Top 18+ What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào Lesson 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 5

Bạn đang tìm hiểu về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào hữu ích với bạn.

1. Top 18+ What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào Lesson 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 5

Giải bài tập lesson 2 unit 1 SGK Tiếng anh 5

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a.

– What’s your hometown, Trung?

– It’s Da Nang.

b.

– Oh, I like Da Nang. Do you live in the city?

– No, I didn’t. I lived in a village in the mountains.

c.

– What’s your village like?

– It’s small and quiet.

d.

– Is it beautiful?

– Yes, I think so.

Hướng dẫn dịch:

a.

– Quê của bạn ở đâu, Trung?

– Nó ở Đà Nẵng.

b.

– Oh, mình thích Đà Nẵng. Bạn sống ở trong thành phố à?

– Không. Mình sống trong một ngôi làng trong vùng núi.

c.

– Ngôi làng của bạn như thế nào?

– Nó nhỏ và yên tĩnh.

d.

– Nó có đẹp không?

– Có, mình nghĩ vậy.

>>>Xembài tập trước: Lesson 1 trang 6, 7 SGK Tiếng Anh 5 

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a. What’s the city like?

⇒ It’s big and busy.

b. What’s the village like?

⇒ It’s far and quiet.

c. What’s the town like?

⇒ It’s large and crowded

d. What’s the island like?

⇒ It’s small and pretty.

Hướng dẫn dịch:

a.

– Thành phố như thế nào?

– Nó lớn và nhộn nhịp.

b.

– Ngôi làng như thế nào?

– Nó xa xôi và yên tĩnh.

c.

– Thị trấn như thế nào?

– Nó rộng và đông đúc.

d.

– Hòn đảo như thế nào?

– Nó nhỏ và xinh xắn.

Bài 3. Let’s talk. Ask and answer questions about (Cùng nói. Hỏi và trả lời các câu hỏi về.)

– Where do you live?

⇒ I live in the city. (Bạn sống ở đâu? Mình sống trong thành phố.)

– What’s it like?

⇒ It’s busy and crowded. (Thành phố như thế nào? Nó nhộn nhịp và đông đúc.)

– Who do you live with?

⇒I live with my parents. (Bạn sống với ai? Mình sống với cha mẹ.)

Hướng dẫn dịch:

– Bạn sống ở đâu?

⇒ Mình sống trong thành phố.

– Thành phố như thế nào?

⇒ Nó nhộn nhịp và đông đúc.

– Bạn sống với ai?

⇒ Mình sống với cha mẹ.

Bài 4. Listen and circle A or B. (Nghe và khoanh tròn phương án a hoặc b.)

Bài nghe:

1. A

2. B

3. B

4. A

Tape script:

1. Trung: Where do you live?

Tom: I live in a village.

Trung: What’s it like?

Tom: It’s pretty and quiet.

2. Trung: Where do you live?

Tony: I live in a city.

Trung: What’s it like?

Tony: It’s large and busy.

3. Trung: Where do you live, Peter?

Peter: I live in a town.

Trung: What’s it like?

Peter: It’s small and busy.

4. Trung: Where do you live?

Linda: I live in a city.

Trung: What’s it like?

Linda: It’s big and busy.

Hướng dẫn dịch:

1.Trung: Bạn sống ở đâu?

Tom: Mình sống trong một ngôi làng.

Trung: Nó như thế nào?

Tom: Nó xinh đẹp và yên tĩnh.

2.Trung: Bạn sống ở đâu?

Tony: Mình sống trong một thành phố

Trung: Nó như thế nào?

Tony: Nó rộng và nhộn nhịp.

3.Trung: Bạn sống ở đâu, Peter?

Peter: Mình sống trong một thị trấn.

Trung: Nó như thế nào?

Peter: Nó nhỏ và nhộn nhịp.

4.Trung: Bạn sống ở đâu?

Linda: Mình sống trong một thành phố.

Trung: Nó như thế nào?

Linda: Nó rộng và nhộn nhịp.

Bài 5. Write about you. (Viết về bản thân bạn.)

1. What’s your address? ⇒ It’s 20 Hang Dao Street.

2. What’s your hometown like? ⇒ It’s beautiful.

3. Who do you live with? ⇒ I live with my parents.

4. Do you like living there? Why? Why not? ⇒ Yes, I do. Because people are friendly and helpful.

Hướng dẫn dịch:

1. Địa chỉ của bạn là gì? ⇒ Là số 20 Phố Hàng Đào

2. Thị trấn của bạn như thế nào? ⇒ Nó đẹp.

3. Bạn sống với ai? ⇒ Mình sống với cha mẹ mình.

4.- Bạn có thích sống ở đó không? Tại sao có / Tại sao không?

– Có. Bởi vì mọi người thân thiện và hay giúp đỡ người khác.

Bài 6​​​​​​​. Let’s play. (Cùng chơi)

Picture a Picture b
5 cars 6 cars
None A woman in front of the yellow building
2 people in the right side 3 people in the right side
STOP sign BUS STOP sign
There is a logo of pills in top of the pharmacy None

**Ngoài ra các em có thể xem thêm bài tiếp theo: Lesson 3 Unit 2 trang 10, 11 SGK Tiếng Anh 5

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000
Lượt xem: 40004000

2. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ VNExpress

VNExpress
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

3. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

4. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

5. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

6. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

7. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

8. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ soha.vn

soha.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

9. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

10. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

11. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

12. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

13. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ vov.vn

vov.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

14. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ afamily.vn

afamily.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

15. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

16. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

17. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ coccoc.com

coccoc.com
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

18. What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào từ facebook.com

facebook.com
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

Câu hỏi về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào

What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
cách What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
hướng dẫn What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào
What’S Your Hometown Like Trả Lời Như Thế Nào miễn phí

Scores: 4.5 (78 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn