Top 18+ What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì Giải bài tập Lesson 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 5

Bạn đang tìm kiếm về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì hữu ích với bạn.

1. Top 18+ What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì Giải bài tập Lesson 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 5

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a. – I didn’t see you yesterday. Where did you go?

-I went to the zoo.

b. – What did you see at the zoo?

– I saw a baby elephant and some other animals.

c. – Did you see any monkeys?

– Yes, I did. They were really noisy!

d. – Did you see any tigers?

– Yes, they were really fast!

Hướng dẫn dịch:

a. – Mình không gặp bạn ngày hôm qua. Bạn di đâu thế?

– Minh đi sở thú.

b. – Bạn đã thấy gì ở sở thú?

– Mình đã thấy một chú voi con và vài con thú khác.

c. – Bạn có thấy con khỉ nào không?

– Có. Chúng thực sự rất ồn ào!

d. – Bạn có thấy con hổ nào không?

– Có, chúng rất nhanh nhẹn!

Bài 2​​​​​​​. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

What did you see at the zoo? (Bạn đã thấy gì ở sở thú?)

I saw _________. (Mình thấy ___________.)

a. What did you see at the zoo?

I saw pythons.

b. What did you see at the zoo?

I saw crocodiles.

c. What did you see at the zoo?

I saw peacocks.

d. What did you see at the zoo?

I saw gorillas.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con trăn.

b. Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con cá sấu.

c. Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con công.

d. Bạn đã thấy gì ở sở thú?

(Mình đã thấy nhũng con khỉ gô-ri-la.

Bài 3​​​​​​​. Let’s talk. (Cùng nói.)

Ask and answer questions about the zoo. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về sở thú)

Gợi ý:

– When did you go to the zoo?

I went there yesterday.

– What did you see at the zoo?

I saw tigers.

– What did you see at the zoo?

I saw lions.

– What did you see at the zoo?

I saw bears.

– What did you see at the zoo?

I saw elephants.

– What did you see at the zoo?

I saw crocodiles.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn đã đi sở thú khi nào?

Mình đã đi sở thú ngày hôm qua.

– Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con hổ.

– Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con sư tử.

– Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con gấu.

– Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy nhũng con voi.

– Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Mình đã thấy những con cá sấu.

Bài 4​​​​​​​. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu ✓)

Bài nghe:

1.b    2.a    3.b

Tapescript (Lời ghi âm):

1. Akiko: Did you go to the circus yesterday morning?

Tom: No I didn’t. I went to the zoo.

Akiko: What did you see at the zoo?

Tom: I saw some gorillas.

Akiko: Gorillas are very intelligent.

Tom : Are they? They’re also very funny.

2. Linda: I didn’t see you on Sunday. Where were you?

Mai: I was at the park. I went skateboarding.

Linda: What else did you do at the park?

Mai: I saw a lot of peacocks.

Linda: Do you like peacocks?

Mai: Yes, I do.

3. Phong: Do you want to go to the circus?

Tony: No, I don’t. I went there last Saturday.

Phong: Great! What did you see?

Tony: I saw some elephants. They played football.

Phong: Really?

Tony: Yes! They played really well. And they were funny.

Phong: I like elephants. I think I’ll go to the circus tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

1. Akiko: Sáng hôm qua bạn có đi xem xiếc không?

Tom: Không. Mình đi sở thú.

Akiko: Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Tom: Mình đã thấy vài con khỉ gô-ri-la.

Akiko: Khỉ gô-ri-la rất thông minh.

Tom: Vậy à? Chúng cũng rất vui nhộn.

2. Linda: Mình không gặp bạn hôm Chủ nhật. Bạn ở đâu thế?

Mai: Mình ở công viên. Mình đi trượt ván

Linda: Bạn còn làm gì khác ở công viên nữa?

Mai: Mình Đã thấy rất nhiều công.

Linda: Bạn có thích công không?

Mai: Có.

3. Phong: Bạn có muốn đi xem xiếc không?

Tony: Không. Mình đã đi tới đó thứ Bảy vừa rồi.

Phong: Hay quá! Bạn đã thấy gì?

Tony: Mình thấy vài chú voi Chúng chơi đá bóng.

Phong: Thật sao?

Tony: Ừ. Chúng chơi rất giỏi. Và chúng rất vui nhộn.

Phong: Mình thích chú voi. Mình nghĩ mình sẽ đi xem xiếc ngày mai

Bài 5​​​​​​​. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

1. like    2. gorillas    3. intelligent    4. do    5. elephants

Hướng dẫn dịch:

Mình thích đi sở thú. Những con thú ưa thích của mình là nhưng con khỉ Go-ri- la. Mình nghĩ rằng Go-ri-la rất thông minh. Chúng có thể làm nhiều điều Mình cũng rất thích những chú voi. Chúng có thể phun nước bằng những chiếc vòi của chúng.

Bài 6​​​​​​​. Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:


​​​​​​​

What did you see at the zoo?

Where did you go yesterday?

I went to the zoo.

Who did you go with?

I went with my friend Sue.

What did you see at the zoo?

We saw some peacocks.

They were very beautiful.

And we saw some kangaroos.

They were fast and funny, too.

Hướng dẫn dịch:

Bạn dã thấy gì ở sở thú?

Hôm qua bạn đã đi đâu?

Mình đi sở thú.

Bạn đã đi với ai?

Mình đi với bạn mình Sue.

Các bạn đã thấy gì ở sở thú?

Chúng mình thấy những con công Chúng rất đẹp.

Và chúng mình thấy vài chú chuột túi

Chúng cũng nhanh nhẹn và vui nhộn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444
Lượt xem: 34443444

2. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ VNExpress

VNExpress
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

3. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

4. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

5. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

6. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

7. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

8. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ soha.vn

soha.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

9. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

10. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

11. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

12. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

13. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ vov.vn

vov.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

14. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ afamily.vn

afamily.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

15. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

16. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

17. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ coccoc.com

coccoc.com
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

18. What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì từ facebook.com

facebook.com
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

Câu hỏi về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì

What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
cách What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
hướng dẫn What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì
What Did You See At The Zoo Nghĩa Là Gì miễn phí

Scores: 4.6 (86 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn