Video Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap – hướng dẫn sử dụng bootstrap🌳 Trong bài bày, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thành phần khác của Bootstrap là Navs – tạo thanh menu trong Bootstrap. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo một menu đơn giản, với những kiến thức Bootstrap đã học. Ngoài ra, mình cũng hướng dẫn nâng cao về menu nhiều tab.

🌳 Bài viết chi tiết và code mẫu:
Từ khóa: Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap, Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap, Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap

Giới thiệu: LADIGI – Công ty dịch vụ SEO giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể, SEO website cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 5 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
    5 thoughts on “Video Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap – hướng dẫn sử dụng bootstrap

    Comments are closed.