1200px WindowsCE7

Windows Embedded Compact 7 là gì?

Windows Embedded Compact 7 (trước đây gọi là Windows Embedded CE 7.0) là phiên bản thứ bảy của hệ điều hành Windows Embedded CE. Windows Embedded Compact 7 là một hệ điều hành thời gian thực, tách biệt với dòng Windows NT, và được thiết kế để nhắm vào mục tiêu công cụ doanh nghiệp cụ thể như bộ điều khiển công nghiệp và các thiết bị điện tử tiêu dùng như máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống GPS và hệ thống thông tin giải trí cũng ô tô. Windows Embedded Compact được thiết kế để chạy trên nhiều kiến trúc CPU và hỗ trợ x86, SH (chỉ có trên ô tô),[cần dẫn nguồn] và ARM. Trong quá trình phát triển, một nhân viên của Microsoft đang làm việc trong bộ phận này cho rằng Microsoft đã làm việc nỗ lực trên phiên bản này và nó chia sẻ hạt nhân cơ bản với Windows Phone.[1] Microsoft chính thức xác nhận điều này và nói rằng Windows Phone 7 dựa trên Windows Embedded CE 6.0 R3 với một số tính năng vay mượn từ Windows Embedded Compact 7, do đó làm cho nó một giải pháp lai.[2] Windows Embedded Compact 7 được phát hành vào ngày 01 tháng 3 năm 2011.[3]

Windows Embedded Compact 7 bao gồm các tính năng mới sau:[4]


Nguồn: wikipedia.org