Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 Toán 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Giải Toán lớp 6 trang 46 sách Cánh diều Tập 1

Bạn đang tìm kiếm về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 hữu ích với bạn.

1. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 Toán 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Giải Toán lớp 6 trang 46 sách Cánh diều Tập 1

Giải Toán lớp 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Toán 6 bài 11 được Download.vn biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Toán 6 Cánh diều trang 46. Thông qua tài liệu này giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán lớp 6 bài 11 phần thực hành

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số

– Để tìm một ước nguyên tố của số tự nhiên n lớn hơn 1, ta có thể làm như sau: Lần lượt làm phép chia n cho các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần: 2; 3; 5; 7; 11; 13; …

– Khi đó, phép chia hết đầu tiên cho ta số chia là một ước nguyên tố của n.

Hoạt động 1:

a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

b) Tìm một ước nguyên tố của 91.

Trả lời:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2;3;5;7;9;11;13;17;19;23;29

b) Một ước số nguyên tố của 91 là: 7

Câu 1:

Tìm một ước nguyên tố của 187.

Trả lời:

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Hoạt động 2:

Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Câu 2:

Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

Trả lời:

holder

Câu 3:

Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố.

Trả lời:

Cách 1: Ta có: 450 = 10 . 45

holder

Vậy 450 = 2 . 5 . 3 . 3 . 5 = 2 . 32 . 52.

Cách 2. Ta phân tích “theo cột dọc”.

Vậy ta 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 32 . 52.

Giải bài tập toán 6 trang 46 tập 1

Bài 1 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

Gợi ý đáp án:

45 = 3.3.5

78 = 2.3.13

270 = 2.3.3.3.5

299 = 13.23

Bài 2 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a)Biết 400= 24.52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b)Biết 320= 26.5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

Gợi ý đáp án:

a) Viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

800 = 25.52

b) Viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

3200 = 27.52

Bài 3 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) Biết 2700= 22.33.52. Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= 24.3252. Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

Gợi ý đáp án:

a) Viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

270 = 2.33.5

900 = 22.32.52

b) Viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

180 = 22.33.5

600 = 23.3.52

Bài 4 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố

Gợi ý đáp án:

2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố là: 30; 385

Bài 5 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó

Gợi ý đáp án:

84 = 22.3.7

84 = 1; 2; 3; 4;6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222
Lượt xem: 52225222

2. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ VNExpress

VNExpress
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

3. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

4. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

5. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

6. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

7. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

8. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ soha.vn

soha.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

9. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

10. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

11. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

12. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

13. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ vov.vn

vov.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

14. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ afamily.vn

afamily.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

15. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

16. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

17. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ coccoc.com

coccoc.com
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 rồi nhỉ? Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

18. Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 từ facebook.com

facebook.com
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

Câu hỏi về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
cách Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
hướng dẫn Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 46, 47 miễn phí

Scores: 4.4 (188 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn