Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân là gì? Chi tiết về Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân mới nhất 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (tên tiếng Anh Institute for Nuclear Science and Technology (INST)) là một viện con của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Vinatom) được thành lập theo quyết định số 18/CT ngày 21/01/1991 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký.

Chức năng nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:

(Ban hành kèm theo QĐ số:737/QĐ-NLNT ngày 28/7/2005 của Viện trưởng Viện NLNTVN)

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (dưới đây gọi tắt là Viện) có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1.    Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật liên quan vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đời sống.

2.    Nghiên cứu và triển khai các vấn đề liên quan đến phát triển điện hạt nhân.

3.    Nghiên cứu và triển khai về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.

4.    Thực hiện quan trắc phóng xạ môi trường trong mạng lưới quốc gia, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo liều bức xạ theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5.    Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân.

6.    Nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật lý năng lượng cao và các lĩnh vực liên quan.

7.    Thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hạt nhân và công nghệ liên quan cho các ngành kinh tế, xã hội.

8.    Tham gia đào tạo và hợp tác liên kết đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo khác về chuyên ngành khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

9.    Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

10.  Xây dựng tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho sự phát triển của Viện và Ngành.

11.  Quản lý tổ chức, nhân sự của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Viện_Khoa_học_và_Kỹ_thuật_hạt_nhân&oldid=64556206”

Từ khóa: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4 (59 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn