Top 18+ Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week

Bạn đang tìm hiểu về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week

Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà (Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week) là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch được Download.vn tổng hợp từ bài làm của học sinh giỏi tiếng Anh trên cả nước.

Qua 2 mẫu thư điện tử ngắn gửi cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, nhiều ý tưởng và dễ dàng triển khai viết thư tiếng Anh cho riêng mình. Từ đó nhanh chóng giải được bài tập 6 Unit 10 lớp 8 trang 45.

Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week

Tiếng Anh

Group Homework submission for this week

Dear teacher,

My name is Nguyen Nam, and I am in group A from your class 8B.

Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Best regards,

Tiếng Việt

Nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này

Thưa cô,

Em tên là Nguyễn Nam, và em là thành viên nhóm A trong lớp 8B của cô.

Vui lòng xem bài tập về nhà nhóm đính kèm của chúng em cho tuần này.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp nhóm về nhà

Tiếng Anh

To: [email protected]

Subject: Group homework submission – Group 1 – Class 8C

Attachment: Homework_Group1. docx

Dear Mrs.Anna,

My name is Nguyen Mai Anh, the leader of group 1, class 8C. I would like to submit our group homework on the topic global warming.

Attached is the file of our homework. All information of our group’s members like names and student codes is included in the file.

Please let us know if you have any more requirements.

Yours sincerely,

Nguyen Mai Anh

Tiếng Việt

Tới: [email protected]

Chủ đề: Nộp bài tập nhóm – Nhóm 1 – Lớp 8C

Tập tin đính kèm: Bài tập về nhà_Nhóm1. docx

Dear Mrs.Anna,

Em tên là Nguyễn Mai Anh tổ trưởng tổ 1 lớp 8C. Tôi muốn gửi bài tập về nhà của nhóm chúng tôi về chủ đề sự nóng lên toàn cầu.

Đính kèm là tệp bài tập về nhà của chúng tôi. Tất cả thông tin của các thành viên trong nhóm của chúng tôi như tên và mã số sinh viên đều có trong tệp.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có thêm bất kỳ yêu cầu nào.

Trân trọng,

Nguyễn Mai Anh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ VNExpress

VNExpress
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week rồi nhỉ? Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week rồi nhỉ? Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ tienphong.vn

tienphong.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ soha.vn

soha.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week rồi nhỉ? Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ kenh14.vn

kenh14.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ zingnews.vn

zingnews.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week rồi nhỉ? Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ vov.vn

vov.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ afamily.vn

afamily.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week rồi nhỉ? Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ coccoc.com

coccoc.com
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week rồi nhỉ? Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week từ facebook.com

facebook.com
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week

Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
cách Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
hướng dẫn Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week
Write A Short Email To Your Teacher To Submit Your Group Homework For This Week miễn phí

Scores: 4.2 (78 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn