Visual FoxPro là gì? Chi tiết về Visual FoxPro của Microsoft mới nhất 2023

Visual FoxPro là gì?

Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop: object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming in the procedural style)). Phiên bản cuối cùng của FoxPro (2.6) làm việc trên Mac OS, MS-DOS, Windows và Unix. Visual FoxPro 3.0 là phiên bản “Visual” đầu tiên, có thể chạy trong Mac và Windows, các phiên bản sau chỉ dùng trong Windows.

Tải xuống Microsoft Visual FoxPro cho Windows XP (32/64 bit) Tiếng Việt

Visual FoxPro, ký hiệu vắn tắt là VFP, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -DBMS) trực quan. Nó không chỉ là một hệ DBMS mà còn là một ngôn ngữ lập trình có triển vọng. Nó có thể được dùng để viết cả các ứng dụng web.

Tháng 12 năm 2005, VFP đã lọt vào top 20 trong TIOBE’s Programming Community Index, và tháng 8 năm 2006 nó ở vị trí 14, được coi như một ngôn ngữ hạng “A”.

Tải phần mềm Visual FoxPro

download1 google drive

Các phiên bản Visual FoxPro được Windows được hỗ trợ

Phiên bản VFP 6.0 VFP 7.0 VFP 8.0 VFP 9.0
Windows NT 4.0 Được Được Không được[1] Không được[2]
Windows 95 Được Chỉ khi thi hành Không được[3] Không được
Windows 98 Được Được Chỉ khi thi hành Chỉ khi thi hành
Windows ME Được Được Chỉ khi thi hành Chỉ khi thi hành
Windows 2000 Được Được Được Được
Windows XP Được Được Được Được
Windows 2003 Được Được Được Được
Windows Vista Được Được Được Được

Các ưu/nhược điểm khi sử dụng Visual FoxPro

+ Ứng dụng biên-dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt (install), tuy nhiên phải chứa các file thư-viện hỗ-trợ lúc-chạy (run-time support library) tùy theo version của VFP và Windows.

+ Là một hệ biên-dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã: chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh ra trong quá trình chạy

+ Dễ tách ứng dụng thành nhiều mô-đun và do đó có thể dễ dàng nâng cấp sửa đổi.

+ Visual Foxpro version trước 9 sẽ không hỗ trợ trực-tiếp mã Unicode, VFP9 có hỗ trợ trực tiếp mã Unicode tùy theo cài đặt trên Windows version nào (Ví dụ: WIndows Xp/Vista với VFP9 có hỗ trợ chữ việt Unicode theo Tiêu chuẩn 6909 phần tổ-hợp (composed hay đúng ra là Windows-1258).
VFP hỗ trợ gián-tiếp Unicode thông qua trình duyệt web khi viết các ứng dụng web.

Tài liệu Lý thuyết và bài tập FoxPro

Foxpro là một công cụ phát triển ngôn ngữ lập trình, nó sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng của Microsoft, bộ tài liệu này bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập để bạn dễ dàng ôn tập lại những kiến thức mình vừa học được.

download1 google drive

Tài liệu Lý thuyết và bài tập FoxPro bao gồm các nội dung sau:

 • Bài 1: Tạo tệp CSDL
 • Bài 2: Nhập và sửa nội dung bản ghi
 • Bài 3: Quản lý cấu trúc tệp và bản ghi
 • Bài 4: Quản lý các tệp
 • Bài 5: Tìm kiếm tuần tự – Sắp xếp vật lý trên CSDL
 • Bài 6: Sắp xếp theo tệp chỉ số
 • Bài 7: Sắp xếp theo tệp chỉ số (tiếp)
 • Bài 8: Đặt lọc và tính toán trên CSDL
 • Bài 9: Làm việc với nhiều CSDL
 • Bài 10: Câu lệnh truy vấn có cấu trúc SQL
 • Phụ lục A: Các lệnh thường dùng
 • Phụ lục B: Các hàm xử lý CSDL thường dùng

Chú thích

 1. ^ Các phần mềm ứng dụng VFP8 không được hỗ trợ, nhưng vẫn có thể chạy nó dưới Windows NT 4.0
 2. ^ Nhóm Người dùng FoxPro tại Đức đã tạo ra một patch miễn phí cho VFP 9.0. [1] Nó để người dùng chạy những phần mềm ứng dụng VFP 9.0 trên NT 4.0. Microsoft đã cho biết rằng vấn đề này sẽ được giải quyết kịp cho VFP 9.0 SP1.
 3. ^ Các menu cấp hai không hoạt động trên Windows 95.

Liên kết ngoài

 • Main Visual FoxPro Microsoft page
 • MSDN FoxPro support board Lưu trữ 2006-07-09 tại Wayback Machine
 • VFP’s online help file
 • Microsoft VFP 9 support
 • Visual FoxPro Essential Downloads page
 • A site devoted to the history of FoxPro
 • SednaY Open Source FoxPro development and contributions
 • Board to get help for Visual FoxPro in English, Spanish, Portuguese and French
 • Board to get help for Visual FoxPro in Spanish Lưu trữ 2020-02-02 tại Wayback Machine
 • Tips of VFP, code, examples, API, ActiveX in Spanish
 • www.DFPUG.de The biggest Usergroup, with lots of articles and information in their Sharepoint Portal, mostly German, but lots in English too
 • Visual FoxPro Wiki, written in VFP
 • Visual FoxPro news, updated regularly
 • Foxstuff (collection of technical articles relating to Visual FoxPro)
 • FoxPro Summary for quick references and beginners
 • Hentzenwerke Publishing – noted publisher of books on Visual FoxPro
 • Virtual FoxPro User Group – free online support resource
 • ProFox mailing list
 • Introduction and tutorial
 • HXTT DBF Package JDBC document
 • ActiveVFP Open Source, Free Foxpro web development framework
 • Active FoxPro Pages FoxPro based replacement for ASP
 • Programming Windows OS in Visual FoxPro Online reference
 • www.foxite.com Free online Visual FoxPro Community
 • PortalFox Lưu trữ 2020-02-02 tại Wayback Machine Free online Visual FoxPro Community in Spanish
 • User-defined functions Visual FoxPro (written in C)

Từ khóa: Visual FoxPro, Visual FoxPro, Visual FoxPro

foxpro
visual foxpro
visual foxpro là gì
foxpro là gì
microsoft visual foxpro
phần mềm foxpro
ms foxpro
foxpro visual
visual fox
microsoft foxpro
fox pro
vfp là gì
poxpro
visual fox pro
foxfro
foxfor
vfp
visual foxpro.
foxpro.
forxpro
foxro
visualfox
ms visual foxpro
poxro
ofoxro

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4.4 (117 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn