200px Zoologisches Forschungsmuseum Bonn   Leiolepis ngovantrii

Trinh sản – Wikipedia tiếng Việt

Trinh sản, hay còn gọi là trinh sinh (tiếng Anh: parthenogenesis, từ chữ Hy Lạp parthenos là “cô gái trinh tiết” và genes là “phát sinh”), là một hình thức sinh sản vô tính mà trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới.[1] Trinh sản là một hiện tượng thú vị ở sinh […]

Read More
1608206164 311 start

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan – Wikipedia tiếng Việt

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan là một trong hai khuynh hướng lớn của chủ nghĩa duy tâm. Khác với chủ nghĩa duy tâm khách quan, chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận hoàn toàn cái khách quan bên ngoài và chỉ ra rằng mọi quyết định là từ chủ thể mà ra.[1] Theo […]

Read More

Chủ nghĩa bảo hoàng – Đại Từ Điển

Chủ nghĩa bảo hoàng (Hán-Việt: 保皇主義 / Bảo hoàng chủ nghĩa, tiếng Anh: Royalism, tiếng Pháp: Royalisme) là một trào lưu chính trị – xã hội ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nó khác với chủ nghĩa quân chủ coi trọng một hệ thống chính quyền quân chủ không nhất […]

Read More
dulichlapland

Xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội bền vững

Phúc lợi xã hội là một trong những quyền căn bản của con người và phải gắn liền với sự phát triển kinh tế. Hiện nay, trên thế giới có ba mô hình phúc lợi xã hội khác nhau, và việc xây dựng, phát triển hệ thống phúc lợi xã hội vẫn là mối quan […]

Read More
12px Commons logo.svg

Tigris – Tigrơ – Ti-gơ-rơ là gì?

Tigris (Tiếng Việt:Ti-gơ-rơ[1] hoặc Tigrơ[2], được phiên âm từ tên tiếng Pháp: Tigre) là con sông phía đông thuộc hai con sông lớn phân định nền văn minh Lưỡng Hà, cùng với sông Euphrates. Tigris chảy từ các khu vực núi của Thổ Nhĩ Kỳ qua Iraq. Tiếng Việt trước thế kỷ 20 còn phiên […]

Read More

Huỳnh Công Tấn – Wiki tiếng Việt

Lĩnh Binh Tấn (1837 –1874)[1] tên thật Hoàng Tấn Tự Hoàng Văn Tấn,Hiệu Hoàng Công Tấn; là một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân vào những năm gần cuối thế kỷ 19 tại Nam Kỳ, Việt Nam. Hoàng Tấn là người thôn […]

Read More
440px Hoàng thành Nội (Huế) khoảng năm 1909   hướng Bắc ở trên

Đại Nam nhất thống chí

Đại Nam nhất thống chí (chữ Hán: 大南一統志) là bộ sách dư địa chí (địa lý – lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam […]

Read More