Top 18+ Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Bạn đang tìm hiểu về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với vùng trồng cây lương thực .

Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với vùng trồng cây lương thực .

Các vùng chăn nuôi lợn thường gắn liền với các vùng trồng cây hoa màu và cây lương thực hoặc vùng đông dân cư. Những khu vực này đảm bảo cho đàn lợn có nguồn thức ăn và đảm bảo đầu ra cho chăn nuôi lợn.

Ở nước ta, chăn nuôi trâu chủ yếu ở:

A. Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu long.

B. Trung du miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ.

C. Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

Trong cơ cấu ngành trồng trọt nước ta, tỉ trọng cây lương thực đang giảm dần và tỉ trọng cây công nghiệp tăng lên, điều đó cho thấy

A. Nước ta đang phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trong nông nghiệp

B. Diện tích đất sản xuất cây lương thực đang dần bị thu hẹp

C. Cây lương thực không còn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế

D. Cơ cấu bữa ăn đã thay đổi theo hướng tăng thực phẩm, giảm lương thực

Trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt: tỉ trọng cây công nghiệp tăng, tỉ trọng cây lương thực giảm. Điều này thể hiện điều gì?

A. Ngành trồng trọt của nước ta không còn phát triển

B. Phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới

C. Cây lương thực không có vai trò quan trọng như trước

D. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt sẽ ngày càng giảm

Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?

A. Cung cấp động vật quý hiếm

B. Thải khí CO2, giúp cây trồng khác quang hợp

C. Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt

D. Là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật

Các loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là:

A. Mía, đậu tương, thuốc lá, lạc.

B. Cà phê, cao su, chè, điều.

C. Bông, lạc, hồ tiêu, dừa.

D. Thuốc lá, đậu tương, dừa, hồ tiêu.

Ở nước ta, chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu do

A. Nước ta có khí hậu thất thường, nhiều thiên tai nên chăn nuôi khó phát triển

B. Không có nhiều đồng cỏ, nguồn thức ăn còn thiếu

C. Giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao còn ít, chất lượng thấp

D. Cơ sở vật chất cho chăn nuôi còn yếu kém

Biện pháp cần thực hiện để phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. xây dựng các công trình thủy lợi.

B. thay đổi cơ cấu cây công nghiệp.

C. phát triển diện tích rừng ngập mặn.

D. mở rộng thêm diện tích đất trồng

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ VNExpress

VNExpress
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với rồi nhỉ? Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với rồi nhỉ? Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ tienphong.vn

tienphong.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ soha.vn

soha.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với rồi nhỉ? Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ kenh14.vn

kenh14.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ zingnews.vn

zingnews.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với rồi nhỉ? Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ vov.vn

vov.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ afamily.vn

afamily.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với rồi nhỉ? Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ coccoc.com

coccoc.com
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với rồi nhỉ? Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với từ facebook.com

facebook.com
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với

Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
cách Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
hướng dẫn Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với
Vùng Chăn Nuôi Lợn Thường Gắn Liền Chủ Yếu Với miễn phí

Scores: 4.3 (104 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 - 2022 5 Đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Toán (Có đáp án, ma trận)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn