Top 18+ Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau Trắc nghiệm sử 6 bài 5: Chuyển biến về kinh tế – xã hội cuối thời nguyên thủy

Bạn đang tìm hiểu về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau Trắc nghiệm sử 6 bài 5: Chuyển biến về kinh tế – xã hội cuối thời nguyên thủy

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc sử dụng công cụ bằng kim loại?

A. Giúp con người khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt.

B. Giúp con người có thể xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà.

C. Dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại.

D. Tạo ra một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.

Câu 2. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

A. Thiên niên kỉ thứ II TCN.

B. Thiên niên kỉ thứ III TCN.

C. Thiên niên kỉ thứ IV TCN.

D. Thiên niên kỉ thứ V TCN.

Câu 3. Sản phẩm dư thừa tạo ra trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?

A. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người.

B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.

C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.

D. Dừng sản xuất để tiêu thụ hết sản phẩm thừa.

Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thủy là sự xuất hiện của

A. công cụ kim khí.

B. chế độ tư hữu.

C. đời sống vật chất.

D. đời sống tinh thần.

Câu 5. Cuối thời nguyên thủy, ở Việt Nam, con người sống

A. định cư lâu dài.

B. rất bấp bênh.

C. ăn lông ở lỗ

D. du mục đi khắp nơi.

Câu 6. Kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng là

A. đồng đỏ.

B. đồng thau.

C. sắt.

D. nhôm.

Câu 7. Cuối thời nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn với những nền văn hóa như

A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

B. Đông Sơn, Phùng Nguyên, Bắc Sơn.

C. Bắc Sơn, Đồng Đậu, Gò Mun.

D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hòa Bình.

Câu 8. Việc sử dụng phổ biến công cụ kim loại, đặc biệt là công cụ bằng sắt đã tác động như thế nào đến kinh tế cuối thời nguyên thủy?

A. Diện tích canh tác nông nghiệp chưa được mở rộng.

B. Năng suất lao động tăng cao, tạo ra sản phẩm dư thừa.

C. Năng suất lao động tăng, tạo ra sản phẩm chỉ đủ để ăn.

D. Diện tích canh tác nông nghiệp được mở rộng, chất lượng sản phẩm chưa cao.

Câu 9. Nhờ việc sử dụng phổ biến công cụ bằng kim loại, cuối thời nguyên thủy xã hội xuất hiện các giai cấp là

A. thống trị và bị trị.

B. người giàu và người nghèo.

C. tư sản và vô sản.

D. địa chủ và nông dân.

Câu 10. Cuối thời nguyên thủy, con người lần lượt phát hiện và sử dụng công cụ bằng kim loại

A. đồng đỏ, đồng thau, sắt.

B. đồng thau, đồng đỏ, sắt.

C. đồng đỏ, sắt, đồng thau.

D. sắt, đồng thau, đồng đỏ.

Câu 11. Trong xã hội nguyên thủy, những người đứng đầu thị tộc và các thành viên thị tộc có quan hệ như thế nào?

A. Bình đẳng.

B. Kính trên nhường dưới.

C. Huyết thống.

D. Kính trọng người giàu có.

Câu 12. Cuối thời nguyên thủy, những người đứng đầu thị tộc chiếm các sản phẩm dư thừa và trở thành

A. người nghèo.

B. người giàu.

C. bình dân.

D. thị dân.

Câu 13. Cuối thời nguyên thủy, những thành viên thị tộc không có của cải nên trở thành

A. người nghèo.

B. người giàu.

C. người cai trị.

D. thị dân.

Câu 14. Quá trình chuyển biến của xã hội cuối thời nguyên thủy ở phương Đông diễn ra

A. đồng đều.

B. không đồng đều.

C. triệt để.

D. không triệt để.

Câu 15. Vào cuối thời nguyên thủy, con người ở Việt Nam đã có sự thay đổi địa bàn cư trú như thế nào?

A. Mở rộng địa bàn cư trú lên các vùng trung du và miền núi.

B. Mở rộng địa bàn cư trú xuống vùng đồng bằng ven các con sông.

C. Thu hẹp địa bàn cư trú, sống tập trung trong các hang động, mái đá.

D. Thay đổi địa bàn cư trú liên tục, nay đây mai đó.

Câu 16. Đâu không phải chuyển biến về kinh tế vào cuối thời nguyên thủy?

A. Diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng mở rộng.

B. Năng suất lao động làm ra ngày càng tăng.

C. Sản phẩm làm ra không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa thường xuyên.

D. Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới: làm trang sức, làm đồ gốm.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 5: Chuyển biến về kinh tế – xã hội cuối thời nguyên thủy

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 A
Câu 2 C Câu 10 A
Câu 3 B Câu 11 A
Câu 4 A Câu 12 B
Câu 5 A Câu 13 A
Câu 6 A Câu 14 D
Câu 7 A Câu 15 B
Câu 8 B Câu 16 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999
Lượt xem: 99999999

2. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ VNExpress

VNExpress
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau rồi nhỉ? Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

3. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

4. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

5. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau rồi nhỉ? Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

6. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ tienphong.vn

tienphong.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

7. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

8. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ soha.vn

soha.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau rồi nhỉ? Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

9. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

10. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ kenh14.vn

kenh14.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

11. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ zingnews.vn

zingnews.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau rồi nhỉ? Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

12. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

13. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ vov.vn

vov.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

14. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ afamily.vn

afamily.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau rồi nhỉ? Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

15. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

16. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

17. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ coccoc.com

coccoc.com
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau rồi nhỉ? Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

18. Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau từ facebook.com

facebook.com
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

Câu hỏi về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau

Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
cách Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
hướng dẫn Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau
Việc Sử Dụng Phổ Biến Công Cụ Bằng Đồng Thau miễn phí

Scores: 4.3 (146 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn