Làm thế nào để thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal.

Để thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal, bạn cần thực hiện các bước sau. Đầu tiên, mở Windows Terminal và nhấp vào biểu tượng chính phía trên cùng bên trái của cửa sổ. Sau đó, chọn “Cài đặt” từ menu thả xuống. Trong cửa sổ cài đặt, bạn sẽ thấy mục “shell mặc định”. Nhấp vào nút “Sửa” bên cạnh mục này. Bạn có thể chọn shell mặc định là PowerShell, Command Prompt hoặc Git Bash bằng cách lựa chọn từ danh sách. Sau khi hoàn thành, bạn chỉ cần đóng cửa sổ cài đặt và shell mặc định đã được thay đổi thành công.

Thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal sử dụng cách mới

Bình thường, khi mở Windows Terminal, PowerShell sẽ chạy như shell mặc định. Bạn có thể dễ dàng đổi shell mặc định thành Command Prompt hoặc Ubuntu.

Thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal bằng cách chọn shell mới.

Có thể bạn không biết, trong tệp cài đặt của Windows Terminal có một đoạn mã quyết định niềm tin rằng shell nào sẽ mở đầu tiên (shell mặc định). Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi shell mặc định trên Windows Terminal bằng cách tinh chỉnh đoạn mã này, bao gồm cả Command Prompt, Ubuntu (Linux) và Azure Cloud Shell.

Để bắt đầu, hãy mở menu “Bắt đầu”, tìm kiếm “Windows Terminal” và nhấp vào ứng dụng tương ứng trong kết quả tìm kiếm.

Mở Windows Terminal

Tiếp theo, bạn nhấp vào biểu tượng mũi tên trỏ xuống ở đầu cửa sổ của Windows Terminal, sau đó lựa chọn “Cài đặt”.

Chọn “Settings”

Windows sẽ hỏi bạn muốn mở tệp cài đặt bằng chương trình nào. Bạn có thể chọn bất kỳ trình soạn thảo mã (hoặc văn bản thuần) nào trong danh sách, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Notepad vì nó đơn giản. Hãy nhấp vào “Notepad” trong danh sách và nhấn “OK”.

“Notepad”

Khi mở tệp cài đặt trong Notepad, hãy di chuyển cuộn đến phần shell mà bạn muốn đặt làm mặc định. Mỗi phần có một tiêu đề ở đầu để chỉ ra sử dụng shell cụ thể đó để làm gì.

Ví dụ: Phần của PowerShell chứa nội dung “Thực hiện thay đổi ở đây vào hồ sơ powershell.exe“. Tương tự, phần của Command Prompt có nội dung “Thực hiện thay đổi ở đây vào hồ sơ cmd.exe“. Phần của Ubuntu có từ khóa “Ubuntu” nằm bên phải của từ khóa “tên“.

Bây giờ, hãy sao chép đoạn văn bản bên cạnh “guid” trong phần shell mà bạn muốn chọn. Bạn không cần phải sao chép cả các dấu ngoặc kép. Chỉ cần sao chép phần văn bản bên trong dấu ngoặc kép, như hình minh họa dưới đây:

Sao chép phần văn bản này

Sau đó, bạn lăn chuột lên đầu tệp cài đặt và tìm trường văn bản “defaultProfile”. Xoá nội dung bên cạnh trường này và dán đoạn văn bản đã sao chép phía trên vào đây bằng cách nhấn Ctrl + V.

Dán đèn phần văn bản đã chọn

Hiện tại, vui lòng nhấp vào Tệp > Lưu trong Notepad để lưu các thay đổi.

Nhấp vào File > Save

Shell bạn đã chọn hiện tại đã trở thành shell mặc định trong Windows Terminal.

Nguồn: Cách thay đổi dòng lệnh mặc định trong Windows Terminal

Để thay đổi dòng lệnh mặc định trong Windows Terminal, làm theo các bước sau đây:

1. Mở Windows Terminal bằng cách nhấn tổ hợp phím Win + L và gõ “Windows Terminal”.
2. Khi cửa sổ Windows Terminal mở, nhấp vào biểu tượng 3 chấm (…) ở góc trên cùng bên phải và chọn “Thiết lập”.
3. Trong cửa sổ thiết lập, tìm đến phần “Profiles” (Các hồ sơ) và tìm hồ sơ mà bạn muốn thay đổi.
4. Chỉnh sửa giá trị của “Commandline” (Dòng lệnh) để thay đổi loại shell mặc định. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển từ PowerShell sang Command Prompt, thay đổi giá trị thành “cmd.exe”. Nếu bạn muốn sử dụng PowerShell Core thay vì PowerShell, nhập “pwsh”.
5. Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào nút “Lưu” và đóng cửa sổ thiết lập.

Khi bạn mở một tab mới trong Windows Terminal, dòng lệnh mặc định đã được thay đổi sẽ được sử dụng. Bạn cũng có thể tạo ra các hồ sơ mới và chỉnh sửa các cài đặt khác để tương thích với các ứng dụng và shell khác nhau.