Lượt xem: 75557555

2. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ VNExpress

VNExpress
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

3. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

4. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

5. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

6. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

7. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

8. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ soha.vn

soha.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

9. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

10. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

11. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

12. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

13. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ vov.vn

vov.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

14. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ afamily.vn

afamily.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

15. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

16. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

17. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ coccoc.com

coccoc.com
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

18. Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển từ facebook.com

facebook.com
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

Câu hỏi về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển

Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
cách Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
hướng dẫn Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển
Ví Dụ Ứng Dụng Kiến Thức Về Sinh Trưởng Và Phát Triển miễn phí

Scores: 4.1 (82 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn