Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 Toán lớp 4: Luyện tập trang 7 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 7

Bạn đang tìm hiểu về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 hữu ích với bạn.

1. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 Toán lớp 4: Luyện tập trang 7 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 7

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 7 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 7. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 7

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a)

a 6 x a
5 6 x 5 = 30
7
10

c)

a a + 56
50
26
100

b)

b 18 : b
2
3
6

d)

b 97 – b
18
37
90

Gợi ý đáp án:

a)

a 6 x a
5 6 x 5 = 30
7 6 x 7 = 42
10 6 x 10 = 60

c)

a a + 56
50 50 + 56 = 116
26 26 + 56 = 82
100 100 + 56 = 156

b)

b 18 : b
2 18 : 2 = 9
3 18 : 3 = 6
6 18 : 6 = 3

d)

b 97 – b
18 97 – 18 = 79
37 97 – 37 = 60
90 97 – 90 = 7

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;

b) 168 – m × 5 với m = 9;

d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Gợi ý đáp án:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) Nếu m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c) Nếu × = 34 thì 237 – (66 + ×) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

c Biểu thức Giá trị của biểu thức
5 8 x c 40
7 7 + 3 x c
6 (92 – c) + 81
0 66 x c + 32

Gợi ý đáp án:

+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 x c = 7 + 3 x 7 = 7 + 21 = 28 ;

+) Nếu c = 6 thì (92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

+) Nếu c = 0 thì 66 x c + 32 = 66 x 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Ta có bảng kết quả như sau:

c Biểu thức Giá trị của biểu thức
5 8 x c 40
7 7 + 3 x c 28
6 (92 – c) + 81 167
0 66 x c + 32 32

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 4)

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a ×4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm;  a = 8m

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)

Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ VNExpress

VNExpress
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ soha.vn

soha.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ vov.vn

vov.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ afamily.vn

afamily.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ coccoc.com

coccoc.com
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 từ facebook.com

facebook.com
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
cách Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
hướng dẫn Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7
Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 7 miễn phí

Scores: 5 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn